ERASMUS DAYS 2020 

Erazmus dni 2020 sme museli vzhľadom na prerušenie vyučovanie zorganizovať tohto roku len online. Na web stránke školy sme aktualizovali momentálne prebiehajúce projekty a doplnili nové. Celkovo máme na škole päť projektov podporených grantom z programu Erasmus+. Jeden projekt z kľúčovej akcie 1 – Innovation and Networking ERA a štyri projekty KA2, čo sú partnerstvá škôl – tri multilaterálne a jeden bilaterálny (MEGA, EWF, V.I.C. a CITÉ). V rámci projektu EWF – Education Without Frontiers (Vzdelávanie bez hraníc) sme 15.10. uskutočnili online besedu s účastníčkami individuálnych mobilít – Diana Tarín (študovala u nás v minulom šk. roku) a Lenka Kuhajdová (absolvovala dvojmesačný študijný pobyt v IES MIguel Catalán v Zaragoze). Záujemcovia z 2. a 3. ročníka španielskej sekcie mali možnosť opýtať sa na ich skúsenosti, zážitky a odporúčania, ako sa pripraviť a zvládnuť takýto pobyt. 16.10. sa konala videokonferencia učiteľov z troch partnerských škôl zapojených do tohto projektu – zFínska zo školy Schildtin lukio sa zúčastnili: koordinátorka a výchovná poradkyňa Satu Syyrakki a učiteľka, ktorá bola na týždňovej pracovnej stáži u nás vo februári 2019 Jaana Kivistö, za IES Miguel Catalán koordinátorka a učiteľka biológie Lucia Megino, učiteľ anglického jazyka, ktorý tiež vo februári absolvoval týždeň u nás Emilio Val a dve ďalšie kolegyne Pilar a Marta a technik Carlos, ktorý im pomáhal zabezpečovať funkčnosť spojenia online, od nás sa zapojila Lucia Hrúzová a Janka Mládenková, ktorá ako koordinátorka stretnutie viedla a zabezpečila aj jeho publicitu cez Twinspace stránky platformy e-twinning https://twinspace.etwinning.net/96896/home. Cieľom videokonferencie bolo nielen spropagovať projektové ciele, myšlienky a aktivity, ale aj dohodnúť formu spolupráce v momentálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú. My učíme z domu, vo Fínsku kombinujú prezenčné aj online vyučovanie a v Španielsku ročníky chodia do školy prezenčne v menších skupinách a učia sa na striedačku. Súčasťou prezentácie projektu EWF a spoznania troch partnerských škôl a krajín bol aj kahoot kvíz, ktorý pozostáva z troch desiatok otázok (desať o každej krajine), otázky tvorili študenti a spracovala Jana Gambošová, kvíz je verejne dostupný na https://create.kahoot.it/v2/details/c3f73d46-9182-4b0e-b453-974f06f7ebb9 

Záujemcovia o výmenný pobyt vo Francúzsku z 3. ročníka fr. sekcie tiež nadviazali prvý kontakt so spolužiakmi tzv. „binômes“ z partnerskej školy Lycée Charles de Gaulle v Chaumont. Vymenili si skúsenosti a informácie o fungovaní školského systému, predstavili sa, zistili svoje záujmy, spoznávali krajinu a dohodli sa na ďalšej spolupráci. Technicky to bolo náročné zorganizovať vzhľadom na to, že naši študenti sa museli pripojiť individuálne z domu a Francúzi vytvorili štyri skupiny zamaskované rúškami v škole. Spoluprácu škôl na projekte a prípravu a realizáciu výmenného pobytu majú u nás nastarosti Aldrick Berquin a Zuzana Sališová a z Chaumont učitelia Bertrand a Camille. 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: