Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Charakteristika školy

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne.

O našej škole

Pre študentov 4. a 5. ročníka so záujmom o štúdium na univerzite v zahraničí: Bývalý študent partnerskej školy Michel-Rodange v Luxemburgu založil platformu, ktorá spája súčasných i budúcich študentov a na ktorej sa môžete dozvedieť viac o svojej budúcej VŠ priamo. Viac v priloženom letáku a na www.univize.com

Medzinárodná modelová  konferencia OSN organizovaná študentami GBZA, www.zamun.sk

Letné prázdniny

Milí študenti a kolegovia, prajeme Vám príjemné leto a načerpanie nových síl počas letných prázdnin a dovoleniek.

škola podala prihlášku do programu ako koordinujúca škola strategického partnerstva zloženého výlučne zo škôl (6 partnerov zo siete Europroject)                                                                                                             YOUNG EUROPEAN LEADERS

Odkazy na web stránky

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

iEDU - Centrálny informačný portál rezortu školstva

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania