VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

Výsledky prijímacích skúšok (klikni)

Úradné hodiny: pondelok – piatok, 7:00 – 11:15 (aktuálne výnimky 2.6. a 5.6.)

Ak študenti potrebujú potvrdiť známky na VŠ, príp, nematuranti vyzdvihnúť veci zo školy, je to možné po predbežnom dohovore s riaditeľom školy. To isté platí aj pre zamestnancov (0905 848 008)

ODPORÚČAME SLEDOVAŤ LINKY:

Portál MŠ „Učíme na diaľku“ – https://www.ucimenadialku.sk/
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – https://www.minedu.sk/
Mapa výskytu ochorenia – https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2ozWYo1LBgBCBsbfdW_NwmYjBTVhZRMEbdLmzjsVuowKHgsfyvMidD4x8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Pripravované udalosti

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Vianočné trhy GBZA 2017

Camino 2018

EUROPROJECT 2017

ZilinaMUN 2018 Delegation

I. Vyrypajev - Opití - Dramatický krúžok

Poeti nejdú do neba - Divadelný krúžok

Akadémia k 20. výročiu školy

PríDeň

Žurnál GBZA