VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

COVID OPATRENIA:

Povinnosti zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (klikni)

Administratívne povinnosti (klikni)

Tlačivá (klikni)

Pokyny ministerstva (klikni)

Vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia k 20. výročiu školy

Španielske divadlo

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Camino 2018

EUROPROJECT 2017

Nežná revolúcia

Ples 2020

GBZA

Propagácia 2018

Poeti - Divadelný krúžok