Projekty KA1 - umožňujú učiteľom školy absolvovať štruktúrované kurzy (jazykové alebo metodické) či zúčastniť sa školenia, hospitácii, tzv. job-shadowing alebo pozorovania na inej škole v zahraničí.

PREBIEHAJÚCE:

Innovation and networking ERA

Projektové obdobie: 1.12.2019 - 30.04.2021 Grant: 16 045 €

Jobshadowing učiteľky chémie a biológie (Mgr. Lucia Máhriková) spojený s výmenným pobytov žiakov 2. ročníka v Dánsku – v partnerskej školy Bagsværd kostskole og gymnasium

Plánované metodické kurzy francúzskeho jazyka pre dve učiteľky a mesačný kurz fr jazyka pre učiteľa prírodovedných predmetov

Jobshadowing učiteľky ANJ v partnerskej škole (Liceo Rambaldi Valeriani y Alessandro da Imola) v Taliansku – zrušené, hľadáme náhradu

Účasť dvoch riaditeľa školy a koordinátorky medzinárodných aktivít na konferencii siete škôl Europroject  organizovanej partnerskou školou Schildtin lukio v Jyväskylä, Fínsko

UKONČENÉ:

New management ERA

Projektové obdobie: 1.7.2018 - 30.11. 2019 Grant: 13 614 €

BANNER (klikni)

Mesačný jazykový zdokonaľovací kurz francúzskeho jazyka – júl/august 2018 – Mgr. Viktor Tanító

Jobshadowing učiteľky ANJ  (Mgr. Ivana Pohančeníková)  spojený s výmenným pobytom žiakov 2. ročníka vo Fínsku- Schildtin lukio – apríl 2019

12-dňový metodický kurz pre učiteľku španielskeho jazyka a literatúry Mgr. Patrícia Tunčerová – júl 2019

Účasť riaditeľa škola (Mgr. Viktor Tanító) a koordinátorky medzinárodných aktivít (Mgr. Janka Mládenková) na konferencii Europrojektu v Luxembursku – november 2019

Jobshadowing dvoch učiteľov francúzskej sekcie (Mgr. Dana Markušová, Aldrick Berquin) spojený s výmenným pobytom žiakov 3.ročníka francúzskej sekcie – Armentières – november 2019

Inspiring ERA+

Projektové obdobie: 1.8.2017 - 31.10.2018 Grant: 12 560 €

Job-shadowing učiteľa francúzskeho jazyka a geografie (Aldrick Berquin) spojený s výmenným pobytom žiakov 3. ročníka vo Francúzsku – Saint Jude Armentieres – jeseň 2017

Job-shadowing učiteľky španielskeho a anglického jazyka (Mgr. Jana Gambošová) spojený s výmenným pobytom žiakov 3. ročníka v Španielsku – Benicarló – jar 2018

Job-shadowing spojený s účasťou 5 žiakov na modelovom zasadnutí OSN vo Švédsku – KaMUN – Karolinska Gymnasiet, Orebro – Mgr. Marek Matuška

Job-shadowing spojený s účasťou 5 žiakov na modelovom zasadnutí OSN vo Luxembrusku – miniLuMUN – Lycée  Michel Rodange, Luxemburg city – Mgr. Ľudmila Cvičková

Letné metodické kurzy v Anglicku a Írsku absolvovali angličtinárky – Mgr. Janka Mládenková (5 dní -Worthing, UK), Mgr. Lucia Hrúzová (12 dní – Cork, IR)

Účasť na konferencii siete Europrojekt organizovanú školou v Institution de la Providence v Champion, Namur, Belgicko – Mgr. Ivana Matuščinová, Mgr. Lucia Hrúzová – október 2018