VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI:

COVID OPATRENIA

28.5.2021

ZELENÁ FÁZA – bez karantény

14.5.2021

 1. Od 17. 5. platí štandardný rozvrh
 2. Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak a učiteľ povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole 
 3. Pri absencií viac než 3 pracovné dni je potrebné pred príchodom do školy  nutné elektronicky (cez Edupage) poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • A) Neplnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva rodič z rodičovského konta vEdupage,návod:
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046 
  • B) Plnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva plnoletý žiak zo svojho konta vEdupage, návod: 
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2048

   • Triedni učitelia kontrolujú odovzdanie vyhlásenia v pondelky. Stále platí, že ak žiak absentuje  viac ako tri dni v škole, tak vyhlásenie podáva aj po tých štyroch dňoch 
  • C) Učitelia – rovnako podľa predchádzajúcich pokynov rovnako cez EduPage pri absencií viac než 3 dni
 4. Ranný filter znamená, že pri vstupe do budovy školy každý/á žiak/žiačka si vydezinfikuje ruky a bude im odmeraná teplota, pri zvýšenej teplote aj po opakovanom meraní, nebude žiak/žiačka vpustený/á do školy.  
 5. Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – Dezinfekcia Rúk  Odstup  Rúška 
 6. Pripomíname, že v prípade, že budete mať podozrenie alebo budete pozitívni na ochorenie COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN:

DO 16.7.: každý pracovný deň od 7:30 do 12:30
PO 16.7. – každá streda okrem 11.8. od 7:30 – 12:30 (treba zvoniť na sekretariát)
11.8.2021 – od 9:30 do 12:30

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v tomto manuáli nižšie. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Mgr. Viktor Tanító – riaditeľ školy, 0905 848 008, riaditel@gbza.eu
Mgr. Patrícia Tunčerová – zástupkyňa pre pedagogickú činnosť, 0908 912 279, patricia.tuncerova@gbza.eu
Mgr. Imrich Milo – zástupca pre technicko – ekonomickú činnosť, 0905 867 911, imrich.milo@gbza.eu

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017