Ak študenti potrebujú potvrdiť známky na VŠ, príp, nematuranti vyzdvihnúť veci zo školy, je to možné po predbežnom dohovore s riaditeľom školy. To isté platí aj pre zamestnancov (0905 848 008)

ODPORÚČAME SLEDOVAŤ LINKY:

Portál MŠ „Učíme na diaľku“ – https://www.ucimenadialku.sk/
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – https://www.minedu.sk/
Mapa výskytu ochorenia – https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2ozWYo1LBgBCBsbfdW_NwmYjBTVhZRMEbdLmzjsVuowKHgsfyvMidD4x8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

     Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky.
Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov.
Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

 

 

VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

Prijímacieho konania (16.4.2020) sa môžu naďalej zúčastňovať žiaci 8. aj 9. ročníka

Všetci uchádzači o štúdium musia doručiť prihlášku do 28. 2. 2020

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Vianočné trhy GBZA 2017

Camino 2018

EUROPROJECT 2017

ZilinaMUN 2018 Delegation

Slovenské divadlo 2018/2019

Akadémia k 20. výročiu školy

PríDeň

Žurnál GBZA