Francúzska sekcia

Échange:

IMG-20201026-WA0016

FRAC MUN:

Photo 21-04-2018 15 35 19

Jardin:

20201027_104957

Théâtre:

photo 2

Bienvenue dans la section française de GBZA! 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour 5 années de découvertes linguistiques et culturelles qui ouvriront ton horizon ! 

 La section française de GBZA c´est : 

  • Un milieu favorable à l´enseignement : 

L´école de GBZA est équipée de classes multimédias te permettant d´apprendre dans les meilleures conditionsun jardin reconverti en zone de relaxation et d´une salle de classe en extérieure 

Une équipe mixte, motivée, dynamique et à l´écoute qui est composée de professeurs et de lecteurs francophones préparés aux nouvelles techniques d´enseignement. 

La section Française est aussi un tremplin pour tes études futures avec la possibilité de partir dans les meilleures universités d’Europe ou du monde. 

  • Des échanges internationaux 

 Grace à nos nombreux programmes et partenaires européens, tu auras la possibilité de participer à des échanges de plus au moins longue durée dans les pays francophones pour s´immerger pleinement dans cette riche culture et voir du pays. 

  • Des ateliers. 

Nous te proposons, tout au long de ton cursus, la possibilité de participer à des ateliers enrichissants. 

 L´atelier de théâtre, avec la mise en place d´une pièce originale en français qui est, chaque année, représentée dans des festivals internationaux.  

Grâce aux cercles littéraires, tu pourras apprendre plus  sur la littérature française, découvrir le monde du livre et utiliser tes talents pour traduire des livres français en slovaque et aider d’autres lecteurs en Slovaquie à connaître ces livres. 

Il y a aussi le cercle de débat qui t´aidera certainement à améliorer tes capacités d’expression. 

Et en plus des activités linguistiques, tu as l´atelier jardin, où tu peux profiter pleinement de ton amour pour les fleurs et nous aider à embellir l’environnement scolaire. 

  • Des conférences internationales : 

 Grace à notre conférence annuelle ZILINAMUN et nos nombreux partenaires, tu auras la possibilité de venir débattre de sujets actuels et importants, en Françaislors d´une simulation des conférences de l´Organisation Nations Unies (ONU)Ou encore, de venir découvrir le fonctionnement du parlement européen en jouant le rôle d´un député européen. Avec d´autres élèves slovaques apprenant le français. 

Bref, Tu aimes les langues, les rencontres et les études ! la section française de GBZA est faite pour toi !  C´est 5 années d´enseignement qui te permettront d´avoir les outils en main pour réaliser les études de ton choix dans une destination de ton choix et de t´ouvrir l´esprit sur le Monde. 

Vitajte vo francúzskej sekcii GBZA! 

Pridaj sa na päť rokov k nám a začni objavovať úžasný svet jazykov a kultúr! 

 Vo francúzskej sekcii GBZA ti ponúkame: 

  • Prostredie, ktoré podporuje vzdelávanie : 

Na GBZA máme počítačové triedy, ktoré ti umožnia vzdelávanie v najlepších podmienkach, či záhradu upravenú na relaxačnú zónu, v ktorej sa nachádza aj trieda pod holým nebom 

Zmiešaný a dynamický učiteľský zbor zapálený pre vzdelávanie, so záujmom o žiakov a ich otázky je zložený zo slovenských učiteľov a frankofónnych lektorov, ktorí s prehľadom zvládajú náročné výzvy, a to aj  v podobe moderných technológií.  

  • Medzinárodné výmeny : 

Vďaka veľkému počtu medzinárodných programov, do ktorých sme zapojení a vďaka sieti našich európskych partnerov budeš mať v priebehu štúdia možnosť zúčastniť sa na kratších aj dlhších výmenných pobytoch vo frankofónnych krajinách a dostaneš tak skvelú príležitosť oboznámiť sa s  bohatou miestnou kultúrou a spoznať nové krajiny. 

  • Mimoškolské aktivity: 

Počas celého štúdia ti ponúkame možnosť zapájať sa do bohatej ponuky krúžkov a mimoškolských aktivít. 

Napríklad do krúžku francúzskeho divadla, kde môžeš s ostatnými žiakmi a pod vedením lektorov naštudovať originálnu divadelnú hru vo francúzštine a neskôr s predstavením vycestovať na medzinárodné divadelné festivaly. 

Okrem jazykových aktivít ťa privítame aj v krúžku Záhrada, kde môžeš naplno využiť svoju lásku ku kvetom a pomôcť nám skrášľovať prostredie školy.  

Vďaka literárnym krúžkom sa dozvieš viac o francúzskej literatúre, môžeš objaviť knižný svet a využiť svoj talent na preklad francúzskej knihy do slovenčiny a pomôcť tak ostatným čitateľom na Slovensku spoznať francúzske knihy.  

Debatný krúžok ti zasa určite pomôže zlepšiť tvoje vyjadrovacie schopnosti. 

  • Medzinárodné konferencie: 

 Vďaka medzinárodnej konferencii ŽILINAMUN, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s našimi partnermi z celého sveta sa počas modelových zasadnutí OSN dostaneš k slovu a budeš môcť debatovať o dôležitých súčasných témach, a to aj po francúzsky. Na modelovom zasadnutí európskeho parlamentu sa zasa môžeš vžiť do kože europoslanca a objaviť princípy fungovania európskych inštitúcií. A to všetko so spolužiakmi, ktorí sa takisto učia po francúzsky. 

Skrátkaak máš rád jazykyrád sa stretávaš s ľuďmí a neprekáža ti učeniefrancúzska sekcia GBZA je pre teba ako stvorená! Päť rokov štúdia u nás ti vloží do rúk mocné nástroje na to, aby si neskôr mohol študovať na vysokej škole podľa svojho želania, v mieste, ktoré si vyberieš a otvorí ti bránu do celého sveta. 

 

Présentation

Frac (od 8:07min)

Théâtre

Učebňa francúzskeho jazyka