2020/2021

Analýza literárnych diel

Debatný krúžok

Divadelný krúžok v slovenskom jazyku

Divadelný krúžok v španielskom jazyku

Divadelný krúžok vo francúzskom jazyku

Chemicko-fyzikálny krúžok

In Vitro – školský časopis

Krúžok DofE

Krúžok španielskeho jazyka pre všetkých

Lezecký krúžok

MUN – klub

Naša záhrada

Príprava chemickej show

Rozvoj sociálnych schopností

Spolostretko

Spoznaj seba a svet cez umenie

Školská televízia

Turistický krúžok

Ultimate Frisbee

2019/2020

Analýza diel vo francúzskom jazyku I. – III.

Debatný krúžok

Dramatický krúžok v slovenskom jazyku

Francúzsky jazyk pre španielčinárov

Chemicko – fyzikálny krúžok

Krúžok francúzskeho divadla

Krúžok španielskeho divadla

Krúžok športový so zameraním na fitnes I. a II.

Literárno publicistický krúžok

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

MUN klub

Naša záhrada

Príprava chemickej show

Spoznaj seba a svet cez umenie

Športový krúžok

Zmaturuj z geografie

GBZA TV/Slovenské divadlo

Španielske divadlo

Divadlo (ŠPJ, FRJ,SJL)

Debata

Školská záhrada

DofE

MUN

Chemická show

Turistika