VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC

Vianočné pozdravy partnerských škôl:

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI:

COVID OPATRENIA:

Milí rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti,
verím, že Vianoce ste prežili v kruhu najbližších a že ste mali čas aj na oddych, aj na dobré jedlo :-). V novom roku Vám a Vašim blízkym želám v mene vedenia našej školy, nielen zdravie, ale aj priestor na nové zážitky s blízkymi ľuďmi.

Chcem Vás informovať, že aj po konzultácii so zriaďovateľom sa škola neotvorí 11.1.2021 a budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Podľa manuálu, ktorý vydalo MŠVVaŠ pred Vianocami, je možné otvorenie školy po splnení viacerých podmienok, nechcem Vás tým zaťažovať do detailov, ale na škole zatiaľ nezriaďujeme mobilné odberové miesto (aj kvôli nedostatku vhodných priestorov: nemáme ani telocvičňu, ani jedáleň a vonku sme nechceli kvôli aktuálnemu ročnému obdobiu, aj kvôli nevyjasnenej administrácii pri vytvorení MOM na školách zriadených okresnými úradmi v sídle kraja).

S aktuálnymi odberovými miestami sme nedohodli testovanie našich žiakov, zamestnancov a rodinných príslušníkov kvôli ich preťaženosti a nechceme nechávať testovanie na Vás (aj s takou možnosťou sa ráta v Manuáli).

Ďalším dôvodom je, že podľa nášho interného prieskumu by sa testovania a návratu do školy zúčastnilo 67% respondentov , čo znamená, že tí, ktorí by boli v škole, mali by prezenčné vyučovanie, ale tí, ktorí by boli doma, tak by mali nárok len na konzultácie. Z toho vyplýva, že aktuálne nastavený spôsob dištančného vzdelávania (aj keď nie je vzdelávanie na diaľku optimálny spôsob vzdelávania) je pre našu školu lepší.

Naviac, do ukončenia klasifikácie za 1. polrok zostávajú dva týždne po ukončení prázdnin. Na toto obdobie nám nepríde vôbec efektívne robiť akékoľvek zásahy do systému. Aj keď by sme sa veľmi radi vrátili do bežného režimu, musíme byť ešte trpezliví a počkať na lepšie podmienky.

Na Slovensku sa pandemická situácia výrazne zhoršila a nechceme zvyšovať mobilitu (keďže zo 431 študentov je len 180 zo Žiliny, 132 z okresu a 119 mimo okresu) – zatiaľ teda počas januára zostávame v dištančnom vzdelávaní. Pri akejkoľvek zmene Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií ma pokojne kontaktujte (riaditel@gbza.eu/0905 848 008)

Viktor Tanító

! Vstup do budovy školy je možný len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy (súhlas nie je potrebný pre zamestnancov školy).

Aktuálne pokyny ministerstva (klikni)

ÚRADNÉ HODINY:

Vzhľadom na dôraznú žiadosť minimalizovať mobilitu obyvateľstva si môžete svoje záležitosti vybaviť priamo cez vedenie školy.

Mgr. Viktor Tanító – riaditeľ školy, 0905 848 008, riaditel@gbza.eu
Mgr. Patrícia Tunčerová – zástupkyňa pre pedagogickú činnosť, 0908 912 279, patricia.tuncerova@gbza.eu
Mgr. Imrich Milo – zástupca pre technicko – ekonomickú činnosť, 0905 867 911, imrich.milo@gbza.eu

KONTAKT:

ADRESA:

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

TELEFÓN:

+421 41 7645568

E- MAILOVÁ ADRESA:

gbza@gbza.eu, riaditel@gbza.eu

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

Novinky/ponuky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od našich absolventov:

Žilina Model United Nations

Akadémia(20. výročie školy)

Španielske divadlo

Ples 2020

PríDeň

Vianočné trhy GBZA 2019

Poeti - Divadelný krúžok

Nežná revolúcia

Camino 2018

GBZA

Propagácia 2018

EUROPROJECT 2017