2021/2022

Debatný klub GBZA – T. Ďurinová, I. Gazdíková, obe IV.G 

Divadelný krúžok v slovenskom jazyku  – J. Moresová, IV.E 

Divadelný krúžok v španielskom jazyku – R. Gavilanes, V. Marín 

Krúžok DofE 1 – P.Fábiková 

Krúžok DofE 2 – Z. Sališová 

Krúžok DofE 3 – M.Čurgalyová 

Literárno-publicistický krúžok – I. Horecká 

Matematický  krúžok – L.Gil 

MUN klub – T. Kučera, L. Lamošová, obaja V.G 

Spoznaj seba a svet cez umenie – M. Benikovský 

Turistický krúžok – L. Palicová 

Zmaturuj z geografie – M. Beňušová 

2020/2021

Analýza literárnych diel

Debatný krúžok

Divadelný krúžok v slovenskom jazyku

Divadelný krúžok v španielskom jazyku

Divadelný krúžok vo francúzskom jazyku

Chemicko-fyzikálny krúžok

In Vitro – školský časopis

Krúžok DofE

Krúžok španielskeho jazyka pre všetkých

Lezecký krúžok

MUN – klub

Naša záhrada

Príprava chemickej show

Rozvoj sociálnych schopností

Spolostretko

Spoznaj seba a svet cez umenie

Školská televízia

Turistický krúžok

Ultimate Frisbee

2019/2020

Analýza diel vo francúzskom jazyku I. – III.

Debatný krúžok

Dramatický krúžok v slovenskom jazyku

Francúzsky jazyk pre španielčinárov

Chemicko – fyzikálny krúžok

Krúžok francúzskeho divadla

Krúžok španielskeho divadla

Krúžok športový so zameraním na fitnes I. a II.

Literárno publicistický krúžok

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

MUN klub

Naša záhrada

Príprava chemickej show

Spoznaj seba a svet cez umenie

Športový krúžok

Zmaturuj z geografie

GBZA TV/Slovenské divadlo

Španielske divadlo

Divadlo (ŠPJ, FRJ,SJL)

Debata

Školská záhrada

DofE

MUN

Chemická show

Turistika