Predstavujeme našu školu - online 🙂

Gymnázium bilingválne

Stretnutie pre verejnosť (25.11.2021, 14:00)

Kliknite na ikonu a vyberte možnosť „Pokračovať v tomto prehliadači“.

Stretnutie pre verejnosť (25.11.2021, 16:00)

Kliknite na ikonu a vyberte možnosť „Pokračovať v tomto prehliadači“.

ŠTÚDIUM NA ŠKOLE

FRANCÚZSKY JAZYK

ŠPANIELSKY JAZYK

CUDZIE JAZYKY

SLOVENSKÝ JAZYK

PRÍRODNÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

ŠPORT

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE/KRÚŽKY

FRANKOFÓNNA A HISPANOFÓNNA KULTÚRA

PRECHÁDZKA ŠKOLOU (3D zobrazenie môžete ovládať šípkami, odporúčame otvoriť zobrazenie na celú obrazovku vpravo hore)

KONTAKTUJTE NÁS PRIAMO

Mgr. Imrich Milo - riaditeľ školy

Mr.-Milo-1-e1571747199868

Vážení záujemcovia o našu školu, 

veľmi ma teší, že ste sa rozhodli venovať nám váš čas, aby ste sa dozvedeli viac o našej škole. Žiadnu školu netvorí jej budova ani meno. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí venujú veľa úsilia vzdelávaniu.   

Keď prechádzam po našej škole, stretávam vzácnych ľudí. Veľmi si vážim: 

 • našich vyučujúcich, lebo obetujú obrovské množstvo času a energie na skutočne precízne a kvalitné vyučovanie, ktoré okrem poznatkov prináša študentom aj veľa ďalších schopností potrebných  v živote, za to, že neváhajú byť nielen učiteľmi, ale aj ich vzormi, 
 • našich žiakov, lebo si vybrali štúdium plné výziev a skúšok, dokážu investovať do svojej budúcnosti nielen bilingválnym štúdiom, ale aj účasťou na množstve rôznorodých aktivít a projektov, 
 • rodičov našich žiakov, ktorí nám dali svoju dôveru a výrazne podporujú našu školu. 

Mojou úlohou je podpora celej komunity nášho gymnázia. Máme všetci spoločný cieľ, priviesť do budúcnosti rozhľadených, schopných a vzdelaných ľudí, ktorí pomôžu vytvárať hodnotnú spoločnosť, kdekoľvek ich život zaveje. Jedine spoločne sa nám to podarí.  

Budem rád, ak vás jedného dňa budem môcť v našom spoločenstve privítať. 

         Mgr. Imrich Milo 

Neváhajte ma kontaktovať: riaditel@gbza.eu

Mgr. Mária Beňušová - výchovná poradkyňa a koordinátorka ŽŠR

11

Ahojte, budúci stredoškoláci.

Ak váhate, či si podať prihlášku na našu školu, možno vám nasledujúce informácie pomôžu rozhodnúť sa. Na prijímacie skúšky môžete ísť už z 8. ročníka ZŠ, alebo kvarty osemročného gymnázia. Na prijímacích skúškach ešte nemusíte ovladať jazyk sekcie. Naše gymnázium je zamerané všeobecne, takže po jeho absolvovaní, sa môžete prihlásiť na akúkoľvek VŠ. Už v prvom ročníku, sa dohovoríte so zahraničnými učiteľmi. Máte možnosť zapojiť sa aj do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) a zúčastňovať sa dobrovoľníckych charitatívnych akcii. Spoznanie iných kultúr a vytvorenie nových priateľstiev je samozrejmosťou.

Ešte stále váhate? Na Vaše zvedavé otázky, odpoviem na: maria.benusova@gbza.eu

Simona Štillová - ambasádorka pre španielsku sekciu

Simona Štillová
Ahojte, budúci GBZÁCI!
Volám sa Simona a som študentkou 4.ročníka španielskej sekcie. Štúdium na našej škole bezpochyby prináša každému žiakovi kopu skúseností, povinností, ale aj zážitkov a vedomostí. Každý, kto si vyberie práve bilingválnu formu výučby určite, neoľutuje. Ak premýšľaš, či je GBZA školou práve pre teba, očaril ťa španielsky jazyk, alebo sa len jednoducho chceš niečo viac dozvedieť o našom gymnáziu , neváhaj ma kontaktovať s akýmikoľvek otázkami. Rada poradím, pomôžem, nájdem riešenie:)

Dorota Kresaňová - ambasádorka pre francúzsku sekciu

066B071D-4343-4A1B-91B0-DBDFEDC2B365-D78F10E0-F447-4EF9-A40B-1FEA024E07B6 (1)
Ahojte!
Moje meno je Dorota Kresaňová a som predsedníčkou žiackej školskej rady na našej škole. Som študentkou 4.G triedy a študujem francúzštinu, no pravdou je, že bez ohľadu na to, aký jazyk si na našej škole vyberiete, tak nejako sa na vás nalepia aj frázy toho druhého. Štúdium na našej škole je taká jazda na horskej dráhe a túto jazdu si užijete iba tak, koľko budete ochotní našej škole obetovať. Ale nie je to nič nezvládnuteľné, koniec koncov, už to zvládli stovky študentov pred vami a zvládnu to stovky študentov po vás, takže sa netreba ničoho báť. Ja rozhodnutie študovať práve na GBZA beriem za jedno z najlepších rozhodnutí môjho života a všetok čas, ktorý som jej venovala, sa mi vrátil vo forme odmien, cestovateľských zážitkov a nových medzinárodných priateľov. Pokiaľ by vás zaujímali nejaké osobné skúsenosti, zážitky, či všeobecné informácie o našej škole, rada Vám pomôžem.
Môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese: dorota.kresanova@gbza.eu

Žiacka školská rada GBZA (pozdrav)

ŽIAKOM PONÚKAME

Medzinárodné zmluvy:

 • Španielsko, Francúzsko, Belgicko
 • zahraniční lektori
 • zahraničná maturita
 • medzinárodná podpora

Podporné vzdelávacie aktivity:

 • účasť na prestížnych súťažiach a príprava na ne
 • exkurzie a výlety
 • záujmová činnosť
 • školské aktivity

Individuálna podpora žiakov:

Vybavenie školy:

 • Wi-Fi pre 1000 + užívateľov
 • každá učebňa vybavená notebookom a projektorom
 • oddychová zóna
 • prírodovedné učebne

Balík Office 365:

 • 1TB online úložisko
 • balík Office produktov online
 • kolaboratívna platforma Teams
 • školský mail

Prijímacie konanie:

Kritériá na prijímacie pohovory budú zverejnené najneskôr do 31.1.2022 na webovej stránke školy.

OD NAŠICH ABSOLVENTOV

Od našich absolventov:

GBZA KINO

Nežná revolúcia

Akadémia(20. výročie školy)

Vianočné trhy GBZA 2019

Ples 2020

Žilina Model United Nations

Španielske divadlo

Poeti - Divadelný krúžok

PríDeň

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017

TEŠÍME SA NA VÁS 🙂