CITÉ – Tok myšlienok a technologického pokroku v Európe v 18. storočí

1.09.2020  – 30.11.2021 14 922, –  

Koordinátor: Lycée Charles de GaulleChaumont, Francúzsko 

Partner: Gymnázium bilingválne, Žilina 

Kontakty a viac info:   Aldrick Berquin, Mgr. Zuzana Sališová 

Ciele projektu: 

– bilaterálna výmena skupiny študentov 3. ročníka a práca na projekte s témou: Tok myšlienok a technologického pokroku v Európe v 18. storočí

– zlepšenie komunikačných zručností  vo francúzskom jazyku

– zvyšovanie interkultúrneho povedomia

– spoznanie rozdielnych vzdelávacích systémov

– virtuálna spoluprácu študentov a učiteľov  a výmena skúseností