Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, na základe informácií z dnešného dňa Vás informujem, že od 12.10. bude prerušené vyučovanie až do odvolania, takže výučba bude prebiehať dištančne (z domu). Detailné informácie ste dostali cez Edupage.

VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI:

Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, na základe informácií z dnešného dňa Vás informujem, že od 12.10. bude prerušené vyučovanie až do odvolania, takže od zajtra bude výučba prebiehať dištančne (z domu).
V pondelok Vám pošleme ďalšie informácie, pretože ministerstvo zverejní detailnejšie informácie až v priebehu dnešného večera. Upravený rozvrh pre dištančné vzdelávanie bude platiť od stredy, dovtedy dostanete od vyučujúcich pokyny, ako bude prebiehať online výučba daného predmetu.

COVID OPATRENIA:

Povinnosti zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (klikni)

Administratívne povinnosti (klikni)

Tlačivá (klikni)

Pokyny ministerstva (klikni)

Vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017