Author: imrich milo

pre 1. a 2. ročník Dobrý deň, píšem Vám kvôli samotestom, ktoré si mnohí z Vás objednali prostredníctvom našej školy. Žiaľ, ak sledujete správy, asi ste zachytili, že ministerstvo nebolo pripravené na taký nával, preto nám ich doručilo až koncom minulého týždňa a zároveň 25 
Read more
Zaujíma Vás India? Iné kultúry a spôsob života? Gymnázium bilingválne už 10 rok spolupracuje s AMITY IS India, ktorá v tejto krajine a zahraničí vzdeláva stotisíce študentov od škôlky po univerzity. Dnes sa uskutočnilo partnerské stretnutie, kde sme deklarovali ochotu a vôľu naďalej spolupracovať a 
Read more
Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti, vítam Vás v novom školskom roku v našom gymnáziu. Verím, že bude plný objavných zážitkov v rôznych vedných oblastiach, že budete zažívať sociálne kontakty v reálnom svete a že zažijeme spolu školu v jej klasickej podobe. Špeciálne 
Read more
Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode Účasť: Žiaci prvého ročníka, tried: I.E, F, G. Povinná pre všetkých žiakov. Žiaci, ktorí boli na základnej škole oslobodení od TŠV, alebo s úľavami to oznámia triednemu učiteľovi a budú mať prispôsobený program podľa zdravotného stavu. Termín: 
Read more
Milí rodičia, milé študentky a milí študenti,  zverejňujeme základné údaje k novému školskému roku. Veríme, že ho spoločne zvládneme. Bude to zas náročný rok s novými výzvami, ale dúfame, že nielen pandemickými. Budeme radi, keď sa vrátime k prezenčnému vyučovaniu, radi by sme dokončili projekty s našimi zahraničnými partnermi v podobe výmen, študentských mobilít a 
Read more
Vážení rodičia, vážení plnoletí žiaci, podľa manuálu ministerstva školstva Vám oznamujeme, že “V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí”. Všetci (aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, aj nezaočkovaní) záujemcovia dostanú 25 ks testov 
Read more
Je nám nesmierne ľúto, že naša dlhoročná kolegyňa Mgr. Marcela Gregorová, učiteľka francúzskeho jazyka Gymnázia bilingválneho v rokoch 1999 až 2009, nás v lete navždy opustila. Tí, ktorí si na ňu ešte pamätáte, zaspomínajte. Rodine prajeme úprimnú sústrasť.
Read more
Gratulujeme Danielovi k víťazstvu v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C.
Read more