Author: imrich milo

Milí záujemcovia o štúdium a priatelia školy, pozývame Vás dozvedieť sa všetko o našej škole v novootvorenej webovej sekcií, ktorá bude aj naďalej slúžiť všetkým záujemcom o našu školu. Pozerajte videá, čítajte články, pýtajte sa 🙂 Všetko prístupné na: http://gbza.eu/den-otvorenych-dveri-2020/
Read more
Dňa 5.11. 2020 sa uskutočnila online beseda s účastníkmi mobilít projektu EWF v minulom roku pre záujemcov o budúce mobility. Svoje zážitky a skúsenosti v duchu Reného J prezentovali štyri študentky z Fínska (Laura, Elle, Emmi, Helmi), ktoré boli u nás o mesiac kratšie kvôli korone a Samo Jakubík s Veronikou Paulovičovou, ktorí boli na dvojmesačnom pobyte v Schildtin lukio v Jyväskylä takto pred rokom. Stretnutie sme zorganizovali s cieľom pripomenúť aktivity projektu Education Without Frontiers, s ktorého finančnou podporou študijné 
Read more
Ďakujeme, že Vám nie sú ľudské práva ľahostajné 🙏 Skupina START THE CHANGE by sa rada poďakovala všetkým, ktorí sa v sobotu 10.10.2020 zúčastnili online diskusie o mýtoch a predsudkoch. Veríme, že ste si debatu užili rovnako ako😀 Taktiež rovnako veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí podporujú 
Read more
Erazmus dni 2020 sme museli vzhľadom na prerušenie vyučovanie zorganizovať tohto roku len online. Na web stránke školy sme aktualizovali momentálne prebiehajúce projekty a doplnili nové. Celkovo máme na škole päť projektov podporených grantom z programu Erasmus+. Jeden projekt z kľúčovej akcie 1 – Innovation and Networking ERA a štyri projekty KA2, čo sú partnerstvá škôl 
Read more
Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, druhá dnešná správa sa týka upresnenia vyučovania. pondelok (dnes): príprava dištančnej výučby (porada s učiteľmi, porady v predmetových komisiách) utorok: žiaci si preberú učebnice a materiály zo skriniek v škole streda: začne výučba podľa upraveného rozvrhu Výučba bude 
Read more
Cieľ: výrazné zvýšenie kontroly a bezpečnosti prevádzky výmeničky, automatizácia intenzity kúrenia požiadavka: zástupca, žiaci a zamestnanci Pôvodný stav: kúrenie prebiehalo v manuálnom režime, kedy poverený pracovník musela neustále kontrolovať a manuálne nastavovať intenzitu kúrenia nebolo možné neustále prispôsobovať intenzitu kúrenia hrozilo nekontrolované vypnutie kúrenia a 
Read more
Haló haló. Škola má od dnes aj vlastný ofišl instáč. Nájdeš nás tam ako gbza_official. P.S.: Nezabudni pozrieť dnešné storíčko 😉 https://www.instagram.com/gbza_official/
Read more
Turistika v sobotu (03-10-20). Z Žiliný do Višňoveho a späť cez Trnové.
Read more
Včera sa konali Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu. Všetci účastníci podali super výkony a užili si beh v peknom jessennom počasí. Všetkým gratulujeme!
Read more
Cieľ: žiaci a študenti môžu efektívne využívať bezdrôtovú WiFi internetovú sieť pre potreby vyučovania a získavania informácií požiadavka: žiaci školy, triedni učitelia, ŽŠR a riaditeľ Pôvodný stav: Pôvodné riešenie školskej bezdrôtovej počítačovej siete (wifi) bolo riešené troma zariadeniami Cisco AP – Cisco Aironet 1200 (SSID: 
Read more