Aktuálne:

30.8.2021

Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, 

zverejňujeme základné údaje k novému školskému roku. Veríme, že ho spoločne zvládneme. Bude to zas náročný rok s novými výzvami, ale dúfame, že nielen pandemickými. Budeme radi, keď sa vrátime k prezenčnému vyučovaniu, radi by sme dokončili projekty s našimi zahraničnými partnermi v podobe výmen, študentských mobilít a ďalších aktivít. Podľa informácií z ministerstva školstva sa v tomto školskom roku nepočíta s plošným zatváraním škôl. V prípade, že sa objaví pozitívny prípad na Covid, do karantény pôjde celá trieda, príp. jej časť podľa rozhodnutia RUVZ.  

 

2.9. 2021 – nástup do školy a slávnostné otvorenie školského roka v triedach. Príchod do školy je naplánovaný v nasledovných časových intervalov:
 

 1. ročník – 8:00 – 8:15 (do tried) 
 2. ročník – 8:15 – 8:30 (do tried) 
 3. ročník – 8:30 – 8:45 (do tried) 
 4. ročník – 8:45 – 9:00 (do tried) 
 5. ročník – 9:00 – 9:15 (do tried)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Pred nástupom do školy (pred 2.9.) je nevyhnutné, aby rodičia alebo plnoletí žiaci poslali vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage, alebo doniesli podpísané tlačivo. 
Tlačivo nájdete tu:
https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx
Postup pre odovzdanie tlačiva v programe EduPage tu: 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1567/u1594/u2462 

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má v zásade 2 možnosti: 

 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
  2. poslaťscan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom. 

Plnoletý žiak si vypíše tlačivo pred vstupom do budovy školy. 

Ranný filter bude naďalej pokračovať, takže pri vstupe Vám odmeriame teplotu a vydezinfikujete si ruky. 

ROR:
Prosíme všetkých žiakov i návštevníkov školy, aby dodržiavali základné protipandemické opatrenia: 

 • RÚŠKO – je povinné nosiť všade v interiéri školy 
 • ODSTUP – vyhýbajte sa zbytočnému blízkemu kontaktu 
 • RUKY – pri vstupe a priebežne v budove si dezinfikujte ruky 

Tešíme sa na stretnutia v škole.  

28.5.2021

ZELENÁ FÁZA – bez karantény

17.5.2021

ČERVENÁ FÁZA – dištančné vzdelávanie pre triedy II.E a I.G

14.5.2021

 1. Od 17. 5. platí štandardný rozvrh
 2. Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak a učiteľ povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole 
 3. Pri absencií viac než 3 pracovné dni je potrebné pred príchodom do školy  nutné elektronicky (cez Edupage) poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • A) Neplnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva rodič z rodičovského konta vEdupage,návod:
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046 
  • B) Plnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva plnoletý žiak zo svojho konta vEdupage, návod: 
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2048

   • Triedni učitelia kontrolujú odovzdanie vyhlásenia v pondelky. Stále platí, že ak žiak absentuje  viac ako tri dni v škole, tak vyhlásenie podáva aj po tých štyroch dňoch 
  • C) Učitelia – podľa predchádzajúcich pokynov rovnako cezEdupage
 4. Ranný filter znamená, že pri vstupe do budovy školy každý/á žiak/žiačka si vydezinfikuje ruky a bude im odmeraná teplota, pri zvýšenej teplote aj po opakovanom meraní, nebude žiak/žiačka vpustený/á do školy.  
 5. Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – Dezinfekcia Rúk  Odstup  Rúška 
 6. Pripomíname, že v prípade, že budete mať podozrenie alebo budete pozitívni na ochorenie COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov. 

Dôležité termíny do konca školského roka: 

 • Prvácke, druhácke a tretiacke skúšky zo španielčiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 4. ročník šp. sekcie) 
 • Prvácke a druhácke skúšky z francúzštiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 3. a 4. ročník fr. sekcie) 
 • Ústne jazykové skúšky pre prvý ročník – 7. a 8. 6. 
 • Ukončenie klasifikácie za 2. polrok – do 21.6. 
 • Klasifikačná PR – 23.6. 
 • Školské výlety – 24. a 25. 6. 

6.5.2021

Pokyny k návratu do školy 1.-4. ročník od 10.05.2021 

 1. Od 10.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre 1.-4. ročníky. Keďže sa zároveň otvárajú aj internáty, tak dištančná forma výučby nebude prebiehať. Absenciu budú ospravedlňovať triedni učitelia podľa klasických pravidiel.  
 2. V týždni od 10.5. do 14.5. bude platiť prezenčný rozvrh z jesene minulého roka a bude aktualizovaný a zverejnený v priebehu zajtrajška najneskôr. V rámci prvého týždňa budú mať hodiny 35 min. Od 17.5. 2021 bude rozvrh už klasicky so 45 minútovými hodinami. 
  • 0. hodina 7:20 – 7:55 
  • 1. hodina 8:00 – 8:35 
  • 2. hodina 8:40 – 9:15 
  • 3. hodina 9:35 – 10:05 
  • 4. hodina 10:10 – 10:45 
  • 5. hodina 10:50 – 11:25 
  • 6. hodina 11:30 – 12:05 
  • 7. hodina 12:15 – 12:50 
  • 8. hodina 12:55 – 13:30  
 3. V pondelok 10.5. budú prvé dve hodiny triednické v kmeňových triedach, vyučovanie začne od 3. hodiny podľa rozvrhu. 
 4. V týždni od 10.5. do 14.5. (12.5. riaditeľské voľno) nebude možné písať písomky (keďže sa vraciame k pôvodnému rozvrhu, nie je možné dodržať pôvodne naplánované termíny a treba ich flexibilne zmeniť), tento čas treba venovať spätnej väzbe k dištančnému vzdelávaniu a dovysvetľovaniu nejasností, novému učivu a podobne, zároveň treba dohodnúť nové termíny písomných previerok v čase od 17.5. tak, aby sa dodržala povinnosť mať len 1 písomku dlhšiu ako 20 min.  
 5. Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak a učiteľ povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole 
  • Pred príchodom do školy je nutné elektronicky (cez Edupage) poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • A) Neplnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva rodič z rodičovského konta vEdupage,návod:
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046 
  • B) Plnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva plnoletý žiak zo svojho konta vEdupage, návod: 
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2048

   • Triedni učitelia kontrolujú odovzdanie vyhlásenia v pondelky. Stále platí, že ak žiak absentuje  viac ako tri dni v škole, tak vyhlásenie podáva aj po tých štyroch dňoch 
  • C) Učitelia – podľa predchádzajúcich pokynov rovnako cezEdupage
 6. Ranný filter znamená, že pri vstupe do budovy školy každý/á žiak/žiačka si vydezinfikuje ruky a bude im odmeraná teplota, pri zvýšenej teplote aj po opakovanom meraní, nebude žiak/žiačka vpustený/á do školy.  
 7. Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – Dezinfekcia Rúk  Odstup  Rúška 
 8. Pripomíname, že v prípade, že budete mať podozrenie alebo budete pozitívni na ochorenie COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov. 

Dôležité termíny do konca školského roka: 

 • Riaditeľské voľno – 12.5. 
 • Prvácke, druhácke a tretiacke skúšky zo španielčiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 4. ročník šp. sekcie) 
 • Prvácke a druhácke skúšky z francúzštiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 3. a 4. ročník fr. sekcie) 
 • Ústne jazykové skúšky pre prvý ročník – 7. a 8. 6. 
 • Ukončenie klasifikácie za 2. polrok – do 21.6. 
 • Klasifikačná PR – 23.6. 
 • Školské výlety – 24. a 25. 6. 

 

Pokyny pre 5. ročník v týždni od 10. do 14. 5. 2021 (12.5. – riaditeľské voľno)
 

Náplň práce: 

 • Odovzdávanie učebníc Z: triedni a p. Sališová s p. Milom 
 • Odovzdávanie vyčistených skriniek a kľúčov od nich Z: triedni a p. Záň, p. Krištofíková 
 • Spoločná fotka (posledná 😊) Z: triedni 
 • Text do Ročenky za triedu (posledný 😊) Z: triedni 
 • Individuálny program 

 

Triednické hodiny – 2 hodiny denne 

10.5.  

V.E od 9,35 

V.F od 10,15 – odovzdávanie učebníc od 10,15 

V.G od 8,00 

11.5. 

V.E od 9,35 

V.F od 10,15 

V.G od 11,30 – odovzdávanie učebníc 

12.5. 

RV 

13.5. 

V.E od 8,40 – odovzdávanie učebníc 

V.F od 8,00 

V.G od 9,35 

14.5. 

Slávnostná rozlúčka – na školskom dvore (v prípade zlého počasia v Slniečku) 

9,00 – V.E 

10,00 – V. F 

11,00 – V. G 

22.4.2021 

Milí piataci,
vzhľadom na víkendové očkovanie učiteľov bude budúci týždeň v PONDELOK a UTOROK prebiehať len ONLINE výučba. Od STREDY Vám pokračuje prezenčné vzdelávanie v rovnakom režime ako tento týždeň (na základe rozhodnutia Ministerstva školstva).

Pekný deň prajeme

16.4.2021 

Milé žiačky, milí žiaci,
preposielame aktuálne informácie:
– naďalej v škole dodržiavame princíp rúško – ruky – odstup.:
– rúško: podľa zatiaľ zverejnených informácií od pondelka v školách stačí nosiť rúško (odporúčame ale mať respirátor pri sebe, správa sa môže ešte v priebehu víkendu zmeniť)
– ruky: v škole je dezinfekcia na ruky dostupná na každej chodbe, pri vchode a na umývadle je antibakteriálne mydlo
– odstup: podľa rozvrhu platného od pondelka (treba si ho zobraziť v EduPage) sme na výučbu vyčlenili veľké učebne v bloku A, snažili sme sa, aby bola na chodbe obsadená len jedna učebňa. Počas týždňa využívame aj učebne BIO a CHE, sú veľké, dosť vzdialené od seba a nikdy v nich nebýva chladno. Uvítame, ak si nebudete sadať jeden vedľa druhého. Veľkopočetné semináre vo štvrtok a v piatok (SPS s pani Horeckou a TŠV) budú rozdelené podľa tried na základe toho, koľkí sa nakoniec prezenčného vyučovania zúčastníte. Predmet OBN v rozvrhu v utorok figuruje, hodina vám ale pre neprítomnosť vyučujúcej odpadá a môžete ísť domov. Vzhľadom na to, že v 60-minútovom online režime pokračujú aj ročníky 1.-4., obedňajšia prestávka je v rozvrhu zachovaná. Je na dohovore medzi vami a vyučujúcim, či si ju chcete posunúť alebo ináč upraviť. V prípade vhodného počasia odporúčame využívať dvor a často v učebniach vetrať.

Krásny víkend všetkým

14.4.2021 

Milé študentky a milí študenti, je to tu, od pondelka 19.4. 2021 otvárame brány školy pre žiakov 5. ročníka. Žiaľ, doteraz sme mohli neotvoriť na základe prevádzkových dôvodov (kvôli zatvoreným internátom), túto možnosť už ministerstvo školstva zrušilo, preto otvárame. Uvedomujeme si, že to nie je celkom zmysluplné, ale budeme rešpektovať rozhodnutie. Preto posielame nasledovné usmernenia:

– Od 19. 4. prebieha vyučovane prezenčne. Aj v prezenčnej forme sa bude vyučovať podľa aktuálne platného rozvrhu (ešte bude doplnený o učebne). Aj napriek tomu, že ste viacerí žiadali návrat ku klasickému rozvrhu, tak logisticky to nie je momentálne možné (lebo ostatné ročníky fungujú v online režime).

– Učiteľ počas prezenčnej výučby umožní sledovať hodinu online študentom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyučovania z dôvodu dochádzania. Vedenie školy po porade určilo, že tí, ktorí bývajú viac ako 20 km (zoznam nájdete priložený k správe). Vychádzame tak v ústrety dochádzajúcim žiakom, ktorí by podľa bežných opatrení zostali kompletne bez vzdelávania.

– Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole

– Pred nástupom do školy je potrebné cez EduPage poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti a mať pri sebe doklad o teste (SMS, mail, tlačivo)
Postup: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

– Pri vchode do školy je povinné absolvovať meranie teploty.

– Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – v interiéri školy je potrebné používať respirátor, v exteriéroch prekrytie dýchacích ciest

– V prípade potreby (a vhodného počasia) môžete využívať školský dvor, kde bude pripravené sedenie

– Neprítomnosť na vyučovaní ospravedlňuje/neospravedlňuje triedny učiteľ/triedna učiteľka a funguje štandardne.

– Pripomíname, že v prípade, že budete pozitívni na COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov.

– Na základe predchádzajúcich skúseností upozorňujeme, že pokyny ministerstva a vlády sa často menia, preto sledujte stránku školy pre žiakov, kde sa budeme snažiť publikovať aktuálne informácie a rozhodnutia

4. 1. 2021 / Z článku na stránke ministerstva školstva
(https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/):

KLASIFIKÁCIA

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

„Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

PRIJÍMACIE KONANIE

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

MATURITY

Úpravy nastali aj pre maturantov. „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určíme do 31. marca 2021,“ upresnil Gröhling. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

„Touto cestou aj vyzývame školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu,“ zdôraznil šéf rezortu školstva.

Úlohy na týždeň

Žiaci

Úlohy na týždeň (žiaci):

12. – 16. 10. 2020

Upozornenia:

 • na základe usmernení pokračuje povinnosť nosiť rúško v celom interiéry školy a prebieha ranný filter
 • vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby
12.10. ŠPJ sekcia Deň hispanofónnej kultúry
13.10. o 12,45
(utorok)
p. Beňušová a určení študenti Online beseda Scandinavian study v 5.G
14. –  16. 10. p. Milo a 3 delegátky eAimun (India)
15. – 16. 10. p. Mládenková a určení študenti a kolegovia ERASMUS days
15.10.
3.-5.hod
(štvrtok)
p. Sališová, p. Berquin a určení študenti 3. F a FG Práca na projekte s fr. školou
15.10. o 13:45
(štvrtok)
p. Matuška a určení žiaci Prvé informačno-inštruktážne stretnutie k Stredoškolskej odbornej činnosti (učebňa chémie)

Pripravujeme:

 • Ferko a určení žiaci – Súťaž o Európskej únii – 20.10.
 • Milo, p. Hrúzová a určení žiaci – MEGA E+ workshop pre 1. ročník – 20.10.

5. – 9. 10. 2020

Upozornenia:

 • na základe usmernení pokračuje povinnosť nosiť rúško v celom interiéry školy a prebieha ranný filter
 • vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby
08.10.
13:45
(štvrtok)
p. Hrúzová Odovzdanie certifikátov DofE za účasti riaditeľa DofE a predsedníčky VÚC v Žiline
09.10. 13:35
(piatok)
MEGA klub E+ Pravidelné stretnutia klubu v U2 (alebo v záhrade)

Pripravujeme:

 • 14. – 16.10. eAIMUN (India) (p. Milo, MUN klub a 4 delegátky)
 • 15. – 16.10. ERASMUS days (p. Mládenková a určení žiaci)

 

28. 9.  – 2. 10. 2020

Upozornenia:

 • na základe usmernení pokračuje povinnosť nosiť rúško v celom interiéry školy a prebieha ranný filter
 • vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby
DO 39.9. p. Mládenková a žiaci a TU 4. a 5. ročníka Prihlasovanie na maturity
28.09.
(pondelok)
p. Hrúzová a úrčení žiaci Európsky deň jazykov : súťaž v prekladaní
29. 09.

(streda)

p. Gambošová, p. Markušová a žiaci Európsky deň jazykov: burza kníh
29. 09.

(streda)

p. Sališová/p. Čurgalyová a určení žiaci Európsky deň jazykov: školské kolo OFRJ /OSPJ
2.10 v U2/na dvore
(piatok)
MEGA klub a záujemcovia Pravidelné stretnutia MEGA Klubu (Erasmus+)

Pripravujeme:

 • Deň otvorených dverí podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

21. – 25. 9. 2020

Upozornenia:

 • na základe usmernení pokračuje povinnosť nosiť rúško v celom interiéry školy a prebieha ranný filter
 • vstup cudzím osobám (všetci okrem zamestnancov, žiakov školy a p. bufetárky) do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby
22.9.
12:45
(utorok)
p. Beňušová, ŽŠR a žiaci I. ročníka Stretnutie so študentmi 1. ročníka
23.9.
(streda)
p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
každý piatok od 13:40 v U2 (alebo na dvore) MEGA klub a záujemcovia Pravidelné stretnutia MEGA Klubu (Erasmus+)

Pripravujeme:

 • PK FRJ, SPJ, CJ – Európsky deň jazykov (program bude upresnený) – 28.-29.09.
 • p. Matuška a učitelia GBZA – zverejnenie tém SOČ pre školský rok 2020/21 – do 30.09.
 • p. Zima a určení žiaci – Župná kalokagatia – krajské kolo (držíme päste!) – 02.10.

14. – 18. 9. 2020

do 15.9. Semináre 4. a 5. ročníka Dištančné vyučovanie (miešanie žiakov z rôznych tried)
14. – 18. 9. Všetci žiaci Výber krúžkov cez Edupage (+odovzdávanie vzdelávacích poukazov triednym učiteľom)
16. 9.
(streda)
p. Ferko a určení žiaci Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR (na Gvarze)
18.9. od 10:00
(piatok)
p. Horecká a určení žiaci Cena Absynt
18.9.
13:35
(piatok)
MEGA klub Stretnutie MEGA klubu v U2

Pripravujeme:

 • 9. p. Kutliková a určení študenti– Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Informácie:

 • Rodičovské združenie bolo presunuté odložené kvôli epidemiologickej situácii
 • Predstavenie divadelného krúžku pre verejnosť bolo zrušené kvôli epidemiologickej situácii

7. – 11. 9. 2020

4. – 15. 9. Semináre 4. a 5. ročníka Dištančné vyučovanie (zabránenie miešania žiakov z rôznych tried)
do 9. 9.

(do stredy)

Všetky triedy a triedni učitelia Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom
4. – 8. 9. Žiaci I. ročníka + p. Zima a určení učitelia Letný kurz pohybových aktivít

Pripravujeme:

 • od 14.9. Online prihlasovanie na krúžky (ponuka na nástenkách v Slniečku
 • 16. J. Ferko a určení študenti- Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR (na Gvarze)
 • ZRUŠENÉ – 17.9. Rodičovské združenie + voľba zástupcov do rady školy (podľa aktuálnych usmernení a epidemiologickej situácie)
 • 17. J. Ferko a určení študenti- Mladý Európan (Univerzitná knižnica ŽU)
 • 18. I. Horecká a určení študenti- ŽLF – Cena Absynt o 10,00 v Novej synagóge (detaily budú zverejnené)

OD 4.9.2020 – Rozhodnutím riaditeľa sa semináre 4. a 5. ročníka budú vyučovať do 15.9. 2020 dištančne, na základe odporúčania nemiešať pri vyučovaní žiakov z rôznych tied. Termín môže byť upravený podľa usmernení ministerstva.

 

3.9. Úvodné triednické hodiny

I. ročník – 1. – 6. hodina
II. – V. ročník: 1. – 5. hodina

Náplň: poučenie BOZ a PO, Školský poriadok, aktuálizácia údajov žiakov, ďalšie aktuálne úlohy

 

2.9. – otvorenie školského roka – v triedach s triednym učiteľom

Príchod do školy v časoch (pri vchode je ranný filter, rodičia do budovy nevstupujú): 

 • 1. ročník – 8:00 – 8:15 (stretnutie v Slniečku – TU zoberú žiakov do tried)
 • 2. ročník – 8:30 – 8:45 (do tried)
 • 3. ročník – 9:00 – 9:15 (do tried)
 • 4. ročník – 9:30 – 9:45 (do tried)
 • 5. ročník – 10:00 – 10:15 (do tried)

Dôležité informácie:

V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. Dezinfekcia rúk je vo vstupe do budovy.

Pri príchode zo zahraničia treba dodržiavať pokyny ministerstva zahraničných vecí:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Zákonný zástupca/plnoletý žiak:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
 • Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 • Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Pokyny, upravujúce podmienky Gymnázia bilingválneho na obdobie konca školského roka 2019/2020 

Informácia pre triednych učiteľovNeplnoletý žiak, ktorý sa prvýkrát dostaví do školy, musí odovzdať vyplnené a podpísané Vyhlásenie zákonným zástupcom. 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf 

Harmonogram 

 1. – 24. 6.pokračujedištančné vzdelávanie, témy: vyhodnotenie školského roka, vyhodnotenie dištančného vzdelávania, navrhnúť kroky na zefektívnenie procesov v škole a zlepšenie spôsobu vzdelávania pre prípad druhej vlny koronavírusu 

Sú viaceré možnosti:  

 1. vyučujúci, ktorí mali online hodiny, tomôžu urobiťv online podobe – odporúčame nahrať si to 
 2. vyučujúci, ktorí nemali online hodiny, zrealizujú vyhodnotenie v elektronickej podobe (prostredníctvom napr.edupageanketa/dotazník) alebo prostredníctvom správy a komentárov žiakov k nej zrealizujú vyhodnotenie…)

22.6. – uzavretie dochádzky a známok do 10,00 

23.6. klasifikačná porada – o 14,00  

25.-26.6. triednické aktivity (školský výlet alebo 3h online/prezenčne v škole podľa dohody triednych učiteľov so svojimi triedami)

29.6.9,00-11,30 vypratanie skriniek, odovzdávanie učebníc (v kmeňových triedach triedni učitelia so žiakmi zozbierajú učebnice a prenesú ich podľa rozpisu)Každý žiak je povinný zabezpečiť vrátenie učebníc aj v prípade, že sa nebude môcť dostaviť do školy (v iný deň, najneskôr do 30.6.)

30.6. odovzdávanie vysvedčení – 9,00 v Slniečku a po skončení oficiálnej časti v kmeňových triedach (triedni vyučujúci sú so svojimi triedami podľa rozpisu 2. poschodie – tretí ročník, 1. poschodie 4. ročník, prízemie prvý a druhý ročník)  

do 3.7. komisionálne skúšky (podľa záverov PR z 23.6.2020) 

Úlohy na týždeň

Žiaci

09. – 13. 3. 2020

 

 

09. – 13. 02.

(pondelok – piatok)

p. Kutliková, Zima, Berquin, Sališová a žiaci II. ročníka LVVK pre 2. ročník – zostávajúce  študentky sa učia podľa rozvrhu 1.G
11. 03.

(streda)

p. Tanító a určení študenti BiO A: krajské kolo

 

11. 03.

(streda)

p. Gil a určení študenti Školské kolo Olympiády z matematiky v španielskom jazyku
12. 03.

(štvrtok)

p. Tunčerová a určení študenti BiO B: krajské kolo

 

13. 03.

(piatok)

p. Matuščinová a určení študenti Spievam po francúzsky  vo Zvolene

 

13. 03.

(piatok)

p. Hladká a určení študenti Školské kolo CHO, ktg. B  o  11,00 v laboratóriu

 

13. 03.

(piatok)

p. Holešová a určení študenti Matematický náboj (Bratislava)

2. – 6. 3. 2020

VZDELÁVAME SA, ďalšie aktivity nie sú plánované.

 

17. – 21. 2. 2020

17.02.

(pondelok)

všetci Návšteva belgického veľvyslanca a francúzskeho radcu a atašé v rámci dňa debaty: prednáška v Slniečku

·         11,50 – 12,35 prednáška belgického veľvyslanca/fr. radca a atašé návšteva školy a študentov fr. sekcie

·         12,45-13,10 – slávnostná ceremónia pre celú školu v Slniečku pri príležitosti symbolického prechodu  francúzskej sekcie pod Francúzsko  a zároveň odovzdanie ocenenia kvality vyučovania francúzštiny na našej škole LFE

o   prízemie: 4. a 5. ročník

o   poschodie: 3. a 2. ročník

o   2. poschodie: 1. ročník

o   dozor na poschodiach pri triedach vykonávajú  vyučujúci, ktorí učia v danej triede počas 6. hodiny – po skončení ceremónie sa presunú s triedou do učebne

17. – 18. 02.

(pondelok – utorok)

p. Coheur, p. Vernet a študenti podľa rozpisu Deň debaty
17.02.  o 14:00

(pondelok)

p. Matuška a určení kolegovia a študenti SOČ: školské kolo (v U1)
18.02.

(utorok)

p. Kutlíková a 5 žiakov Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní a snowbordingu
19.02.

(streda)

p. Sališová a určení študenti 2.F Návšteva operného predstavenia v SND
21. 02.

8:00-14:00  (piatok)

p. Milo, MUN klub, záujemcovia GBZAMUN + výber delegátov na ZAMUN v 1.G
21.02.

od 10:00

(piatok)

I. – III. ročník, p. Benikovský a divadelný súbor GBZA Autorské divadelné predstavenie Poeti nejdú do neba

10. – 14. 2. 2020

10.02.

(pondelok)

p. Tunčerová, p. Gavilanes a určení študenti OŠPJ: krajské kolo

 

11.02.

(utorok)

p. Rašovcová, p. Hladká a určení študenti BiO: školské kolo A/B
13.02.

(štvrtok)

p. Benikovský a určení žiaci Krajské kolo OSJL
13.02.

(štvrtok)

p. Benikovský a určení žiaci MEDART
13.-14.02.

(štvrtok – piatok)

p. Pospěchová, p. Berquin a určení študenti Skúšky DELF na našej škole – 13.-14.2.
13.-14.02.

(štvrtok – piatok)

p. Sánchez, p. Torres a určení študenti Národné kolo divadiel v špj
14.2.

(piatok)

p. Furmanová a určení študenti Charitatívne valentínske raňajky

03. – 07. 2. 2020

08.02. ŠKOLSKÝ PLES

04.02.

(utorok)

Pk SJL a určení študenti Hviezdoslavov Kubín: školské kolo
05.02.

(streda)

p. Zima a učení žiaci Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov SŠ
05.02.

(streda)

p. Beňušová a určení žiaci GO: školské kolo
06.02.

(štvrtok)

p. Ferko a určený študent OĽP: krajské kolo
06.02.

7:45-13:00

(štvrtok)

p. Beňušová a ŽŠR Simulované Študentské voľby do Národnej rady SR

27. – 31. 1. 2020

 • od 20.1. do 31.1. 2020 prebieha verejné SMS hlasovanie za projekt cena Absynt
28.01.

(utorok)

p. Petrek a určení študenti Biblická olympiáda: školské kolo – po 6. hodine v 1.G
29.01.

(streda)

p. Pospěchová a 4 žiačky Prekladateľský seminár
31.1.

(piatok)

p. Furmanová a určení študenti Charitatívne raňajky
31.1.

(piatok)

p. Zima a určení študenti Majstrovstvá školy v stolnom tenise
31.1.

(piatok)

p. Matuška a všetci Prírodovedný deň –

1.-5. h. realizácia  workshopov

5. h. – odovzdanie pochvál RŠ v Slniečku,

po skončení odovzdanie vysvedčení na TRH

 

Hľadáme hostiteľskú rodinu pre 17 študentku z fínskej partnerskej školy Schildtin lukio v Jyväskylä, ktorá príde už 10.2.2020 spolu s ďalšími troma, pre ktoré sa už našli rodiny. Dva mesiace, alebo aj kratšie, podľa vašich možností. Viac info osobne alebo v správe. Vopred vďaka za snahu posunúť info aj tým, čo nie sú na FB.

20. – 24. 1. 2020

 • uzatvorenie klasifikácie a dochádzky za I. polrok do 24.1.2019
 • od 20.1. do 31.1. 2020 prebieha verejné SMS hlasovanie za projekt cena Absynt
20. (3.-4. hodina UBIO) a 21. 1. (4.-5. hodina UBIO)

(pondelok – utorok)

p. Beňušová a 4.E/4.EG Beseda o “fast fashion”
22. – 26. 1. (streda – nedeľa) 6 žiakov (p. Ferko organizačne) Rozhoduj o Európe (medzinárodné stretnutie mládeže z ČR a SR v Bratislave)
24.1.

cez 6. hodinu v U2

(piatok)

p. Hrúzová, Máhriková, Milo Výber záujemcov o aktivitu MEGA Erasmus+ v Španielsku
24.-25.1.

(piatok – sobota)

p. Berquin, Vernet a delegáti MARMUN (Martin)

13. – 17. 1. 2020

 • uzatvorenie klasifikácie a dochádzky za I. polrok do 24.1.2019
13.1.

4. – 7. hodina

(pondelok)

PK FRJ, SPJ a žiaci I. ročníka Jazykové skúšky frj, spj pre 1. ročník
14.1.

(utorok)

vybraní žiaci MO A kategória  – krajské kolo – 14.1.
15.1.

(streda)

vybraní žiaci Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
17.1.

po 5. hodine

(piatok)

p. Hrúzová, Máhriková, Milo, MEGA klub  a záujemcovia Stretnutie MEGA klubu – 17.1. 6. hodina v U2

6. – 10. 1. 2020

Všetkým prajeme pokojný a úspešný rok 2020 🙂

 

 • uzatvorenie klasifikácie a dochádzky za I. polrok do 24.1.2019
9. a 10. 1.

(štvrtok a piatok)

PK SPJ Simulované maturity zo španielčiny – 9. a 10. 1. (žiaci majú informácie od svojich učiteľov)

 

16. – 20. 12. 2019

 • (do 18.12.) Zbierka oblečenia, hračiek, kníh pre deti od 0 do 18 rokov pod záštitou Soroptimist klub Žilina (p. Vanková) a p. Furmanovej. Oblečenie noste na vrátnicu 🙂

 

17.12.

13:45 v 5.F

(utorok)

p. Benikovský, Máhriková a záujemcovia Školské chvály (plagáty v škole)
18.12.

(streda)

všetci Upravené vyučovanie (popoludňajšie vyučovanie je zrušené)

○             0.h. 7,10-7,55

○             1.h. 8,00-8,30

○             2.h. 8,35-9,05

○             3.h. 9,20-9,50

○             4.h. 9,55-10,25

○             5.h. 10,30-11,00

○             6.h. 11,05-11,35

18.12.

11,45-12,45

(streda)

určení študenti Extras
18.12.

8:10-13:30

(streda)

p. Zima a určení študenti Vianočný bedmintonový turnaj – informácie na nástenke
19.12.

zraz 8:45

(štvrtok)

všetci Divadelné (1.-3. ročník) a filmové (4.-5. ročník) predstavenie k 20. výročiu školy – Smrť v ružovom – 19.12. o 9,00 v  Mestskom divadle (zraz o 8,45 – kontrola dochádzky)/v kine Stercentury v Miragei (zraz o 8,45 – kontrola dochádzky)
19.12.

11,00- 12,00

(štvrtok)

určení študenti Extras
20.12.

(piatok)

všetci Vianočné trhy:

○             0. odpadá, TRH je od 8:30 do 9:30

○             9,00-9,30 – príprava stánkov jednotlivých tried (2-4 študenti z triedy)

○             10,30 – stretnutie s absolventmi

Ďakujeme všetkým za aktívnu podporu našich/vašich vianočných aktivít 🙂

 

9. – 13. 12. 2019

 • (do 18.12.) Zbierka oblečenia, hračiek, kníh pre deti od 0 do 18 rokov pod záštitou Soroptimist klub Žilina (p. Vanková) a p. Furmanovej. Oblečenie noste na vrátnicu 🙂
8.12.-14.12. p. Hrúzová, p. Máhriková a študenti 2. ročníka Výmenný pobyt v Dánsku
13.12.

1.-3.h. (piatok)

p. Beňušová a určení študenti dokončenie profitestovania
13.12.

po 5. h. v U2 (piatok)

ŽŠR, p. Beňušová a vedenie školy Stretnutie ŽŠR s VŠ

 

Ďakujeme všetkým za aktívnu podporu našich/vašich vianočných aktivít 🙂

2. – 6. 12. 2019

Milá GBZA, milí študenti, rodičia, kolegovia,

predvianočné obdobie je tu a s ním prebiehajú viaceré tradičné či nové aktivity!

 • (od 29.11. do 5.12. 15:00 do 22:00) Predaj vianočného punču v stánku ROTARY INTERNATIONAL CLUB ŽILINA na Mariánskom námestí, výťažok z ktorého bude použitý na podporu ŽilinaMUN (ZAMUN, ESMUN, FRAC) – PUNČUJTE ZA NÁS! 🙂
 • (do 18.12.) Zbierka oblečenia, hračiek, kníh pre deti od 0 do 18 rokov pod záštitou Soroptimist klub Žilina (p. Vanková) a p. Furmanovej. Oblečenie noste na vrátnicu 🙂
 • (29.11. – 5.12. zbierame a 6.12. SWAPUJEME v Slniečku) Mikulášsky SWAP GBZA oblečenia – „REUSE“ – šetríme seba i planétu – doneste oblečenie od 2. 12. do 5.12. na sekretariát školy (čisté a také, ktoré by ste kľudne ponúkli kamarátom) a 6. 12. si môžete odniesť úplne nové vianočné darčeky s pocitom múdrejších eko-riešení 🙂 Zostatkové použiteľné oblečenie venujeme do zbierky a nepoužiteľné použijeme na REUSE workshopoch J Organizuje Envirorada GBZA (MEGA Erasmus+)

Takže HO HO HO! Do TOHO!

4.12.

cez 3. h písomná časť, ústna časť popoludní

určení učitelia a študenti OSJ školské kolo
4.12.

(streda)

p. Šrancová a určení študenti B-day
6.12.

(piatok)

p. Hrúzová, Máhriková, Milo a Envirorada Zimný SWAP GBZA – 6.12. v Slniečku (oblečenie môžete nosiť od 2.12. do 5.12 na sekretariát, 5.12. poobede bude pripravené a SWAP bude 6.12.)
6.12.

(piatok)

p. Matuška a záujemcovia Školské kolo Chemickej olympiády ktg. A (1-2 žiaci)

25. – 29. 11. 2019

25.11.

(pondelok)

všetci Slávnostná akadémia k 20. výročiu našej školy (Dom odborov

Čas:  3., 4., 5. ročník o 10.45 h pred Domom odborov

         1.a 2.ročník  + rodičia o 14.45 h pred Domom odborov

Organizácia:

–               Žiaci  aj učitelia  prídu na podujatie vo formálnom oblečení 

–               Triedni učitelia resp. poverení učitelia vykonajú pred Domom odborov kontrolu prítomnosti žiakov (na nasledujúci deň ju zaznamenajú do ETK) a zabezpečia odloženie kabátov do šatne, usadia  žiakov na miesta podľa harmonogramu, sedia pri svojej resp. zverenej triede

–               Žiaci vchádzajú do koncertnej sály s vypnutými  mobilnými telefónmi, zostávajú sedieť na miestach, pokým neprídu  hostia

–               Všetci zúčastnení opúšťajú sálu až po skončení celého podujatia

Orientačný program:

–               otvorenie a privítanie hostí

–               príhovory riaditeľa školy, zástupcov veľvyslanectiev  a miestnych inštitúcií

–               program žiakov GBZA

–               poďakovanie, záver

26.11.

(utorok)

(p. Benikovský) a určení študenti Filozofická olympiáda – celoslovenské kolo (Ružomberok)
26.11.

1.-4. hodina

(utorok)

vyučujúci prírodovedných predmetov a určení študenti Prírodovedná olympiáda
26.11.

od 13:40

(utorok)

p. Milo, MUN klub a záujemcovia výber delegátov na MARMUN
27.11.

(streda)

p. Matuška , určení učitelia a študenti 2. ročníka Exkurzia Vrútky – Martin – Centrum popularizácie fyziky
27.11.

(streda)

(p. Benikovský) a určení študenti workshop s odsúdenými v ÚVTOS v Sučanoch
27.11.

(streda)

p. Beňušová a žiačka (Žilina) Prebratie ceny v celoslovenskej výtvarnej súťaži (Červená stužka)
29.11.

(piatok)

p. Beňušová a 3 žiačky Národná súťaž HAP – 29.11. v Bratislave

 

ROTARY CLUB INTERNATIONAL (pobočka Žilina) sa rozhodli podporiť vašu medzinárodnú akciu ŽilinaMUN celým výťažkom zo svojho stánku počas Vianočných trhov na Mariánskom námestí (29.11. – 5.12. (piatok-streda) od 15:00 do 22:00). Preto vás pozývame na punč pre podporu ŽilinaMUN, sľúbili najlepší detský punč („dospelý“ punč pre rodičov a dospelých) a iné dobroty. Ďakujeme za podporu 🙂

18. – 22. 11. 2019

Vybrané novembrové termíny
25.11. slávnostná akadémia k 20. výročiu v Dome odborov

16.-23.11. p. Berquin, p. Markušová a študenti 3. ročníka (fr. sekcia) Výmenný pobyt  (Francúzsko)
18.11. o 9,45

(pondelok)

p. Tunčerová (p. Benikovský)  a určení študenti  Nežná revolúcia očami rodičov – svedkov na Gvarze – 18.11. o 9,45
21.-25.11. p. Matuška a určení študenti LEMUN (Holandsko)
21.11.

(štvrtok)

p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá okresu vo florbale (chlapci)
22.11.

(piatok)

p. Zima a určené študentky Majstrovstvá okresu vo florbale (dievčatá)
22.11.

(piatok)

p. Díriová, p. Benikovský a účinkujúci v šk. akadémii Nácvik akadémie

 

22.11.

(piatok)

účastníci Stužková slávnosť  5.G

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

11. – 15. 11. 2019

Vybrané novembrové termíny:
25.11. slávnostná akadémia k 20. výročiu v Dome odborov

10.-14./16.11. p. Tanító. p. Mládenková, p. Milo, p. Hrúzová, p. Máhriková a 3 študentky Konferencia Europroject MegaLux/HOPE/MEGA (Luxembursko)
11.11. (pondelok) p. Beňušová a určené študentky Súťaž o AIDS
11.11. (pondelok) p. Matuška a určení študenti Majstrovstvá SŠ v zrýchlenom šachu – 11.11.
11.-14.11.

(pondelok – štvrtok)

p. Holešová a určení študenti iBobor – súťaž INF
11.-13.11.

(pondelok – streda)

p. Matuška a určení študenti Turnaj mladých fyzikov
12.11. 11,50 (utorok) p. Berquin a študenti fr. sekcie 4. a 5. ročníka Prezentácia štúdia vo Francúzsku
13.11.

(streda)

p. Zima a určení študenti Majstrovstvá okresu v bedmintone
14.11.

(štvrtok)

p. Benikovský a určení študenti Nežná revolúcia očami rodičov svedkov
14.11.

(štvrtok)

p. Beňušová určení študenti Daj NATO (Banská Bystrica)
15.11.

veľká prestávka

(piatok)

všetci Pozývanie na stužkovú slávnosť 5.F
15.11.

6. hodina

(piatok)

p. Matuška a určení študenti Prednáška R. Nadányiho o biopalivách – 15.11. 6.h.
16.11.

(sobota)

pozvaní Stužková slávnosť 5.E – 16.11.
16.-23.11. p. Berquin, p. Markušová a študenti 3. ročníka (fr. sekcia) Výmenný pobyt  (Francúzsko)

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

4. – 8. 11. 2019

Vybrané novembrové termíny

17.11. – 23.11. – výmenný pobyt vo Francúzsku (3. F/G)
25.11. slávnostná akadémia k 20. výročiu v Dome odborov

4.11.

od 18:00

(pondelok)

p. Milo a určení študenti Prezentácia ŽilinaMUN pre Rotary International
7.11.

16,30-18,00

(štvrtok)

rodičia a učitelia !Rodičovské združenie – konzultačné!
7.11.

(štvrtok)

p. Furmanová a určení študenti Charitatívne raňajky
7.11.

(štvrtok)

p. Kutliková a určení študenti Beh 17. novembra – 7.11.
7.11.

Veľká prestávka

(piatok)

p. Tanító a V.G Pozývanie na stužkovú slávnosť 5.G
7. – 8. 11.

(štvrtok – piatok)

p. Gavilanes a určení študenti Poézia v španielskom jazyku – v Nitre
8.11.

Veľká prestávka

(piatok)

p. Gambošová a V.E Pozývanie na stužkovú slávnosť 5.E
8.11.

I. hodina

(piatok)

p. Díriová, p. Benikovský a účinkujúci v akadémii Nácvik akadémie v 1.G

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

28. 10. – 1. 11. 2019

28.10.

16:00-20:00

(pondelok)

Triedi učitelia a žiaci II. a I. ročníka, dozor Imatrikulácie
29.10.

od 8:00

(utorok)

p. Zima, Kutliková, Kubinec, Krištofíková, Máhriková, Matuščinová a žiaci I. ročníka OŽZ I. ročník

I.-III. hodina teória, potom organizovaný presun

30.10 – 3.11.

(streda-nedeľa)

všetci a povinne 🙂 Jesenné prázdniny

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackych tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

We polite would like to ask teachers and students to place their extra learning activities during the rehearsal of cultural program of Annual academy (each Tuesday form 13:30, last rehearsal 20.11.2019) not in the Slniečko place, 5e, 5f, 5g-classes and room for teachers due to rehearsal performance.   Thanks.

21. – 25. 10. 2019

21.10.

(pondelok)

p. Hrúzová, Vlčeka, Mládenková, Krištofíková a záujemcovia Školské kolo OAJ – cez 6. hodinu písomná časť v U2 (2B) a U3 (2A) (p. Hrúzová, Vlčeka) a ústna časť od 14:00 v UŠJ (p. Hrúzová, Mládenková a Krištofíková)
21.10.

1.-3. hodina

(pondelok)

p. Beňušová a III. ročník Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie
23.10.

Sučany

(streda)

p. Benikovský a určení študenti Futbalový turnaj – Sučany
24.10. (štvrtok) p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá okresu vo futsale
25.10.

6. hodina

učebňa 5.G

(piatok)

Enviroprojekt (p. Mládenková a Vanková) Envirorada a určení žiaci z tried – Beseda s Ing. Jaroslavou Gažovou (životné prostredie)
25.10.

6. hodina

učebňa UCH

(piatok)

p. Matuška a záujemcovia Biopalivá – prednáška R. Nadániho – 25.10. 12,45 v UCH

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

14. – 18. 10. 2019

14.10. o 13,40

učebňa 3.G

(pondelok)

p. Beňušová a dievčatá II.E a II.G Gynekologická prednáška
15.10. o 13,40

učebňa 3.G

(utorok)

p. Beňušová a dievčatá II.F Gynekologická prednáška
15.10. o 14,00

(utorok)

p. Benikovský a určení študenti Beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou
15.10.

(utorok)

p. Ferko a 10  žiakov Rozhoduj o Európe – regionálny seminár
16.10. o 13:35

Slniečko

(streda)

p. Milo, Envirorada a žiaci I. ročníka ŽilinaMUN a MEGA pre prvákov
16.10. o 14:00

(streda)

p. Benikovský a určení studenti Workshop k školskej televízii
17.10. o 13:35 U2

(štvrtok)

Envirorada Envirorada – stretnutie skupiny (aktuálne úlohy, príprava na MEGA)

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

7. – 11. 10. 2019

7.10. o 13,40

(pondelok)

p. Matuška a záujemcovia o SOČ Inštruktážne stretnutie SOČ – 7.10. o 13,40 v UCH
9.10.

14:00-16:00

(streda)

p. Benikovský a určení študenti Workshop k školskej televízii
10.10.

2.-6. hodina, 15:00 – 17:00

(štvrtok)

celá škola Deň otvorených dverí –

2.-6. h. otvorené hodiny pre návštevníkov DOD

8,50 – slávnostné otvorenie v Slniečku školy

8,55-13,30

– návšteva vyučovacích hodín podľa záujmu od 1., 3. a 5. ročníka

– prezentácia francúzskej a španielskej sekcie

– prezentácia ŽilinaMUN

– Erasmus Days

– prezentácia Žiackej školskej rady a Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

– benefičná desiata

10,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

12,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

15,00 – neformálne stretnutie s riaditeľom školy do 17:00

10.10.

(štvrtok)

p. Furmanová a určení študenti Charitatívne raňajky počas DOD
10.10. (štvrtok) p. Mládenková, p. Milo a určení študenti Erasmus Days v rámci DOD
10.10. (štvrtok) p. Zima, dozor a žiaci II. ročníka OŽZ
10.-11.10.

(štvrtok/piatok)

p. Díriová,  p. Horecká, p. Čurgalyová, p. Rašovcová a študenti 4. ročníka Exkurzia v BA (divadelné predstavenie, návšteva Francúzskeho inštitútu, Cervantesovho inštitútu, Židovského múzea… )

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

30.9. – 4. 10. 2019

30.9.

(pondelok)

p. Matuška a bývalí autori SOČ Pracovné stretnutie v lab.
30.9.

(pondelok)

p. Matuška a vyučujúci Zverejnenie tém SOČ 
25.9.-2.10. p. Milo, Coheur a vybraní delegáti a prezidenti HOPE Erasmus+ TOMUN 2019 (Toruň, Poľsko)
1.10. (utorok) podľa rozpisu Nácvik akadémie podľa rozpisu (nižšie) – 1.10.
2.10. (streda) p. Matuška a určení žiaci Prípravný výbor PrírDňa v lab.
2.10. (streda) p. Beňušová a určené triedy

1.-3h (3.G)/4.-6.h(3.E)

Profitestovanie
2.10. (streda) p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackych tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

1.10. – nácvik akadémie:

v Slniečku(v zborovni)

13:30 -14:00 skúška tanečníc s Díriovou a Benikovským(kankán, kolumbia, folkloristky, pasodoble)/skúška kapely a prírodovednej časti s Matuškom, francúzskej časti s Florianom a Matuščinovou

14:00 – 15:00 španielska časť (textová skúška) s Gambošovou, Díriovou, Benikovským/ skúška kapely a prírodovednej časti s Matuškom, francúzskej časti s Florianom a Matuščinovou

15:00 – 15:30 anglická časť(pirátky, Hamlet) s Hrúzovou, Krištofíkovou, Díriovou, Benikovským

23. – 27. 9. 2019

24.9.

(utorok)

p. Mládenková a určení žiaci Pred-odjazdový seminár v rámci projektu E+ EWF
25.9.-2.10. p. Milo, Coheur, Mládenková a vybraní delegáti a prezidenti HOPE Erasmus+ TOMUN 2019 (Toruň, Poľsko)
26.9. (štvrtok) podľa rozpisu Aktivity súvisiace s Európskym dňom jazykov (informácie v Edupage)

Burza kníh

○ Súťaži mladých prekladateľov (vyhlásenie)

○ Olympiáda vo francúzskom a španielskom jazyku (cez 4. a 5. hodinu, ústna časť po vyučovaní)

○ Tematické prednášky z oblasti jazykov a kultúr (zápisy na nástenke)

○ Charitatívne raňajky a súťaž o najlepší slaný koláč

27.9 (piatok) p. Berquin a určení študenti MEP Košice
27.9.

(od 16:30) (piatok)

MENSA Slovensko a záujemcovia TESTOVANIE IQ PRE VEREJNOSŤ V ŽILINE

(zadarmo pre žiakov školy – registrácia online

(https://www.mensa.sk/node/1394/register – do políčka “povolanie” treba napísať “študent Gymnázia bilingválneho”)

27.9.

(piatok)

p. Zima a určení študenti Župná kalokagatia: krajské kolo

16. – 20. 9. 2019

celý týždeň všetci Elektronické prihlasovanie na krúžky bude prebiehať prostredníctvom Edupage – pokyny a zoznam krúžkov na nástenke
17.9. od 13:40

(utorok)

p. Milo a určení študenti Stretnutie delegátov a prezidentov TOMUN (HOPE Erasmus+) v U2
17.9. o 14:00

(utorok)

p. Hrúzová, Beňušová a určení študenti Slávnostné odovzdávanie cien DofE v Chateau Gbeľany
17.9. od 13:40

(utorok)

p. Beňušová a záujemcovia z 5. ročníka ● beseda o možnostiach štúdia v zahraničí (Scandinavian study) v 5.F

● beseda s Mudr. Kollárom o možnosti štúdia medicíny v 5.G

18.9.

(streda)

p. Kutliková a určení študenti Cezpoľný beh-školské kolo – 18.9. (detailné informácie na nástenke)
19.9.

(štvrtok)

p. Zima a určení študenti Župná Kalokagatia
20.9.

(piatok)

podľa rozpisu – bude zverejnený na nástenke Žilinský literárny festival 20.9.:

● p. Benikovský, p. Horecká, dozor podľa rozpisu a vybraní študenti – Cena Absynt v rámci ŽLF – 20.9. o 10,00 v Novej synagóge

● p. Díriová, dozor podľa rozpisu a žiaci I. ročníka – Mladí vo večnosti (téma SNP) – 20.9. od 10,00 (3.-4. hodina, vyučovanie pokračuje 5. hodinou) v Krajskej knižnici v rámci ŽLF

● p. Tanító a určení študenti – Beseda s prekladateľmi pri príležitosti 20. výročia školy – 20.9. o 12,00 v Novej synagóge

9. – 13. 9. 2019

10.9. od 13:45

(utorok)

debatný krúžok a záujemcovia Exhibičná debata debatného krúžku – v 2.E
10.9. od 16:30

(utorok)

rodičia a učitelia !Rodičovské združenie!

   16,30 – plenárne RZ v Slniečku, 17,00 – triedne RZ , 17,45/18,00 –  zasadnutie RR

od 11.9.

(streda)

všetci Elektronické prihlasovanie na krúžky bude prebiehať prostredníctvom Edupage – pokyny a zoznam krúžkov na nástenke
13.9. od 13:40 v U2

(piatok)

záujemcovia Zasadnutie študentskej Ekorady (MEGA)

2. – 6. 9. 2019

2.9. od 9,00

(pondelok)

všetci Slávnostné otvorenie školského roka – v Slniečku , triedni učitelia pri svojich triedach:

·         1. (I.E: P. Krištofíková, I.F: R. Zima, I.G: L- Máhriková) a 5. ročník prízemie

·         4. ročník a II. E a II. F –  1. poschodie

·         3. ročník a II.G – 2. poschodie

2.9. od 10:00

(pondelok)

všetci TH po slávnostnom otvorení – 10,00-10,45
3.9.

(utorok)

všetci (0. hodina odpadá)

·         2.-5. ročník 1. a 2. h TH, 3.-6. h vyučovanie podľa rozvrhu

·         1. ročník 1.h test ANJ, 2. – 6. h triednické hodiny

3.9. od 8:00 (utorok) určení žiaci a učitelia Náhradný termín písomnej MS zo španielskeho a francúzskeho jazyka
4.-6.9. (streda – piatok) p. Zima, TU, určení učitelia a žiaci I. ročníka Letný kurz pohybových aktivít
5.9. od 10:00

(štvrtok)

určení žiaci a učitelia Náhradný termín ústnej MS z matematiky v španielskom jazyku
do 6.9. 10:00 (piatok) žiaci šp. sekcie (II. – IV. ročník) možnosť uchádzať sa o 2-mesačný študijný  pobyt v Zaragoze v rámci nového schváleného projektu (informácie na webstránke) – prihláška do 6.9. 10:00 p. Mládenkovej

24. – 28.6.2019

24. – 25.6.

(pondelok – utorok)

všetci Triedne výlety (žiaci, ktorí sa nezúčastnia školských výletov, vykonávajú upratovacie práce v nekmeňových triedach v škole podľa zadelenia VŠ – zraz v daný deň o 8,00 pri vrátnici)
26.6.

8:30 – 12:30

(streda)

všetci Čistiace práce v kmeňovej a určenej triede, vyprázdnenie a čistenie skriniek.

Určené triedy:

I.E – V.E // I.F – V.F // I.G – V.G

II.E – UŠJ // II.F – UFJ // II.G – U2

III.E – UAJ // III.F – INF 1 // III.G – INF 2

IV.E – LAB // IV.F – U3 // IV.G-  UBIO

Odovzdávanie a preberanie učebníc podľa rozpisu

26.6.

(streda)

p. Zima a určení študenti Futbalový turnaj
26.6.

(streda)

určení študenti Školský debatný turnaj
27. 6.

8:30 – 12:30

(štvrtok)

p. Horecká a určení študenti Športový deň, Gril párty, volejbalový turnaj
28.6.

od 8:15

(piatok)

všetci Slávnostné ukončenie školského roka (8,15 v Slniečku školy, po skončení triednické hodiny a odovzdávanie vysvedčení)

17. – 21.6.2019

19.6.

(streda)

všetci Uzavretie dochádzky a klasifikácie za II. polrok
20. a 21. 6.

(štvrtok – piatok)

p. Zima, určení učitelia a žiaci 1. ročníka Letné pohybové aktivity
21.6.

(piatok)

p. Horecká a určení študenti Beseda s účastníčkou Teach for Slovakia
21.6.

(piatok)

všetci Skrátené vyučovanie a cvičný poplach

0.h 7,25-7,55

1.h 8,00-8,30

2.h 8,40-9,10

3.h 9,30-10,00

4.h 10,10 – 10,40

5.h 10,50-11,20

6.h 11,30-12,00 (požiarny poplach)

21.6.

8:00 – 8:45

(piatok)

p. Furmanová a Mládenková, II.E, III.F Beseda s odborníkom zo SSE /Enviroprojekt/- 21.6. 8:00 – 8:45 (učebňa bude upresnená)
21.6.

16:30 – 18:00

(piatok)

p. Horecká a určení študenti a záujemcovia Start the change  – Na okraji (v Artfóre)
21.6.

(piatok)

všetky triedy Vyhodnotenie násteniek v triedach (Enviroprojekt)

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

10. – 14.6.2019

do 14.6. všetci Odovzdanie článkov a fotiek tried do Ročenky
10. – 11.6.

(pondelok – utorok)

žiaci I. ročníka Koncoročné jazykové skúšky – ústne 1. ročník
10.6.

(pondelok)

p. Kutlíková a určená žiačka Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu – 10.6.
11.6.

(utorok)

 

p. Furmanová, p. Torres a určení žiaci Stretnutie s rodičmi: Camino
11.-14.6.

(utorok – štvrtok)

p. Furmanová a určení kolegovia a študenti Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety (11.6. a 13.6.) a humanitné predmety (12.6. a 14.6.)
12.6. od 18:00 (streda) p. Milo, Mensa Slovensko a záujemcovia Spôsoby komunikácie (testovanie temperamentu) – zápis pre 10 záujemcov na nástenke –
13.6. (štvrtok) p. Zima a žiaci 1. ročníka Letné pohybové aktivity
14.6. o 11,00

(piatok)

p. Gil. p. Tunčerová s určení študenti Vyhodnotenie súťaže Matematická fotografia – v Krajskej knižnici v Žiline
15.6.

(sobota)

p. Coheur a určení učitelia a žiaci Medzinárodný deň francúzskeho a španielskeho divadla

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

3. – 7.6.2019

priebežne všetci Fotenie tried podľa zápisu na vrátnici
7.6.

(piatok)

žiaci I. ročníka Koncoročné jazykové skúšky – písomné
4.-5.6.

(utorok – streda)

 

p. Horecká a určená žiačka Celoslovenské kolo Štúrovho Zvolena

 

7.6.

(piatok)

p. Furmanová, p. Torres a určení žiaci Stretnutie so študentmi: Camino

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

27. 5. – 31.5.2019

priebežne všetci Fotenie tried podľa zápisu na vrátnici
28.5.

(utorok)

p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá kraja v orientačnom behu  v Martine
30.5. o 18:30

(štvrtok)

p. Benikovský a určení študenti Derniéra hry Opití (Konzervatórium)

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

20. 5. – 24.5.2019

18.5.-25.5. p. Čurgalyová, p. Gil a určení študenti 3. E Jazykovo-poznávací pobyt v Španielsku (zostávajúci žiaci sa budú učiť podľa rozvrhu 3.G šp. sekcia)
17.5.-21.5. p. Amato, p. Coheur  a určení študenti Francúzske divadlo v Turecku
22.5. 11,00-12,30

(streda)

p. Coheur, p. Amato a určení študenti Prednáška ekonomického a obchodného atašé WBI belgického veľvyslanectva
24.5.

13:45 (piatok)

p. Milo, p. Hrúzová, p. Mládenková a záujemcovia Výber delegátov – TOMUN 2019 – HOPE Erasmus+-
25.5. (sobota) p. Holešová a určení študenti Súťaž v programovaní

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – výber delegátov na TOMUN 2019
 • Realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

6. 5. – 10.5.2019

6.5.

(pondelok)

p. Čurgalyová a určení študenti Vansovej Lomnička v Martine
6.5.

(pondelok)

p. Beňušová a určení študenti Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu
7.5.

(utorok)

p. Torres a určení študenti Písomná časť odbornej štátnice z prírodovedných predmetov
9.5.

(od 15:30) (štvrtok)

MENSA Slovensko, p. Milo a záujemcovia TESTOVANIE IQ PRE VEREJNOSŤ V ŽILINE (zadarmo pre žiakov školy – registrácia online (https://www.mensa.sk/node/1394/register – do políčka “povolanie” treba napísať “študent Gymnázia bilingválneho”) – 9.5. (od 15:30)
9.5. – 10. 5.

(štvrtok – piatok)

p. Kutliková a určení študenti Gaudeamus Igitur: celoslovenská olympiáda stredoškolákov/volejbal
9.5. – 10. 5.

(štvrtok – piatok)

p. Coheur a určená žiačka Celoslovenské kolo OFJ
do 10. 5 . I.E, I.G, II.E, II.G, III.E, III.G, IV.E, IV.G vyzbierať 2,5€ na divadelné predstavenie (Oteckovia a teenageri/Dom odborov – 16.5) 
do 10. 5 . I.-IV. ročník Príprava učební na ÚFIČ MS

29. 4. – 3.5.2019

29.4.

1. hodina

(pondelok)

II.E a II.F a ich triedni učitelia Prednáška a beseda o lesoch (Enviroprojekt) – v učebni I.G (TH)
29.4.

(pondelok)

VŠ, p. Laurent, určení vyučujúci a určení študenti Odovzdávanie diplomov

DELF, DALF

30.4.

(utorok)

určení študenti Shakespeare´s Day
30.4.

(utorok)

p. Furmanová a určení vyučujúci a žiaci El atril de Gabilondo – súťaž v rečníckych prejavoch v španielskom jazyku
2.5. do 14:30

(štvrtok)

5. ročník Uzavretie klasifikácie a dochádzky v 5. ročníku
3.5.

(piatok)

5. ročník V.E, V.F, V.G – triednické hodiny (01. a 02. hod)
3.5.

veľká prestávka

(piatok)

všetci Slávnostná rozlúčka s maturantmi

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

22. – 26.4.2019

24.4.

(streda)

všetci RZ triedne a konzultačné (spojené s voľbami do RŠ za rodičov)

16,30 – triedne RZ (prezenčná listina k voľbám, návrhy kandidátov, program RZ)

17,00 – predstavovanie kandidátov v Slniečku

17,15-18,15 – konzultačné RZ

17,30 – zasadnutie Rady rodičov

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

15. – 19.4.2019

15.4. (pondelok) všetci študenti Riaditeľské voľno
16.4. (utorok) 9,00-9,40 druháci a tretiaci (fr.) – zraz na Staničke o 9.00

2.G fr., 3.G fr. návrat do školy po skončení divadelného predstavenia s p. Tanítom  a pokračovanie vo vyučovaní 3. hodinou

2.F, 3. F – zostávajú na Staničke a pokračujú v projekte PDCS

 

11,00-11,40 – štvrtáci a piataci (fr.) –  odchod po 3. h (dozor: RA – 5.F, BS – 4.G, PH – 4.F, WI – 4.F, CO – 5.G, KB – 5.F). Potom návrat do školy a pokračovanie vo vyučovaní

Divadelné predstavenie pre francúzsku sekciu na Staničke
16.4. (utorok) 1.F, 2.F a 3.F – MR, ML, SA zraz a ukončenie na Staničke

 

1.F od 9,00-14,00

2.F + 3.F od 10,00 – 14,00 – v tomto čase si pozrú aj horeuvedené divadelné predstavenie vo FRJ

Pokračovanie v projekte PDCS pre študentov

 

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

8. – 12.4.2019

7.4.-13.4. p. Petrek, p. Ferko, p. Amato a určení študenti Exkurzia Taliansko
8.4.-12.4. p. Hrúzová, p. Pohančeníková a študenti 2. r Výmena Fínsko
9.4. p. Furmanová a určení študenti Náhradný termín pre humanitné  predmety v španielskom  jazyku
10.4. p. Sánchez, p. Torres a určení študenti Divadelné predstavenie v rámci divadelného festivalu  v Nitre
10.4. p. Kutliková a určení študenti Krajské kolo volejbal chlapcov
11.4. p Beňušová a určení študenti Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ
11.4. p. Ferko a určení študenti Mladý Európan
12.4. p. Gil a určení študenti Národné kolo –  Olympiáda z matematiky v španielskom jazyku
12.4. p. Benikovský a určení študenti Štúrovo pero

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku

25. – 29.3.2019

Maturitné skúšky z francúzskeho a španielskeho jazyka (5. ročník) – 26.3.

 1. ročník OŽZ (p. Zima, p. Benikovský, p. Kavecká, p. Petrek, p. Kutliková, p. Horecká)
 2. ročník – účasť na filmovom predstavení Jeden svet na Stanici Záriečie
 3. ročník – upravené vyučovanie
 4. ročník – beseda so spisovateľkami 14,00 – 15,30 (absencia sa zapisuje štandardne vo vytvorenej udalosti)

 

ŽilinaMUN (HOPE Erasmus+):

 

25.3. (pondelok) určení študenti Charitatívne raňajky
25.3. (pondelok) p. Benikovský a určení študenti  Regionálne kolo recitačnej súťaže Vansovej Lomnička – 25.3.
25.3. (pondelok) p. Benikovský a určení študenti Detská divadelná Žilina, súťažné vystúpenie – 25.3.
26.3.     (utorok) p. Benikovský a určení študenti Beseda so spisovateľkami

 

26.3.     (utorok) určení študenti  KK OBIO
27.3.     (streda) určení študenti KK OBIO
28.3.     (štvrtok) p. Matuščinová a určení študenti Spievam po francúzsky

 

28.3.     (štvrtok) p. Zima a určené študentky Krajské kolo – stolný tenis (žiačky SŠ)
28.3. – 1.4.     (štvrtok) určení učitelia a žiaci ŽilinaMUN 2019 a HOPE Erasmus+ stretnutie

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku a Turecku

18. – 22.3.2019

17.3.-24.3. p. Matuška a určení študenti TolMUN vo Francúzsku
18.3.-24.3. p. Coheur, p. Berquin a určení študenti Francúzska výmena na Slovensku
18.3. (pondelok) p. Pospěchová, p. Sališová, p. Amato, p. Coheur KK OFRJ
19.3. (utorok) PK SJL Školské kolo Štúrovho Zvolena
19.3. počas prestávok (utorok) p. Beňušová a určení žiaci Simulované prezidentské voľby 2. kolo –
19.3. cez veľkú prestávku SLNIEČKO (utorok) p. Hrúzová, p. Milo a študenti hostiteľských rodín Stretnutie hostiteľských rodín ŽilinaMUN
19.3. (utorok) určení študenti KK MO ktg. Z9
19-20.3. (utorok-streda) B. Tunčerová a určená študentka Celoslovenské kolo OŠPJ
20.3. (prvú hodinu sa učia podľa aktuálneho rozvrhu, od 8,50-13,30 školenie) 1.F, 2.F, 3.F Školenie pre študentov v rámci projektu Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu
21.3. (štvrtok) p. Holešová a určení študenti Matematický klokan
22.3. (piatok) určení študenti Charitatívne raňajky
22.3. (piatok) p. Kavecká a určení študenti Matematický náboj v BA
22.3. (piatok) určená študentka  Okresné kolo CHO ktg. B
22.3. 13:40 v Slniečku (piatok) p. Milo Stretnutie HOPE klubu

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku a Francúzov na našej škole

25.2. – 1.3. 2019

25.2. (pondelok) p. Coheur a určení učitelia a študenti Debatný deň a návšteva veľvyslanca Belgického kráľovstva, prednáška, diskusia so študentmi v Slniečku
25.2. od 13:40 (pondelok) p. Cvičková a určení učitelia a žiaci Školské kolo SOČ – 25.2. od 13:40
26.2. (utorok) p. Matuška a určení žiaci Šachový turnaj o pohár riaditeľa ŽSK
26.2. (utorok) p. Milo a záujemcovia Výber delegátov GBZA na ZAMUN
26.2. o 12,40

(utorok)

p. Petrek a určení študenti Organizačné stretnutie účastníkov historicko-poznávacieho zájazdu do Talianska (7.4-13.4.)
28. 2

(štvrtok)

p. Coheur a určení učitelia a žiaci Debatný deň vo FRJ- dokončenie
28. 2

(štvrtok)

p. Beňušová a ŽŠR Workshop v rámci projektu Školy, ktoré menia svet
Do 1.3. všetci žiaci 3. a 4. ročníka UKONČENIE VÝBERU VOLITEĽNÝCH PREDMETOV CEZ EDUPAGE
1.3.

(piatok)

p. Milo, Janči, Nguyen a určení študenti GBZA MUN (1 simulovaný cvičný výbor pre záujemcov)

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Výber voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

18.2. – 22.2. 2019

Pokyny ku žiakom 2. ročníka, ktorí sa nezúčastnia lyžiarskeho výcviku (ráno vždy prísť pred prvou hodinou do zástupcovne):

Španielčinári sa budú učiť podľa rozvrhu II.E triedy, pri delených hodinách podľa 1. skupiny, pri medzitriednom delení podľa II.EE (čiže hodiny II.G a II.E 2. skupiny a II.EG odpadajú)

Francúzštinári sa vzhľadom na malý počet budú učiť podľa I.F, pri delených skupinách podľa 1. skupiny (čiže hodiny II.F a II.G odpadajú)

18. – 22. 2. (pondelok – piatok) p. Kutliková, p. Zima, p. Mládenková a žiaci II. ročníka Lyžiarsky výcvik pre II. ročník
19.2. 13:35 (utorok) p. Milo, p. Matuška a určení žiaci Organizačné stretnutie TOLMUN (Francúzsko)
21.2. (štvrtok) p. Beňušová a určení študenti Okresné kolo volejbalu žiakov SŠ – 21.2.
22.2. (piatok) p. Sališová a určené študentky Okresné kolo volejbalu žiačok SŠ – 22.2.

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Výber voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

11.2. – 15.2. 2019

11.2. (pondelok) p. Gambošová, p. Sánchez a určení žiaci Krajské kolo Olympiády v španielskom

jazyku v Trstenej

12.2. od cca 13:35

(utorok)

p. Milo, p. Coheur a určení študenti Prípravné stretnutie organizátorov ŽilinaMUN (Erasmus+ HOPE)
13.2.

(streda)

p. Pospěchová, p. Berquin a určení študenti DELF B2 písomná časť
13.2.

(streda)

p. Rašovcová, p. Hladká a určení študenti Biologická olympiáda: školské kolo
13.2. (streda) p. Beňušová a ŽŠR Študentské voľby prezidenta SR

 

14.2.

(štvrtok)

určení študenti Majstrovstvá okresu v basketbale
14.2.

(štvrtok)

určení žiaci Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 

14.-15.2.

(štvrtok-piatok)

p. Torres, p. Sánchez a určení študenti Národné kolo divadiel v španielskom jazyku
15.2.

(piatok)

p. Pospěchová, p. Berquin a určení študenti DELF B2 ústna časť

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

4.2. – 8.2. 2019

5.2.

(utorok)

p. Díriová, p. Horecká, p. Benikovský, p. Kyšková a určení žiaci Hviezdoslavov Kubín: školské kolo
5.2.

(utorok)

p. Petrek a určení študenti Biblická olympiáda: školské kolo
5.2.

(utorok)

p. Pospěchová a určení študenti DALF C1: písomná časť – 5.2.

 

8.2.

(piatok)

určení študenti DALF C1: ústna časť – v Banskej Bystrici
8.2.

(piatok)

p. Beňušová a určení žiaci KK GO, Ružomberok

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

 

Dôležité termíny:
Prírodovedný deň GBZA – 31.1.2019
Polročné prázdniny – 1.2.2019

28.1. – 1.2. 2019

28.1. od 10,00-11,30 Nadácia Polis študenti 4. ročníka (dozor: IV.E – p. Kavecká, p. Gil, IV.F – p. Hladká, p. Willer a IV.G – p. Sánchez, p. Coheur) Cesta Magdalény Robinsonovej – pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu – odchod zo školy po 2. hodine, príchod do školy: po skončení podujatia)
28.1

14:30

p. Benikovský a určení žiaci Preskúšanie divadla v slovenskom jazyku pred VŠ a PK SJL
29.1. p. Kavecká a určení študenti Školské kolo matematickej olympiády v kategórii C –
30.1. p. Zima a určení študenti Okresné kolo v stolnom tenise
31.1. p. Zima a určení študenti Turnaj v stolnom tenise
31.1. p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá SŠ v lyžovaní a snowboardingu
31.1.

 

všetci Prírodovedný deň

   1.-5. h – prírodovedné aktivity, workshopy, besedy s hosťami (dozor podľa rozpisu)

5./6. h – odovzdanie pochvál riaditeľom školy a vyhodnotenie vvv triedy

za 1. polrok na triednickej hodine

1.2. všetci Polročné prázdniny

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)

Dôležité termíny:
– ukončenie klasifikácie za I. polrok: 25.1. 15:00
ospravedlniť absenciu u triednych učiteľov DO 25.1.

21.1. – 25.1. 2019

22.1.  13:35

v 4. G

L. Furtáková (absolventka) a záujemcovia zo 4. a 5. ročníka Predstavenie a diskusia o FMK Trnava
23.1. 13:30 p. Gil a určení študenti Beseda o možnosti brigádnickej práce v Španielsku
24.1. p. Beňušová a určení študenti Geografická olympiáda: školské kolo

 Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)

 

Dôležité termíny:
– ukončenie klasifikácie za I. polrok: 25.1. 15:00
– Prírodovedný deň: 31.1.

14.1. – 18.1. 2019

15.1. p. Sališová, p. Gambošová a žiaci I. ročníka Písomné preskúšanie študentov 1. ročníka  z FRJ a zo SPJ
15.1. p. Kavecká  a určení študenti Matematická olympiáda -krajské kolo, kateg. A
16.1. p. Cvičková a určená študentka Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
17.1. p. Pospěchová a určení študenti Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov

8.1. – 11.1. 2019

8.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
9.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety v SPJ a matematiku vo FRJ
9.-10.1. p. Čurgalyová, určení pedagógovia a žiaci 5. ročníka Simulovaná maturitná skúška zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
9.1. p. Beňušová a určení študenti Beseda o Afrike s p. Timkovou (pre seminaristov z geografie)
10.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
11.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre  prírodovedné predmety v SPJ a matematiku vo FRJ
11.1. 09:40 v zborovni p. Milo a záujemcovia Stretnutie TOLMUN (Toulouse, Francúzsko) –

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy

17.12. – 21.12. 2018

19.12. všetci 0.hodina podľa rozvrhu

1. hodina: 8:00-8:30

2. hodina: 8:35-9:05

3. hodina: 9:25-9:55

4. hodina: 10:00 – 10:30

5. hodina: 10:35-11:05

6. hodina: 11:10-11:40

7. hodina: 11:45 – 12:15

8. hodina: 12:20 – 12:45

19.12. p. Zima a určení žiaci Vianočný bedmintonový turnaj
21.12.

8:30-9:30

všetky triedy Vianočné triednické hodiny 21.12. 8:30-9:30
21.12.

9:30-12:30

všetci Vianočné trhy GBZA

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

10.12. – 14.12. 2018

10.12. 8,30 – 10,30

prvý ročník

11:00-13:00 druhý ročník

 

p. Benikovský, Čurgalyová, Sališová, Máhriková, Horecká, Gambošová, Furmanová, Torres Díriová, Kubinec Matuška, De la Torre

a žiaci I. a II. ročníka

Bistro Afrika (divadelné predstavenie a diskusia) – 10.12. Mestské divadlo: 8,30 – 10,30 prvý ročník (po skončení sa vrátia do školy a pokračujú vo vyučovaní 4. h), 11,00 – 13,00  druhý ročník (odchádzajú po 3. h)
11.12.  2.-6. hodina p. Kavecká a určení študenti Matematická olympiáda ktg A – školské kolo (laboratórium chémie)
13.12. 8:00-16:00 p. Kavecká a určení študenti B-deň (8:00-16:00)
14.12. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

3.12. – 7.12. 2018

6.12.     2. hodina p. Ferko a určení študenti Olympiáda ľudských práv – školské kolo
6.-9.12. určení študenti (p. Ferko) Rozhoduj o Európe
7. 12. p. Matuška a určení študenti Chemická olympiáda ktg. A – školské kolo

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

26.11. – 30.11. 2018

27.11. o 14,00 v 1. G p. Benikovský, p. Čurgalyová a určení študenti Beseda o drogách a mladých v Ekvádore
29.11. 10,45-11,50 p. Benikovský, p. Zima a študenti 4. ročníka Beseda s mladistvými odsúdenými
29.11. p. Hrúzová a záujemcovia Školská prekladateľská súťaž textov
29.11. (1. – 2. hodina) študenti 3.G Vyhodnotenie profitestovania
29.11.(4.- 5. hodina) p. Kavecká a určení študenti Expert geniality show
29.11.: 16,30-18,00 všetci !!! RZ – individuálne konzultácie pre rodčov
29.-30.11. určení študenti Sárova Bystrica (celoslovenské kolo)
30.11.-1.12. p. Benikovský, p. Čurgalyová a určený študent Cena René (Bratislava)
30.11. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

 

19.11. – 23.11. 2018

19. a

20. 11.

p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
21.11. od 9:40 p. Matuška a dobrovoľníci Stretnutie k organizácii Prírodovedného dňa (laboratórium)
21.-23.11 p. Ferko a určení žiaci Dejepisná súťaž SR a ČR (Cheb)
22.11. p. Berquin a záujemcovia zo 4.-5. ročníka Prezentácia štúdia vo Francúzsku
22.11. od 16-20:00 I. a II. ročník Imatrikulácie
23.11.

10:45-13:00

všetci Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry

Všeobecné úlohy:

Štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

12.11. – 16.11. 2018

10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku – žiaci 3.F sa učia podľa rozvrhu francúzskej časti 3.G
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
12.11. a 14.11. p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
13.11. p. Furmanová, p. González, p. Muňoz, p. Sánchez Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
13.11. 14:00 p. Benikovský, Čurgalyová a študenti, ktorí sa zapíšu na nástenke Beseda: Drogy v rukách mladých v Ekvádore – zápis na nástenke (učebňa 1.G)
15.11.      3. hodina p. Holešová a vybraní žiaci 2. a 3. ročníka iBobor (matematická súťaž)
15.11. p. Matuška a určení žiaci Majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu
16.11. p. Matuška a určení študenti Fyzikálny náboj
DO 16.11. VŠETCI DOPLNENIE VYHODNOTENIA DOCHÁDZKY A ŠTVRŤROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

5.11. – 9.11. 2018

7.11. p. Hrúzová a určení učitelia a žiaci Školské kolo OAJ
7.11. p. Tanító a určení študenti 3. ročníka Innovation Camp v Bratislave
7.11. určený žiak Ocenenie žiaka prednostom OÚ v Žiline za účasti ministerky školstva
8.11. p. Hrúzová a určení žiaci Strieborná ceremónia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu v Bratislave
8.11. p. Kutliková a určení študenti Beh 17. novembra
9.11. p. Furmanová, p. Gil, p. Torres, p. De la Torre, p. Willer Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety v SPJ a matematika vo FRJ
9.11. p. Beňušová a určení žiaci Hodina deťom
9.11. – 10.11 p. Gonzáles a záujemcovia Skúšky DELE
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

Stužková slávnosť 5. E – 9.11. a 5. F – 10.11.
ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov, Hodina deťom

22.10. – 26.10. 2018

22.10. od 13:15 ŽŠR, p. Berquin a záujemcovia Otvárací petangový turnaj (plagát a zápis na nástenke
22.10. od 14:00 p. Benikovský a určení študenti Beseda s V. Rozenbergovou
23. 10 – 25. 10. p. Mládenková a určená žiačka Informačno-študijná návšteva Bruselu a inštitúcii EÚ
25. 10.– 26.10. p. Díriová, p. Rašovcová, p. Gambošová, p. Čurgalyová a študenti 4. ročníka Exkurzia Bratislava
25.10. všetci žiaci a učitelia ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26.10. p. Ferko a určení študenti Súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie
26.10. p. Zima a určení žiaci Okresné kolo bedmintonu

Všeobecné úlohy:

Deň otvorených dverí 2018príprava prezentácii (španielska a francúzska sekcia, Žiacka školská rada, DofE, ŽilinaMUN), nástenky, uvádzači.

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

15.10. – 19.10. 2018

15.10. p. Cvičková a záujemcovia po 6. hodine v UAJ Stretnutie všetkých záujemcov o SOČ
16.10. p. Benikovský a určení študenti Sárova Bystrica
16.10. p. Beňušová a určení študenti Beseda ku SCIO-testom
18.10. p. Kutliková a určení študenti Krajské kolo futsalu
19.10. od 13:45 p. Milo a určení študenti v Sliečku HOPE Erasmus+ TEAMBUILDING

Všeobecné úlohy:

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

Deň otvorených dverí 2018 – príprava prezentácii

 

8.10. – 12.10. 2018

8.10. p. Tanító a členovia ŽŠR Stretnutie so ŽŠR v riaditeľni
8.10. p. Čurgalyová a tretiaci (E a G) Videokonferencia s Benicarlom (čas bude upresnený podľa španielskeho partnera)
10.-14.10. p. Tanító, p. Mládenková, p. Hrúzová, p. Matuščinová a určení žiaci Visions on Inovative Projects – konferencia Europrojektu v Belgicku
11.10. p. Ferko a určení študenti Rozhoduj o Európe
11.10. p. Zima a určení študenti Florbal chlapci– okresné kolo
12.10. p. Kutliková a určené študentky Florbal dievčatá– okresné kolo
12.10. p. Berquin, p. Amato a určení študenti MEP vo francúzštine v Bratislave
12.10. p. Matuška, p. Beňušová a študenti 3. ročníka Exkurzia Kremnica a Harmanec

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

1.10. – 5.10. 2018

2.10. 15:30 p. Tanító, p. Díriová, p. Hrúzová a určený žiak Zasadnutie Rady školy
2.10. 16:30 p. Benikovský a určení študenti Účasť divadelného súboru v diskusii v nadácii Polis v rámci ŽLF Štúr a osmičkové roky
3.10.-8.10. p. Milo, p. Coheur a určení študenti TOMUN 2018 (HOPE Erasmus+)
5.10. p. Benikovský a určení študenti Udeľovanie Ceny Absynt v Synagóge

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

 

24.9. – 28.9. 2018

do 24.9. 23:59 všetci žiaci Odovzdať vzdelávacie poukazy a prihlásiť sa na krúžky cez Edupage (vyberte si krúžok, na ktorý chcete chodiť/podporiť)
25.9. 13:40 – 14:00 (5.G) p. Milo a určení študenti a záujemcovia HOPE Erasmus+ informačné stretnutie – informácie a pripravované aktivity
25.9. 13:45 (5.F) p. Hrúzová a určení študenti a záujemcovia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – úvodné stretnutie pre program
26.9. určení žiaci a učitelia Európsky deň jazykov

p. Gambošová, p. Muñoz – Burza kníh

p. Tunčerová, p. Coheur – Olympiády: FRJ, SPJ, NJ

p. Pospěchová – prednáška k umeleckému prekladu

p. Gambošová – Čitateľská výzva

26.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
26.9. p. Matuška, určení učitelia a žiaci 2. ročníka Exkurzia Martin (detaily na nástenke)
27.9. od 16:30/17:00 celá škola Plenárne a triedne RZ
28.9. p. Zima a určení študenti Župná kalokagatia: krajské kolo

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazyDO 24.9. (pondelok) výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – informačné stretnutie pre záujemcov – utorok 25.9. (13:40 v učebni V.G).

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

17.9. – 21.9. 2018

18.9. 13:40 p. Beňušová a záujemcovia Beseda so Scandinavian study pre 4./5. ročník
19.9. p. Hrúzová, p. Beňušová, p. Tanító a určení žiaci Slávnostné odovzdávanie bronzových cien DofE
19.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazy – výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – príprava na konferenciu TOMUN a príprava teambuildingu.

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

(správy z Edupage)
Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, dnešná prvá správa sa týka možnosti vyzdvihnúť si osobné a študijné veci zo školských skriniek.

 • ak ste zo Žiliny a blízkeho okolia – termín na zobratie vecí zo skriniek (s rúškom, s rukavicami, pri vstupe meranie teploty) – 13.10.2020 podľa rozpisu a po jednotlivých triedach. Keďže pred školou nie je možné zhromažďovanie sa väčšieho počtu ľudí, žiadam Vás, aby ste prišli v stanovený čas do školy.
 • ak ste z internátu a zďaleka :-), treba dohodnúť osobný termín prostredníctvom edupage/MSoffice365 s riaditeľom školyRozpis podľa tried.
  1.E – 8,00 // 1.F – 8,20 // 1.G – 8,40
  2.E – 9,00 // 2.F – 9,20 // 2.G – 9,40
  3.E – 10,00 // 3.F – 10,20 // 3.G – 10,40
  4.E – 11,00 // 4.F – 11,20 // 4.G – 11,40
  5.E – 12,00 // 5.F – 12,20 // 5.G – 12,401. a 4 ročník – tí, ktorí nezaplatili za pracovný zošit z ANJ, priniesť 10,15 eur do kabinetu č.1 p. Hrúzovej a p. Pirchalovej

 

Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, druhá dnešná správa sa týka upresnenia vyučovania.

pondelok (dnes): príprava dištančnej výučby (porada s učiteľmi, porady v predmetových komisiách)
utorok: žiaci si preberú učebnice a materiály zo skriniek v škole
streda: začne výučba podľa upraveného rozvrhu

Výučba bude prebiehať v dvoch základných formách:
1. online hodiny s vyučujúcim (prostredníctvom MS Teams príp. Zoom),
2. posielanie materiálov prostredníctvom Edupage/MS Teamsov (v tom prípade bude jedna hodina týždenne použitá na konzultácie k predmetu).

Vaša aktívna účasť na oboch formách bude povinná. Vaša neúčasť sa bude evidovať v Edupage a zároveň na ospravedlňovanie platia štandardné podmienky zo Školského poriadku. Pristupujte zodpovedne k svojmu vzdelávaniu.

Všeobecné poznámky:
• budete mať nižší počet hodín ako v reálnom rozvrhu
• hodiny budú 60min.
0.h: 7,30 – 8,30
1.h: 8,45 – 9,45
2.h: 10,00-11,00
3.h: 11,15 – 12,15
4.h 13,00 – 14,00
5.h TŠV podľa pokynov
• keďže bude nižší počet hodín priamej výučby, učitelia budú posielať aj študijné materiály naviac (pokyny pošlú, prípadne Vás budú informovať na prvých online hodinách)
• všetky zmeny v hodnotení a spôsobe práce Vám učitelia oznámia na začiatku dištančného vzdelávania v priebehu tohto týždňa
• ak budete mať akékoľvek problémy, príp. podnety, neváhajte sa obrátiť na školskú psychologičku, vyučujúcich, triednu/triedneho, na vedenie školy, príp. na žiackych zástupcov v Žiackej školskej rade

SPOLU TO ZVLÁDNEME 🙂

Často kladené otázky:

Ako si mám vyberať semináre?

Zmyslom času stráveného na škole je rozvoj osobných schopností a vzdelania, ktoré potrebujete pri ďaľšom štúdiu. Kariérne plánovanie by teda malo byť pre každého študenta prioritou, a čím skôr sa rozhodnete zamerať svoj čas a energiu pre budúce štúdium, tým väčšiu šancu budete mať dostať sa na kvalitnú univerzitu a následne sa stať kvalitným a žiadaným profesionálom pre svoju oblasť.

Odporúčame sa najneskôr v treťom ročníku rozhodnúť pre všeobecné smerovanie (prírodné vedy, spoločenské vedy, jazyky, …), aby ste si boli schopní vybrať semináre pre svoju budúcnosť. Vo štvrtom ročníku by ste už mali mať predstavu o konkrétnom odbore, prípadne i univerzite, lebo si definitívne volíte pväčšinu predmetov do piateho ročníka. V piatom ročníku už len venujete svoj čas a energiu na dosiahnutie svojho cieľa pri príprave na maturitu (účasťou a prácou na seminároch) a prijímacie skúšky.

Aj keď je ťažké vybrať si svoju budúcnosť, nebojte sa toho. Nebojte sa byť sebou a tvoriť svoju budúcnosť. Je to zmyslom vášho času na strednej škole. Žiadne štúdium nie je ľahké, no ľahké veci určite neprinesú do života nič hodnotné.

Prečo som v strese?

Problémov môže byť viac:

 1. Robíte veci na poslednú chvíľu
 2. Neoddychujete (škola, práca, aktivity, hádky…)
 3. Na hodine ste sa nenaučili dôležité veci a musíte sa ich naučiť doma
 4. Nekomunikujete s vyučujúcim/výchovným poradcom/školským psychológom v prípade problémov s učivom
 5. Nemáte žianu životosprávu a vaše telo trpí
 6. Sociálne médiá vás pripravili o reálny život
 7. Nemáte kvalitný časový plán
 8. Nekontrolovane preferujete veci zaujímavé pred dôležitými
 9. Nemáte dostatočnú vnútornú motiváciu pre náročné štúdium
 10. Nemáte doma dobré psychologické zázemie

Všetky tieto problémy (a ďaľšie) sa dajú riešiť (často jednoducho), poraďte sa s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, výchovnou porakyňou, alebo školským psychológom, nehovoriac o rodičoch a priateľoch. Komunikácia, odhodlanie a vytrvalosť sú začiatok riešenia, ktoré prinesie osoh vám.

Prečo sa musíme učiť to čo sa učíme?

Gymnázium bilingválne ako štátna škola musí napĺňať Štátny vzdelávací program SR a medzinárodné zmluvy so Španielskym a Belgickým kráľovstvom. Tieto plány sú zamerané na kvalitu, hĺbku, všestrannosť a schopnosť aplikovať požadované vedomosti zo všetkých predmetov školského vzdelávacieho programu.

Je prirodzené, že niektoré predmety sú individuálne viac či menej obľúbené a aj vaše hodnotenie reflektuje vašu budúcu profiláciu, na strednej škole bilingválneho typu sa na rozdiel od základnej školy dá len výnimočne dosiahnuť výborné hodnotenie zo všetkých predmetov.

Nemôže nám spojená hodina odpadnúť?

Učebný plán akéhokoľvek štúdia je pomerne náročný a preto ministerstvo všeobecne neodporúča odpadávanie hodín. Počas každej hodiny by ste mali dostať príležitosť sa vzdelávať a rozvíjať, čo sa dá aj opakovaním, samostatnou či skupinovou prácou, komunikáciou či diskusiou. Sme povinní zabezpečiť vyučovanie v maximálne možnej miere, preto veríme, že aj neodborne zastupované, či spojené hodiny vie profesionálny pedagóg využiť na rozvoj kompetencií daných študijným programom, prípadne využiť na prácu, ktorou si ušetríte čas pri domácej príprave.

Prečo sa musím prezúvať?

Každá škola sa môže rozhodnúť, či sa jej žiaci budú prezúvať, alebo nie, a toto je zapísané v školskom poriadku. Výhody neprezúvania sú získané 2 minúty dňa, výhodou prezúvania je kvalitnejšie a esteticky i hygienicky lepšie prostredie na vyučovanie (v škole trávite priemerne viac než 6 hodín dňa).

Pre Gymnázium bilingválne je od vzniku  vyššou pripritou práve kvalitnejšie prostredie pre vzdelávanie, čo je hlavne zreteľné v období dažďových, či snehových preháňok. Rovnako je to doma, kde sa prezúvate, aby ste trávili čas v kultúrnejšom prostredí, aj keď je tam oveľa menej ľudí než v škole, kde nakoniec často strávite oveľa viac času než doma (nepočítajúc spánok).

Ak sa niekto čisto egocentricky rozhodne, že jeho 2 minúty sú viac než znehodnocovanie prostredia pre svojich spolužiakov, je to jeho osobná vizitka. V škole sa pohybuje približne 500 ľudí denne, a sme radi, že absolútna väčšina kultúrnosť prostredia chápe a rešpektuje.

Ako je to s kúrením v škole?

Vykurovacie obdobie je jasne vymedzené platnou legislatívou a v danom období sa vykuruje systémom, ktorý dodáva teplo jednotne bez možnosti vypnúť či zapnúť jednotlivé časti školy. Kúri sa teda stále.

Prekúrenie či podkúrenie konkrétnej miestnosti vzniká jedine činnosťou užívateľov – žiakov a učiteľov. Ide hlavne o:

 1. Vypínanie/zapínanie radiátorov v učebniach
 2. Otvorené okná po odchode z miestnosti
 3. Dlhodobo otvorené okná na záchodoch

K prekúreniu dochádza hlavne v najvyššom poschodí starej budovy (UAJ a UŠJ – odporúčame vypnúť radiátory a priebežne vetrať), podkúreniu hlavne pod veľkými sklenenými plochami – Slniečko).

V poslednom období sme tepelne izolovali hlavné vchody, kde dochádzalo k únikom tepla a plánujeme výmenu okien v novom učebnom pavilóne.

Teplota (počet radiátorov) je daná projektom školy, ktorý vychádza z noriem daných legislatívou – na chodbách je to teplota nad 15˚C (nameraný priemer je 18˚C). V triedach bol nameraný priemer 23˚C (norma je 20˚C). Tieto normy vie meniť len štát a následne meniť počet radiátorov v projekte školy (napríklad na chodbách). Padavý chladnejší vzduch je vždy pod veľkými sklenenými plochami (napríklad Slniečko).

Vyhláška č. 527/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

b) v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota

1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,

2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,

3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,

4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,

5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.