MEGA ochrana životného prostredia pre budúce generácie

Projekt podporený Soroptimist klubom Žilina zameraný na environmentálnu výchovu dievčat sa uskutočnil na Gymnáziu bilingválnom v termíne od apríla do novembra 2019.

V rámci tohto projektu sa v škole uskutočnilo niekoľko odborných prednášok tematicky zameraných na ochranu našich lesov, na šetrenie elektrickej energie, kompostovanie, odpadové hospodárstvo. Pred školou piataci z V.F zasadili stromčeky japonskej čerešne, nadšenci z rôznych tried sa zapojili do čistiacich aktivít mesta v spolupráci s EKO FRIENDLY Žilina a TRASH HERO a zbierali odpadky v okolí školy, mesta, parku i vodného diela. Vďaka zakúpenej sade na analýzu vody a mikroskopu mohli skupiny dievčat pozorovať a analyzovať vzorky vody z Hričovskej priehrady, potoku v Divinke, či robiť biologický výskum – zisťovanie prítomnosti rias vo vzorke z vodného diela. Zintenzívnilo sa separovanie plastov, papiera, skla a aj hliníka. Na školskom dvore bol umiestnený kompostér a aj bioodpad má svoje miesto. Druháci navštívili čističku odpadových vôd vo Vrútkach, kde im vysvetlili fázy spracovania odpadovej vody a ako pomôcť tomuto sofistikovanému procesu čistenia. A to tak, že poučíme aj naše okolie, čo do toalety naozaj nepatrí – predovšetkým hygienické potreby, vrátane vlhčených obrúskov, keďže nie sú z papiera a ich spracovanie a rozložiteľnosť sú takmer nulové. Extrémne nebezpečné a ťažko odstrániteľné sú aj antibiotiká a iné farmaceutické produkty, preto nespotrebované treba likvidovať zásadne odovzdaním do lekárne.

Súčasťou projektu bola aj príprava dievčat na veľkú eurokonferenciu v Luxembursku, na ktorej sa zúčastnili študenti zo 17 partnerských škôl celej Európy. Naše dievčatá sa pripravovali na modelové zasadnutie OSN – LuxMUN, ktoré zorganizovala partnerská škola Michel Rodange v Luxemburgu a študentky tam rokovali vo výboroch zameraných na ľudské práva a čistotu morí a oceánov. Počas praktických workshopov sa z nepotrebných kusov oblečenia naučili vyrobiť si napríklad tašku či kľúčenku a čoskoro plánujeme zaviesť upcycling aj v našej škole. Študentky začali aktivitou SWAP – výmenou oblečenia. Na škole sa vytvorila tzv. ENVIRORADA, v ktorej zanietené dievčatá a šikovný grafik z prvého ročníka diskutujú o rôznych spôsoboch akými možno zapojiť do ochrany životného prostredia a boja proti klimatickej zmene čo najviac študentov.