2019/2020

Analýza diel vo francúzskom jazyku I. – III.

Debatný krúžok

Dramatický krúžok v slovenskom jazyku

Francúzsky jazyk pre španielčinárov

Chemicko – fyzikálny krúžok

Krúžok francúzskeho divadla

Krúžok španielskeho divadla

Krúžok športový so zameraním na fitnes I. a II.

Literárno publicistický krúžok

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

MUN klub

Naša záhrada

Príprava chemickej show

Spoznaj seba a svet cez umenie

Športový krúžok

Zmaturuj z geografie

DRAMATICKO VÝTVARNÝ KRÚŽOK 2017/2018