VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

COVID19 - ČERVENÁ FÁZA - dištančné vzdelávanie pre triedy II.E a I.G

COVID OPATRENIA

17.5.2021

ČERVENÁ FÁZA – dištančné vzdelávanie pre triedy II.E a I.G

14.5.2021

 1. Od 17. 5. platí štandardný rozvrh
 2. Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak a učiteľ povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole 
 3. Pri absencií viac než 3 pracovné dni je potrebné pred príchodom do školy  nutné elektronicky (cez Edupage) poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • A) Neplnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva rodič z rodičovského konta vEdupage,návod:
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046 
  • B) Plnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva plnoletý žiak zo svojho konta vEdupage, návod: 
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2048

   • Triedni učitelia kontrolujú odovzdanie vyhlásenia v pondelky. Stále platí, že ak žiak absentuje  viac ako tri dni v škole, tak vyhlásenie podáva aj po tých štyroch dňoch 
  • C) Učitelia – rovnako podľa predchádzajúcich pokynov rovnako cez EduPage pri absencií viac než 3 dni
 4. Ranný filter znamená, že pri vstupe do budovy školy každý/á žiak/žiačka si vydezinfikuje ruky a bude im odmeraná teplota, pri zvýšenej teplote aj po opakovanom meraní, nebude žiak/žiačka vpustený/á do školy.  
 5. Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – Dezinfekcia Rúk  Odstup  Rúška 
 6. Pripomíname, že v prípade, že budete mať podozrenie alebo budete pozitívni na ochorenie COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov. 

ÚRADNÉ HODINY:

Vzhľadom na dôraznú žiadosť minimalizovať mobilitu obyvateľstva si môžete svoje záležitosti vybaviť priamo cez vedenie školy.

Mgr. Viktor Tanító – riaditeľ školy, 0905 848 008, riaditel@gbza.eu
Mgr. Patrícia Tunčerová – zástupkyňa pre pedagogickú činnosť, 0908 912 279, patricia.tuncerova@gbza.eu
Mgr. Imrich Milo – zástupca pre technicko – ekonomickú činnosť, 0905 867 911, imrich.milo@gbza.eu

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017