DELE

Gymnázium bilingválne je centrom skúšok na získanie medzinárodného jazykového certifikátu zo španielskeho jazyka DELE. Skúšky sú ponúkané v šiestich úrovniach A1 – C2 stanovených podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky. Zároveň poskytujeme možnosť žiakom mladším ako 17 rokov získať diplom DELE ESCOLAR na úrovni A1 a A2/B1.

Kontaktné osoby:
delezilina@gmail.com

Nasledujúci termín:

DELF,DALF

Žiaci GBZA môžu využiť možnosť prípravy na jazykové skúšky z francúzskeho jazyka DELF a DALF.
Kontaktná osoba:
Mgr. Jarka Pospěchová jarmila.pospechova@gbza.eu

 

Aktuálne:

Písomná časť DELF B2: 15.2. 2018, 8.00, učebne spresníme.
Ústna časť DELF B2: 16.2. 2018, rozpis predbežne podľa priloženej tabuľky, učebne spresníme.

Pokiaľ by ste chceli z vážnych dôvodov nejaké zmeny, môžete skúsiť kontaktovať AFBB, ale musia to byť naozaj vážne dôvody, uvidíte, ako sa s nimi dohodnete. V každom prípade buďte nachystaní na piatok 16.2. 2018

DALF C1 – skúšky budú v BB, to už viete, začiatok písomných skúšok je o 9.00, môžete tam ísť napríklad vlakom o 6:45 zo Žiliny, s príchodom do BB mesto o 8:33, a odtiaľ pešo do AFF BB. Hneď po písomných skúškach a po obednej pauze budete mať ústne skúšky.

Jarmila Pospěchová