VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

Ako škola s medzinárodnými dohodami prijímame žiakov z 8. a 9. ročníka. (bilingválne štúdium pre jazyky slovensko-francúzsky a slovensko-španielsky)

COVID ORANŽOVÁ FÁZA - dištančné vyučovanie pre triedu I.F

COVID OPATRENIA

Žiak a zamestnanec v interiéry školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prosíme všetkých žiakov i návštevníkov školy, aby dodržiavali základné protipandemické opatrenia: 

  • RÚŠKO – je povinné nosiť všade v interiéri školy 
  • ODSTUP – vyhýbajte sa zbytočnému blízkemu kontaktu 
  • RUKY – pri vstupe a priebežne v budove si dezinfikujte ruky 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

ÚRADNÉ HODINY:

V čase vianočných prázdniny (20. 12. 2021 – 7. 12. 2022) nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom mailu.
Každý pracovný deň od 7:00 do 13:30

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. 

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Mgr. Imrich Milo – riaditeľ, 0905 867 911, imrich.milo@gbza.eu/riaditel@gbza.eu
Mgr. Patrícia Tunčerová – zástupkyňa pre pedagogickú činnosť, 0908 912 279, patricia.tuncerova@gbza.eu
(Mgr. Viktor Tanító – aktuálne na materskej dovolenke, riaditeľ školy, 0905 848 008, riaditel@gbza.eu)

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017