Absolvovanie časti štúdia v zahraničí

Naša škola ponúka možnosť študovať niekoľko týždňov či mesiacov v partnerských stredných školách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Fínsku. Ide o spoluprácu, ktorá vznikla v rámci projektu Comenius – IPM a bola v minulosti podporovaná aj grantom EÚ programu Erasmus+. Avšak teraz realizujeme pobyty len vďaka ochote partnerských škôl umožniť štúdium a nájsť hostiteľskú rodinu, učiteľom, ktorí pomáhajú žiakom zvládať rôzne situácie v zahraničí a po návrate aj dobehnúť zameškané, a hlavne rodičom, ktorí sa snažia urobiť pre svoje deti maximum a niekedy obetovať svoje súkromie a znášať „vrtochy“ detí zo zahraničia či akceptovať rozdielne kultúrne zvyklosti, keďže aj v našej škole môžu zahraniční študenti absolvovať časť štúdia.

Študijné pobyty (mobility) u nás a v partnerských školách v školskom roku 2020/2021:

Z dôvodu šírenia COVID 19 nerealizujeme v šk, roku 2020/2021 žiadne individuálne mobility našich študentov ani neprijímame zahraničných.
Po zlepšení situácie plánujeme na jar 2021 ponúknuť dvojmesačné pobyty pre dvoch študentov do Fínska a dvoch do Španielska v rámci projektu Education Without Frontiers (Erasmus+). Tie by sa mohli realizovať pri priaznivej situácii najskôr od augusta/septembra 2021.

Študijné pobyty (mobility) u nás a v partnerských školách v školskom roku 2019/2020:

Od septembra u nás dve Belgičanky z Institution de la Providence:
Manon Dethy a Gabrielle Albessard (Terka Pospěchová a Emma Čačková, III.G)
A tri španielky z INS Maremar, Masnou:
Martina Garrell Berenguer, Vinyet Domingo Vegas, Lara Suñé Chamorro (Patrícia Mazaňová, Terka Štekláčová, Natália Žeriavová, III.E, G)

Naši v zahraničí: (jeseň 2019 a od januára 2020)
Belgicko – Institution de la Providence, Champion – Miroslava Holienková, III.F (od 4. 9.), Soňa Brodňanová, IV.F (október)
Španielsko – IES Ramon y Cid, Benicarló – Júlia Rybárová, III.G (od 20.9.2019)
Francúzsko – Institution Saint Jude – Alexandra Šušoliaková a Nikol Mišáková, III.F
India – Amity International School – Nina Konáriková, V.G, Júlia Beláková, IV.F a Dorota Kresaňová, III.G (od 6.10. do 6.11)

Erasmus+ projekt Education Without Frontiers (EWF) – naši študenti v zahraníčí
Fínsko – Schildtin lukio, Jyväskylä – Samuel Jakubík, III.G a Veronika P aulovičová, III.F
Španielsko – IES Miguel Catalán, Zaragoza – Júlia Škrková, III.E a Lenka Kuhajdová, II.E
Január 2020:
Belgicko – Institution de la Providence, Champion – Terka Pospěchová, Emma Čačková, III.G
Španielsko – ISN Maremar, Masnou – Emma Demčišáková, II.G, Terka Štekláčová, Natália Žeriavová, III.G a IES Ramon y Cid, Benicarló – Marek Zachar, III.E

Erasmus+ projekt Education Without Frontiers (EWF) – zahraniční u nás
Fínsko – Schildtin lukio, Jyväskylä – Ellenoora Koponen, Helmi Huhtaniemi, Laura Jarygin, Emmi Sihvonen
Španielsko – IES Miguel Catalán, Zaragoza – Diana Tarín, Dario Catalán

Prehľad mobilít v školskom roku 2018/2019

Naši študenti v zahraničí:
Belgicko -Institution de la Providence, Champion : M. G. Muška a Martina Remišová, IV.G
Francúzsko – Saint Jude Institution, Armentières: Sandra Papánková a Paulína Žideková, IV.F, Júlia
Beláková a Soňa Brodňanová, III.F a od januára 2019 aj Klára Bachratá, Lenka Rajňáková, III.F,
Kristína Ondrová, III.G a Simona Chyláková, IV.F
Španielsko – I.E.S Ramon y Cid, Benicarlo: Natália Durmis, Lujza Chochulová, III.E
Fínsko – Schildtin lukio, Jyväskylä – Natália Bistáková, III.E, Radovan Beňo III.F a Karolína Filičková,
III.G
Zahraniční študenti u nás a ich hostiteľské rodiny:

Hosťujeme od 3. 9. 2018:

6 študentov z Benicarló, Španielsko (učia sa FRJ v 1. ročníku):

Laura Verge Sales – Natália Kováčová, III.E
Ainara Perez Salvador – Lucia Šoltýsová, III.E
Elisa Forés Soriano – Júlia Rybárová, II.G
Maria Ginesta Sánches – Zuzana Malacká, III.E
Pau Albiol Pérez – Andrea Kyseľová, III.E
Fernando Ferrer Mejiás – Marek Zachar, II.E

1 študentku zo Champion, Belgicko (učí sa španielsky jazyk) :

Elise Jacques – Katarína Tomusová, III.F

od 24. 9.2018 – 4 študentov z Armentières, Francúzsko:

Agathe Fromentin – Kristína Ondrová, III.G

Gaspard Keller de Schleitheim – Simona Chyláková, IV.F
Matheo Dubaele – Samuel Jakubík, II.G
Antoine Verier – Alexandra Šušoliaková, II.F