2020/2021

Priebežne aktualizované.

Výsledky súťaží: školský rok 2020/2021

Spoločenskovedné predmety

Mladý Európan 2020 (prezenčne) – 4. miesto  – oblastné kolo  – Saberi,  Čačková,  Schérer 

Mladý Európan 2021(dištančne) – 6. miesto  – oblastné kolo – Beník, Koščo, Knapec 

Create and Govern(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo –  Lamošová, Hýblová, Borák  

SOČ(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo – Mičechová – odbor 13 – história, filozofia a právne vedy 

Geografická olympiáda (dištančne) – krajské kolo –  3.miesto  Horváth, 4. mesto  Saganová 

Olympiáda ľudských práv(dištančne)  – krajské kolo – 10. miesto -Schérer 

Daj NATO(dištančne) – celoštátne kolo – 2. miesto – Borák, 3. miesto – Kučera 

Rozhoduj o Európe(dištančne) – regionálne kolo  – 2.miesto – Lamošová –postup do celoštátneho kola 

Dejepisná súťaž Gymnázií ČR a SR(dištančne) – krajské kolo –2. miesto  – Borák, Schérer, Kučera – postup do medzinárodného kola v Chebe 

Generácia Euro(dištančne) – celoštátne kolo – postup do II. kola súťaže – Lamošová, Schérer, Kučera, Jakubík 

2018/2019

Priebežne aktualizované.

Predmetové olympiády

ANGLICKÝ JAZYK

 • školské kolo, kategória 2A – 1. miesto: Klára Sádecká, II.F
 • okresné kolo, kategória 2A – 6. miesto: Klára Sádecká, II.F

FRANCÚZSKY JAZYK A LITERATÚRA

 • školské kolo – 1. miesto – Adriana Krivková. 4.F
 • krajské kolo –  miesto – Adriana Krivková. 4.F
 • celoslovenské kolo – 6. miesto – Adriana Krivková, 4.F

CHÉMIA

 • školské kolo , kategória A – účastníci Michal Kapasný,IV.G, Simona Gažová, V.G – bez umiestnenia
 • školské kolo, kategória B – miesto – Frátrik, III.E , 2. miesto – Beňo, III.F
 • krajské kolo, kategória B – Roman Frátrik (III.E)  – 7.miesto, Beňo(III.F) – 13. miesto
 • okresné kolo, ktegória D – Krustína Buchelová, I.G

MATEMATIKA

 • školské kolo, kategória A – Remišová, Jančo a Gažová (IV.G) – riešenia expedované na ŽU
 • krajské kolo, kategória A – Remišová, Jančo a Gažová (IV.G) – účasť
 • školské kolo, kategória Z9 – Gazdíková Ivana, I.G , Eliška Romana Kaločová, I.E
 • okresné kolo, kategória Z9 – Eliška Romana Kaločová, 1E – 2.miesto, Ivana Gazdíková,1G – 3. miesto postup do krajského kola
 • oprava a zaslanie riešení školského kola MO v kateórii C na ŽU v Žiline Čačková, M. Chabadová, B. Galová, L. Lamošová 2G – úspešné riešiteľky a    postup do krajského kola
 • celoslovenské kolo olympiády z matematiky v španielskom jazyku – miesto – Marianna Smolková, II.G

NEMECKÝ JAZYK

 • školské kolo
  • kategória 2B: 1. miesto Harciník Andrej,V.F                                                                          –
  • kategória: 2A: 1. miesto – V. Paulovičová, II.F
  • kategória 2C: 1. miesto- N . Durmis, III.E
 • okresné kolo
  • kategória 2C: 2. miesto- N . Durmis, III. E
  • kategória: 2A: 4. miesto – V. Paulovičová, II.F

OBČIANSKA NÁUKA

 • školské kolo – Olympiáda ľudských práv: 1. miesto – J. Divišová, IV.E,  2. miesto – S. Nguyen, IV.E, 3. miesto – J. Mičieta, IV.F

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 • školské kolo – 1. miesto – Čačková, II.G, 2. miesto – Chabadová, II.G
 • krajské kolo – 7. miesto v kategórii B (E. Čačková), 12. miesto v kategórii A (A. Moravčíková)

ŠPANIELSKY JAZYK A LITERATÚRA

 • školské kolo
  • 1. miesto – Begüm Tunčerová, V.G,
  • 2. miesto – Veronika Sekerková, V.E,
  • 3. miesto – Janka Lokajová, III.E
 • krajské kolo – miesto Begüm Tunčerová, V.G,
 • celoslovenské kolo – miesto Begüm Tunčerová, V.G,

Športové súťaže

Cezpoľný beh

19.09. 2018 – Školské kolo – 23 žiakov GBZA

26.09.2018 – Okresné kolo – 3. miesto družstvo dievčat (Kasáková – IV.G, Lichnerová – IV.E,  Knapcová – II.E)                      –  2. miesto  chlapci – jednotlivci  (Jančo, IV.G)

Župná kalokagatia

28.09.2018 – krajské kolo  – 1. miesto – Lichnerová L. (IV.E), Kasáková E. (IV.G), Jančo S. (IV.G), Ihnatišin L. (V.F), Bielka M.(V.F), náhradník: Harbaz S. (V.F)

05.10.2018 – celoslovenské kolo – 1. miesto – Lichnerová L. (IV.E), Kasáková E. (IV.G), Jančo S. (IV.G), Ihnatišin L. (V.F), Bielka M.(V.F), náhradník: Harbaz S. (V.F)

→ 11. 10. 2018 – Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov stredných škôl – 3. miesto Bielka M. (V.F), Frolka J. (III.E), Gvoždiak O. (III.F), Harbaz S. (V.F), Hlavčo J. (III.F), Hrnko E. (I.E), Ihnatišin L. (V.F), Jančo S. (IV.G), Kafka S. (II.E) , Randa P. (II.F)

→ 12.10.2018 – Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok stredných škôl

→ 18.10. 2018 – Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov stredných škôl

→ 26.10. 2018 –  Majstrovstvá okresu v bedmintone žiačok stredných škôl – Sedúchová (V.E), Knihová (V.G)

→ 26.10.2018 – Majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov stredných škôl – Hrtus T. (V.G), Ihnatišin L. (V.F)

→ 08.11.2018 –  Beh 17. novembra

→ 09.12.2018 – Vianočný turnaj v bedmintone

Majstrovstvá  v zrýchlenom šachu

Okresné kolo – 23.10.2018 – Adriana Krivková – 19.miesto (5.medzi dievčatami, postup do KK), Radovan Beňo – 28.miesto. Norbert Mojsej – 35.miesto

Krajské kolo – 15.11. 2018Adriana Krivková, IV.F – 5. miesto

→ Majstrovstvá  okresu v stolnom tenise žiačok SŚ

→ 30.01.2019 – 2.miesto ( Sedúchová Natália 5.E, Kasáková Ema 4.G, Chyláková Simona 4.F, Doboszová Ema 2.F )

→ Majstrovstvá  okresu v stolnom tenise žiakov  SŚ

→ 30.01.2019 – 4. miesto ( Ihnatišin Lukáš 5.F, Bielka Marián 5.F, Korman Rastislav 4.E, Nemčok Matej 3.G )

→ Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu

→ 30.01.2019 – 1. miesto Sára Mráziková III.E  (snowboard)

→ Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov SŠ

→ 21.02.2019 – 1. miesto  – Koščo, Hrtús, Ihnatišin, Harbaz, Bielka, Muška, Kobyliak

 Gaudeamus Igitur -Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov SŠ

→ 9.-10.05.2019 – 8. miesto ( Ihnatišin, Harbaz V.F; Muška IV.G; Kafka II.E; Koščo, Michalec, Rihane I.G; Bučkuliak IV.E)

→ Majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok SŠ

→ 22.01.2019 – 3. miesto – Kováčiková, Valíčková 1.F; Špirková, Gvoždiaková 1.E; Saganová 3.E; Mayerová, Astalošová, Melcerová 4.E; Wallenfelsová 4.F

→ Majstrovstvá okresu  v stolnom tenise žiačok SŠ      

→ 30.01. 2019 – 2.miesto ( Sedúchová Natália 5.E, Kasáková Ema 4.G, Chyláková Simona 4.F, Doboszová Ema 2.F )

→ Majstrovstvá okresu v  stolnom tenise žiakov SŠ      

→ 30.01. 2019 – 4.miesto ( Ihnatišin Lukáš 5.F, Bielka Marián 5.F, Korman Rastislav 4.E, Nemčok Matej 3.G )

→ Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ – 14.02-2019 – bez umiestnenia  

→ Majstrovstvá okresu v orientačnom behu –  – 15.05.2019 – 1. miesto Kasáková IV.G; 2. miesto družstvo: Kasáková, Brišková IV.G; Lichnerová IV.E, Brodňanová III.F

→ Majstrovstvá kraja v orientačnom behu – 28.05.2019 –  2. miesto jednotlivci Kasáková IV.G; 4. miesto družstvo: Kasáková, Brišková IV.G; Lichnerová IV.E, Brodňanová III.F

→ Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu – 10.06.2019 – 12. miesto – E.Kasáková, IV.G

 

 

→ Beh do Strečnianskych schodov – 17.05. 2019 – 2. miesto Kasáková IV.G

Predmetové súťaže

ANJ-FRJ-SPJ

Súťaž mladých prekladateľov 2018

Víťazi prekladu z anglického jazyka
1. Katarína Michtalíková, V.F
2. Silvia Zagrapanová, V.E
3. Júlia Beláková, III.F

Víťazi prekladu z francúzskeho jazyka
1. Tereza Pospěchová, II.G
2. Júlia Beláková, III.F
3. Mária Wallenfelsová, IV.F

Víťazi prekladu zo španielskeho jazyka
1. neudelené
2. Alexandra Michálková, V.E; Janka Lokajová, III.E
3. Barbora Palušová, II.E

29.11.2018 – Juvenes Translatores  –  Katarína Michtalíková – preklad z ANJ (V.F); Lujza Klocháňová – preklad z FRJ (IV.F) – postúpili a absolvujú prekladateľský seminár v univerzitnej knižnici v ZA, 17.1.2019

Shakespeare´s Day – 30.04.2019Spev v ANJ: 1. miesto – Eva Puchalová, III.F / Prednes vlastnej básnickej tvorby: 3. miesto – Lucia Hodás-Pauerová, III.E / Prednes diela anglického autora: 3. miesto – Katarína Buňáková, I.F

FYZIKA

→ 16.11.2018 – Fyzikálny náboj

INFORMATIKA

→ 15.11.2018  – IBobor  – účasť 13 žiakov

→ 25.5.2019 –  programátorská súťaž SCRATCH MATCH – 1. miesto v súťaži 3-členných tímov, staršie dievčatá

MATEMATIKA

→ 29.11.2018 –  Expert Geniality Show – prihlásených 12 žiakov z ročníkov 1. až 4., píšu 60-minútový test z 2 tematických oblastí počas 4. a 5. vyučovacej hodiny

→ 09.02.2019 – zverejnenie výsledkov súťaže Expert Geniality Show 2018 : A. Cyprianová 3F a M. Chabadová sa umiestnili v prvej štvrtine najúspešnejších riešiteľov v SR (A. Cyprianová – 13. miesto v SR)

→ 13.12.2018 – Matematický B-deň 2018 – účasť 20 žiakov, práce zaslané do Drop-Boxu

→  04.02. 2019 – zverejnenie predbežných výsledkov tímovej súťaže Matematický B-deň 2018 D. Jakubcová, M. Horová, J. Kuriaková, P. Čangel  – tento tím sa dostal do prvej desiatky tímov v SR

→  14.06.2019 – súťaž  Fotografie s matematickým motívomceloslovenské kolo  – 2. miesto – L. Chochulová, III.E,  4. miesto –  Š. Franček – II.E

OBN-DEJ

→ Medzinárodná konferencia projektu Rozhoduj o Európe

06.09.2018 Mičechová, III.G, Petričková, Janasová, Borák, všetci III. F

11.10.2018 – regionálne kolo –  Alexandra Janasová III.F -1. – 4. miesto postup na medzinárodnú konferenciu  v Brne 12/2018, Simona Petričková –  III.F III.F -1. – 4. miesto postup na medzinárodnú konferenciu  v Brne 12/2018

06.-09.12.2018 – Medzinárodná konferencia  – Mičechová, III.G, Petričková, janasová, Borák, všetci z III.F

10.10.2018 – Daj NATO – Drdák+Bellay (2. miesto) / Nguyen + Paulínyová (6.miesto) – v 1. kole, postup do 2. kola

26.10.2018 – Dejepisná súťaž – 100 rokov Martinskej deklarácie

19.11.2018 – Bubnovačka za práva detí – trieda IV.F

21.11 – 23.11. 2018 –  Finále dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR – Drdák,  V.G, Paulýniová, V.F, Horváth, III.G

SJL

→ 05.10.2018 –  Cena vydavateľstva Absynt – rečnícka súťaž – Dorota Kresáňová, II.G – 1. miesto

Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov

16. 10. 2018 –  regionálne  kolo

–  v kategórii do 18 rokov – 3. miesto Terézia Pašková, IV.F

– v kategórii 18-25 rokov – 1. miesto Begüm Tunčerová (V.G)

05. 11. 2018  – krajské kolo

– 1. miesto Begüm Tunčerová (V.G), spoluúčasť M.Bartonek (V.G)

29. – 30. 11. 2018 – celoslovenské kolo – účasť

→ 06.12.2018 – 32. ročník literárnej súťaže Nomoveského Senica 2018 – hlavná cena pre Petru Štefancovú (V.F)

→ 04.11. 2018 – To si píš (esej-blog o extrémizme) – Simona Petríčková, 3.F – finále (10 naj prác – hodnotené odbornou  porotou) + 4. miesto v celoslovenskom  hlasovaní na FB

→ 11.11. 2018 – Osmičkové roky (esej MV SR) – T. Borák, III.F – práca odoslaná

→ 01.-02.12.2018 – Odovzdávanie Ceny René v Bratislave – E. Čačková, T. Pospěchová, II.G

→ 05.02.2019 – školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – 3x prvé miesto (v kategórii poézia – R. Dorková, próza – A. Moravčíková, divadlo poézie – kolektív) – postup do regionálneho kola, 1x 3. miesto

→ 27.02.2019 – okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína – 2. miesto v kategórii próza (A. Moravčíková), 1. miesto recitačný kolektív (B. Kolenčíková, S. Závodská, E. Špalková, S. Harbaz)

→ 25.3. 2019– okresné kolo Vansovej Lomničky –  Adriana Moravčíková (1. miesto), Juliana Lubušká (2. miesto)

→ 26. – 27. 03.2019 – celoslovenské kolo Vansovej Lomničky  – Adriana Moravčíková, zlaté pásmo v I. kategórii v prednese prózy

→ 25 – 26. 03. 2019 –   okresná prehliadka dramatickej tvorivosti Divadelná  Žilina kategória FEDIM       Dramatický krúžok v slovenskom jazyku (13 žiakov)- 3. miesto a postup do krajského kola

→ 04. – 06.04.2019  –  krajská prehliadka dramatickej tvorivosti Turčianske javisko  – pozitívne slovné hodnotenie

→ 04. – 05. 06. 2019 – Štúrov Zvolen  – celoslovenské kolo – účasť Doroty Kresáňovej, II.G

→ 15.05.2019 – 4. ročník literárnej súťaže SLOVO – Beníková Silvia – 2. miesto v  kategórii   – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza)

ŠPJ

14. – 15. február 2019 – Festival divadiel v španielskom jazyku – celoslovenské kolo – 1. miesto

30.04. 2019 – El Atril de Gabilondo – školské kolo rečníckej súťaže v španielskom jazyku –

kategória A: 1. Augustín Hmíra, 2. Martina Majtaníková

kategória B: 1. Júlia Rybárová, 2. Marek Zachar

kategória C: 1. Janka Lokajová, 2. Lujza Chochulová

2017/2018

Predmetové olympiády

BIBLICKÁ  OLYMPIÁDA 

– celoslovenské kolo (16. – 17. máj 2018)  Rožňava , 6. miesto: Mária Wallenfelsová, Ivana Wallenfelsová a Valéria Brnčalová

– krajské kolo (25.04.2018) – 1. miestok (Mária Wallenfelsová, III.F, Ivana Wallenfelsová, V.E, Valéria Brnčalová, II.E)

– školské kolo (13.12.2018) – 1. miesto – Mária Wallenfelsová, III.F 

2. miesto – Ivana Wallenfelsová, V.E ,  3. miesto – Valéria Brnčalová, II.E

 

GEOGRAFICKÁ  OLYMPIÁDA

– školské kolo  (12.01.2018) 

– krajské kolo (09.02.2018) – 4. miesto – Sandanus Michal, V.G

 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV 

– školské kolo (04.12.2017) – 1. miesto – Matej Drdák, IV.G

2. miesto – Alexandra Chomová, V.E

3. miesto –  Johana Divišová, III.E

 

OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

– školské kolo (05.12.2017) – 1. miesto – Makula Jozef, IV.F

2. miesto – Muška Michal Gabriel, III.G

3. miesto –  Janasová Alexandra, II.F

 

OLYMPIÁDA  V SLOVENSKOM JAZYKU

– školské kolo (07.11.2017)

Kategória B (1. a 2. ročník) –   1. miesto – Kára Sádecká, I.F, 2. miesto  – Barbora Palušová, I.E,  3. miesto – Emma Čačková, I.G

Kategória A (3. – 5. ročník) – 1. miesto – Filip Janči, IV.G ,  2. miesto – Ema Paulínyová, IV.F,  3. miesto – Adriana Moravčíková, III.G

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU

– školské kolo (14.11.2017) – kategória 2A: 1. miesto – Klára Sádecká, I.F

2. miesto – Anna Cyprianová, II.F

3. miesto – Jana Bodóová, II.G

                                              – kategória 2B: 1. miesto – Filip Štrba, IV.E

2. miesto – Dominika Jakubcová, IV.F

3. miesto – Marietta Žifčáková, IV.E

                                              – kategória 2C1: 1. miesto – Petra Martikánová. V.G

2. miesto – Michaela Barošová, V.G

– okresné kolo (17.01.2018)                                                                                                                    – kategória 2B: 2. miesto – Filip Štrba,  IV.E

– kategória 2A: 4. miesto – Klára Sádecká, I.F

 

-krajské kolo (14.02.2018) – kategória 2C1: 6. miesto – Petra Martikánová, V.G

 

OLYMPIÁDA  V NEMECKOM JAZYKU

školské kolo (20.11.2017)

– kategória 2A:  1. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

2. miesto –  Ferechová Katarína, I.F

– kategória 2C: 1. miesto – Durmis Natália, II.E

 

– okresné kolo (18.01.2018)

kategória 2A:  2. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

 

– krajské kolo (13.02.2018)

 – kategória 2A:  2. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

 – kategória 2C: 2. miesto – Durmis Natália, II.E

 

 

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

– školské kolo (05.12.2017) – 1. miesto – Zuzana Kráľová, V.E

2. miesto – Mia Mojsejová, IV.E

– krajské kolo (12.02.2018) – 2. miesto – Zuzana Kráľová, V.E

3. miesto – Mia Mojsejová, IV.E

 

OLYMPIÁDA  Z BIOLÓGIE

– školské kolo (04.12.2017) – kategória A :  1. miesto – Gabriela Grofová, IV.F

2. miesto – Andrea Mináriková, V.G

                                                                        3. miesto – Marián Bielka, IV.F

                                              – kategória B:  1. miesto – Michal Kapasný , III.G

2. miesto – Alexandra Hrušková, III.G

3. miesto – Romana Takáčová, III.G

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

ktg. B
školské kolo
1.-2.miesto – Michal Muška, Michal Kapasný, III.G
krajské kolo
13.miesto – Michal Kapasný, III.G

ktg. D
školské kolo
1.miesto – Martina Chabadová, I.G
okresné kolo
1.miesto – Martina Chabadová, I.G
krajské kolo
7.miesto – Martina Chabadová, I.G

ktg. C
školské kolo
1.miesto – Roman Frátrik, II.E

 

OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

– celoslovenské kolo – 1. miesto Elena Valašíková, III.G

Športové súťaže

ŽUPNÁ  KALOKAGATIA

(L. Lichnerová – III.E, E. Kasáková-III.G, M. Sandanus – V.G, M. Bielka – IV.F, L. Ihnatišin-IV.F)

– krajské kolo (21.9.2017) – 1. miesto  a opätovné získanie putovného pohára predsedu Žilinského samosprávneho kraja

– celoštátne  kolo s medzinárodnou účasťou  (28.9.2017) – 1. miesto

BEDMINTON

Vianočný turnaj „O majstra školy“

Dievčatá: 1. Natália Seduchová IV.E, 2. Lucia Knihová IV.G, 3. Ema Kasáková III.G, 4. Soňa Dobroňová V.G

Chlapci: 1.Tomáš Peter Hrtus IV.G, 2. Michal Sandanus V.G, 3. Lukáš Ihnatišín IV.F, 4. Martin Wallenfels I.G

CEZPOĽNÝ  BEH 

– Majstrovstvá školy (25.9.2017) – kategória dievčat I. a II. ročníka – 1. miesto – Júlia Beláková, II.F

– kategória dievčat III. – V. ročníka – 1. miesto – Soňa Dobroňová, V.G

– kategória chlapcov I. a II. ročníka – 1. miesto Radovan Beňo, II.F

– kategória chlapcov III. – V. ročníka – 1. miesto Samuel Jančo, III.G

– Majstrovstvá okresu (27.9.20174) – kategória dievčat  – 1. miesto ( L.Lichnerová, III.E, E.Kasáková, III.G,                                                                                                                                                     S.Dobroňová, V.G)

– kategória chlapcov – 1. miesto (S.Jančo,III.G, M.Sandanus, V.G, R.Beňo, II.F)

– Majstrovstvá kraja (10.10.2017) – kategória dievčat  – 2. miesto  + S. Dobroňová  (V.G)  3. miesto v súťaži                                                                                                                                                          jednotlivcov)

– kategória chlapcov – 6. miesto

 

FLORBAL

– Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov SŠ (26.10.2017) – účasť žiakov

 

ŠACH

– Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu (08.11.2017) – 3. miesto – Adriana Krivková, III.F

Šachový turnaj – O pohár riaditeľa ŽSK
12.miesto – Adriana Krivková – III.F – 3.miesto v ktg. dievčat
53. miesto – Norbert Mojsej – II.G

 

MAJSTROVSTVÁ STREDNÝCH ŠKôL  VO VOLEJBALE (15.02.2018)

– chlapci – 3. miesto : Tomáš Hrtus (IV.G), Michal Sandanus (V.G), Michal Muška (III.G), Richard Samec (IV.E), Lukáš Ihnatišin, Samir Harbaz (IV.F)

 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V ORIENTAČNOM BEHU

2. miesto – dievčatá  (Kasáková – III.G, Brišková – III.G, Lichnerová – III.E, Brodňanová – II.F)
2. miesto – chlapci (Sandanus – V.G, Ihnatišin – IV.F, Bielka – I.V, Harbaz – IV.F)
Ema Kasáková získala v rámci jednotlivcov 1. miesto a postupuje do CELOSLOVENSKÉHO KOLA
.

Predmetové súťaže

STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ  ČINNOSŤ

-školské kolo (13.02.2018)

Odbor 02: Matematika, fyzika
2. miesto: Simona Chyláková, III.F

Odbor 06: Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto: Tímea Gažová, V.E

Odbor 13: História, filozofia, právne vedy
1. miesto: Natália Matúšková, III.E

Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1. miesto: Ľubomíra Keblušková. I.E

Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto: Patrícia Šmáriková, IV.F

– okresné kolo (21.3.2018)

Ľubomíra Keblušková, I.E – 2. miesto, postup do krajského kola

Natália Matúšková, III.E – 2. miesto, postup do krajského kola

Patrícia Šmáriková, IV.F

Tímea Gažová, V.E

– krajské kolo (5.4.2018) 

Natália Matúšková, III.E – 2. miesto, postup do celoslovenského kola

Ľubomíra Keblušková, I.E

– celoslovenské kolo (25.-27.4.2018)

Natália Matúšková, III.E – 10. miesto

 

INFORMATIKA

– súťaž Informatický bobor iBobor – kategória Kadet- Martina Chabadová, I.G – 98. percentil

– 23.-24.3.2018 postup do finále súťaže JuniorInternet 2018  na FIIT STU Bratislava, projekt Silvie Šimoníkovej Francúzsky jazyk a literatúra na webe, v kategórii JuniorLEARN

– 28.4.2018 GirlsDay, 5.ročník celosvetového dňa žien v IT, prezentácia atraktivity odborov IKT (informačno- komunikačných technológií) dievčatám vo veku 14- 18 rokov, účasť registrovaných študentiek 2,3,4 a 5 ročníka

 

JAZYKOVÉ SÚŤAŽE

– Súťaž mladých prekladateľov 2017 – víťazmi súťaže sa stali:
1. miesta:
Emília Boháčová, V.E (preklad z ANJ)
Alexandra Cigániková, V.F (preklad z FRJ)
Filip Janči, IV.G (preklad zo ŠPJ)
2. miesta:
Júlia Beláková, II.F (preklad z ANJ)
Michal Gabriel Muška, III.G (preklad z FRJ)
Katarína Czánová, IV.E (preklad zo ŠPJ)
3. miesto:
Lujza Klocháňová, III.F (preklad z FRJ)
Čestné uznanie:
Mária Wallenfelsová, III.F (preklad z FRJ)

– Jazykový kvet – krajské finále, 11.4.2018:
Kategória Nemčina – poézia a próza:
1. miesto: Marek Zachar, 1.E
                                 – celoslovenské finále, 1.6.2018:
Kategória Nemčina – poézia a próza:
1. miesto: Marek Zachar, 1.E

 

OBČIANSKA  NÁUKA  – DEJEPIS

Modelové zasadnutie UN TOMUN (Toruň, Poľsko) – Matej Drdák (prezident Bezpečnostnej rady), Alexandra Janásová (zisk ocenenia The Best Delegate), Samuel Nguyen, Emma Paulínyová, Bianka Turská

 

Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie ( Brno, 18.-22. septembra 2017) –  M. Bellay (IV.G), M. Drdák (IV.G) a A. Harciník (IV.F).

M. Bellay skončil na 3.mieste spomedzi najúspešnejších účastníkov simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a postupuje do Bratislavy  na záverečnú konferenciu projektu s medzinárodnou účasťou .

 

Záverečná konferencia projektu Rozhoduj o Európe (Bratislava, 10.11.2017) – M. Bellay (IV.G) – účasť

 

Stretnutie prezidentov Nemecka a SR  v žilinskej Synagóge (17.11.2017) – Emma Paulínyová, IV.F – účasť

 

Prevencia kriminality (22.11.2017, 06.12.2017) – beseda so zástupcami väznice v Sučanoch – účasť žiakov IV. ročníka

 

Finále dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR (23.11.2017) – 40. miesto z 75 ( Andrej Harciník, Emma Paulínyová – IV.F,  Matej Drdák – IV.G)

 

Stretnú sa rabín, kňaz a imám … (17.01.2018)– beseda s predstaviteľmi troch svetových náboženstiev, výber žiakov II. a IV. ročníka

 

Sociálno-politické otázniky – celoslovenská vedomostná súťaž pre študentov SŠ (06.02. 2018)

Matej Drdák (IV.G) –  1. miesto           Marián Bellay (IV.G) –  2. miesto

 

MLADÝ  EURÓPAN 2018 – 18.4.2018 – 2. miesto  – regionálne kolo – Michal Gabriel Muška III.G, Samuel Nguyen III.E,  Samuel  Jančo III.G

 

MLADÝ  DIGITÁLNY  EURÓPAN 2018 – 24.4.2018 – kategória  najlepší jednotlivci – školské kolo (cena – účasť na celoštátnom kole):   na  1. – 3. mieste v SR sa umiestnila:   Alexandra Janasová II.F a  postup do celoštátneho kola aj  Barbora Mládenková II.G

 

DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ  ČR a SR – 5.4.2018 – 1. miesto – krajské kolo a postup do medzinárodného finále v Chebe – Matej Drdák IV.G, Samuel Horváth II.G, Emma Paulínyová IV.F

 

MODELOVÝ EURÓPSKY PARLAMENT –  13. – 17.4.2018 –  medzinárodné kolo – Slovinsko – Ljutomer  – Marián Bellay IV.G

 

SlOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 – prvý ročník súťaže o cenu René 2017 – zapojené prvé štyri ročníky

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
školské kolo (06.02.2018)

Kategória próza:

 1. miesto: Paulína Žideková, III.F
 2. miesto: Klára Knapcová, I.F
 3. miesto: Dorota Kresáňová, I.G a Alexandra Šimšajová, I.F

Čestné uznanie: Adriána Moravčíková, III.G

Kategória poézia:

 1. miesto: Sarah Hubová, I.F
 2. miesto: Begűm Tunčerová, IV.G
 3. miesto: nebolo udelené

Čestné uznanie: Marián Bielka, IV.F

Kategória divadlo poézie:

 1. miesto: Begűm Tunčerová, IV.G, Petra Strýčková IV.G, Petra Štefancová IV.F, Adriána Moravčíková III.G

 

SLOVENSKÁ DEBATNÁ LIGA

2. Stredoslovenský regionálny turnaj Slovenskej debatnej ligy (15.-16.12.2017): 3. miesto v súťaži tímov (Barbora Mládenková, 2.G; Marián Bellay, 4.G; Matej Drdák, 4.G)
4. Stredoslovenský regionálny turnaj Slovenskej debatnej ligy (2.-3.3.2018): 3. miesto v súťaži tímov (Lucia Hodás – Pauerová, 2.E; Júlia Beláková, 2.F; Alexandra Janasová, 2.F)

 

ŠPANIELSKY  JAZYK

Národné kolo divadiel španielskych bilingválnych sekcií na Slovensku (8. – 9. 02. 2018)

– 2. miesto v súťaži divadelných súborov                                                                      –  2. miesto za najlepšiu herečku festivalu (Adriana Moravčíková, III.G)                – 2. miesto za najlepšieho herca festivalu  (Samuel Nguyen, III.E)                            – cena za najlepšie kostýmy festivalu

 

Atril de Gabilondo

– školské kolo (23.4.2018, 21 účastníkov):

Kategória A:

 1. Patrícia Mazáňová, 1.E
 2. Júlia Rybárová, 1.G

Čestné uznanie: Gayoung Young, 1.E

Kategória B:

 1. Lujza Chochulová, 2.E
 2. Janka Lokajová, 2.E

Kategória C:

 1. Rastislav Korman, 3.E

 

ANGLICKY  JAZYK

Shakespeare´s Day – 26.04.2018

– okresného kola sa zúčastnilo 64 žiakov z 10 stredných škôl, z toho 7 našich s nasledovným umiestnením v kategóriách:

 1. Interpretácia piesne v angličtine, duet: Adriana Moravčíková a Michal Gabriel Muška, III.G – 1. miesto, Petra Majtánová, IV.G – 2. miesto
 2. Dramatizácia, inscenácia anglicky písaného textu, – Filip Štrba, IV.E – 2. miesto
 3. Interpretácia vlastnej po anglicky napísanej tvorby – Lucia Hodás – Pauer – 3. miesto
 4. Plagát na umelecké dielo (film, kniha, divadelná hra) s originálom v angličtine – Magdaléna Camberová, V.E – 3. Miesto
 5. kombinácia spevu a vlastnej tvorby – Patrik Bašo, IV.E – čestné uznanie

 

MATEMATIKA

Matematická fotografia – súťaž španielskych bilingválnych sekcií na Slovensku v tvorbe fotografií s matematickým motívom
Celoslovenské kolo:
3. miesto – Martina Zvarková, III.G
4. miesto- Filip Janči, IV.G
5. miesto –  Katarína Czánová, IV.E

.

Priebežne aktualizované.