Vitajte na našej škole

+421 41 7645568

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

E-mailová adresa:

gbza@gbza.eu

riaditel@gbza.eu

Pracovná doba:

  • Pon-Pia 7:30 - 15:00

VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Viktor Tanító
Riaditeľ školy

0905 848 008
riaditel@gbza.eu

Mgr. Patrícia Tunčerová
Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť

0908 912 279
patricia.tuncerova@gbza.eu

Mgr. Imrich Milo
Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť

0905 867 911
imrich.milo@gbza.eu

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Beňušová Mária – geografia – biológia, výchovná poradkyňa
Berquin Aldrick (Francúzsko) – francúzsky jazyk, geografia
PaedDr. Čurgalyová Mária – španielsky jazyk – etická výchova
Mgr. Díriová Martina – slovenský jazyk a literatúra – dejepis
Mgr. Art. Petra Fábiková – anglický jazyk
Mgr. Ferko Juraj – dejepis – filozofia
Fontaine Blaise (Belgicko) – francúzsky jazyk – francúzska literatúra
Mgr. Furmanová Silvia – španielsky jazyk a literatúra – politológia: európske štúdiá
Mgr. Gambošová Jana – španielsky jazyk – anglický jazyk
Gil Guerra Luis (Španielsko)- matematika – fyzika
Mgr. Holešová Janka – matematika – deskriptívna geometria, informatika
Mgr. Horecká Ivana – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
Mgr. Hrabovská Zuzana – francúzsky jazyk – finančná gramotnosť – telesná a športová výchova
 Mgr. Hrúzová Lucia – anglický jazyk – španielský jazyk
Mgr. Kutliková Dagmar – telesná a športová výchova
Mgr. Máhriková Lucia- chémia – biológia
Mgr. Markušová Dana – francúzsky jazyk – dejepis
Mgr. Matuška Marek – fyzika – chémia
Mgr. Melicheríková Slávka – chémia – biológia
Mgr. Milo Imrich – anglický jazyk – dejepis – geografia
Mgr. Mládenková Janka – anglický jazyk – slovenský jazyk, koordinátorka medzinárodných aktivít, koordinátorka certifikovaných meraní
Moreno Puche Francisco (Španielsko) – chémia – fyzika
Muñoz Almazán Luis (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Gavilanes Pérez Rocío (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Pavlicová Ivana, PhD. – psychológia
Mgr. Pinzík Igor – slovenský jazyk – občianska náuka
Mgr. Pirchalová Marta – anglický jazyk – francúzsky jazyk
Mgr. Pospěchová Jarmila – francúzsky jazyk – nemecký jazyk – anglický jazyk
Mgr. Rašovcová Zuzana – francúzsky jazyk a literatúra – biológia
Mgr. Sališová Zuzana– francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Šrancová Viera – informatika, matematika
Sánchez Blasco Pablo (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Tanító Viktor – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
Torres Domínguez Alexis (Španielsko) – biológia – chémia, koordinátor chémie
Mgr. Tunčerová Patrícia – španielsky jazyk – nemecký jazyk
Vernet Léa (Francúzsko) – francúzsky jazyk
Willer Claude(Francúzsko) – matematika – fyzika
Mgr. Radoslav Zima – telesná a športová výchova

Nepedagogickí zamestnanci

Koordinátor medzinárodných aktivít: Mgr. Janka Mládenková
Email:janka.mladenkova@gbza.eu

Hospodárka: Ing. Margita Kamenišťáková
Email: margita.kamenistakova@gbza.eu
Telefón: 0915958982

Administratíva, PAM: Ing. Zuzana Kovačiková
Email: pam@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Sekretariát: Bc. Michaela Prudovičová
Email: gbza@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Správca počítačovej siete: Ing. Peter Margetín
Email: peter.margetin@gbza.eu

Školský psychológ: Mgr. Ivana Pavlicová PhD.
Email: ivana.pavlicova@gbza.eu

Školník: Peter Záň

Informátorka: Helena Krištofíková

Upratovačky: Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Samcová

Otázky a pripomienky