Úradné hodiny počas letných prázdnin:

10. 07. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
17. 07. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
24. 07. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
31. 07. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
07. 08. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
14. 08. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.
21. – 28. 08. 2018 každý pracovný deň od 9:00 do 11:00 hod..