Správa riaditeľa (z EduPage)

Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, druhá dnešná správa sa týka upresnenia vyučovania.

pondelok (dnes): príprava dištančnej výučby (porada s učiteľmi, porady v predmetových komisiách)
utorok: žiaci si preberú učebnice a materiály zo skriniek v škole
streda: začne výučba podľa upraveného rozvrhu

Výučba bude prebiehať v dvoch základných formách:
1. online hodiny s vyučujúcim (prostredníctvom MS Teams príp. Zoom),
2. posielanie materiálov prostredníctvom Edupage/MS Teamsov (v tom prípade bude jedna hodina týždenne použitá na konzultácie k predmetu).

Vaša aktívna účasť na oboch formách bude povinná. Vaša neúčasť sa bude evidovať v Edupage a zároveň na ospravedlňovanie platia štandardné podmienky zo Školského poriadku. Pristupujte zodpovedne k svojmu vzdelávaniu.

Všeobecné poznámky:
• budete mať nižší počet hodín ako v reálnom rozvrhu
• hodiny budú 60min.
0.h: 7,30 – 8,30
1.h: 8,45 – 9,45
2.h: 10,00-11,00
3.h: 11,15 – 12,15
4.h 13,00 – 14,00
5.h TŠV podľa pokynov
• keďže bude nižší počet hodín priamej výučby, učitelia budú posielať aj študijné materiály naviac (pokyny pošlú, prípadne Vás budú informovať na prvých online hodinách)
• všetky zmeny v hodnotení a spôsobe práce Vám učitelia oznámia na začiatku dištančného vzdelávania v priebehu tohto týždňa
• ak budete mať akékoľvek problémy, príp. podnety, neváhajte sa obrátiť na školskú psychologičku, vyučujúcich, triednu/triedneho, na vedenie školy, príp. na žiackych zástupcov v Žiackej školskej rade

SPOLU TO ZVLÁDNEME 🙂

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: