VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

COVID OPATRENIA:

18.3.2021

Po prehodnotení aktuálnej situácie Vám posielame usmernenie pre nasledujúci týždeň. Naďalej pokračujeme v online výučbe.

Zdôvodnenie: viacerí študenti sa nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania z rôznych objektívnych príčin a rovnako ich veľa cestuje. Zmena rozvrhu by nepriniesla zlepšenie vzdelávania, logisticky by skomplikovala nielen žiakom, ale aj učiteľom proces nastavenej výučby. Z hľadiska bezpečnosti a zdravia stále vnímame veľké riziko.

Situáciu budeme naďalej monitorovať a najneskôr vo štvrtok zverejníme rozhodnutie podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Oznamujeme Vám, že budova školy je zatvorená. V prípade potreby môžete kontaktovať vedenie školy prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Aktuálne pokyny ministerstva (klikni)

ÚRADNÉ HODINY:

Vzhľadom na dôraznú žiadosť minimalizovať mobilitu obyvateľstva si môžete svoje záležitosti vybaviť priamo cez vedenie školy.

Mgr. Viktor Tanító – riaditeľ školy, 0905 848 008, riaditel@gbza.eu
Mgr. Patrícia Tunčerová – zástupkyňa pre pedagogickú činnosť, 0908 912 279, patricia.tuncerova@gbza.eu
Mgr. Imrich Milo – zástupca pre technicko – ekonomickú činnosť, 0905 867 911, imrich.milo@gbza.eu

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017