Dátum prijímacích skúšok: 05. a 12.05.2021

PODĽA AKTUÁLNYCH USMERNENÍ NIE JE POTREBNÝ TEST ŽIAKOV. PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY MUSÍ MAŤ ŽIAK RESPIRÁTOR ALEBO RÚŠKO, MERIA SA TEPLOTA A DEZINFIKUJÚ RUKY.