2017/2018

– biologický krúžok

– debatný krúžok

– divadlo v španielskom jazyku

– francúzske divadlo

– dramaticko-výtvarný

– fitnes a kondičné posilňovanie

– fyzikálny krúžok

– krúžok ceny vojvodu z Edinburghu

– krúžok halového veslovania

– krúžok španielskeho jazyka

– literárno-publicistický krúžok

– matematická analýza

– power yoga

– športový oddiel GBZA

DRAMATICKO VÝTVARNÝ KRÚŽOK 2017/2018