Text Size
 • Gymnázium bilingválne

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

      Info tu...

Užitočné informácie

Užitočné informácie triednych učiteľov pre žiakov a rodičov našej školy                                                                  Čítať viac...

Charakteristika školy

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne.

O našej škole

Medzinárodná modelová  konferencia OSN organizovaná študentami GBZA, www.zamun.sk

škola podala prihlášku do programu ako koordinujúca škola strategického partnerstva zloženého výlučne zo škôl (6 partnerov zo siete Europroject)                                                                                                             YOUNG EUROPEAN LEADERS

 • Suplovanie
 • Rozvrh hodín

Zastupovanie učiteľov.

Rozpis suplovania na každý deň, prehľadne a aktualne spracované pre učiteľov ale aj žiakov nášho Gymnázia bilingválneho v Žiline.

 

 kliknite tu...

 

Rozvrhy tried.

Rozvrh hodín tried, učební a súhrnný rozvrh našej školy - Gymnázium bilingválne Žilina pre školský rok 2016/2017 nájdete na tomto webe.

 kliknite tu...

Propagačné video školy

Zaujalo nás: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu ukončilo projekt MODRÁ ŠKOLA, v ktorom sa venovalo hlavne problematike vody.

Výsledky projektu na kliknite tu...

Prieskum pre žiakov/rodičov/učiteľov potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrfqnvSz1RYMImAFhyFFIcrSGfkwN3cszOUUB3gmOOx2a4A/viewform

Odkazy na web stránky

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

iEDU - Centrálny informačný portál rezortu školstva

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania