Uncategorized

Lektor Alexis Torres zorganizoval na jeseň terénne cvičenie zamerané na poznávanie rôznych druhov húb a ich na ich biológiu. Pozrite si krátke video z exkurzie.
Read more
Erasmus už dávno nie je len pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. Študentami sme po celý život a je úžasné, že máme môžnosť využívať rôzne projekty EÚ zamerané na podporu vzdelávania. Cez projek Erasmus+ absolvovala toto leto kurz francúzštiny pani učiteľka Máhriková. Prečítajte si, ktoré miesto 
Read more
Po prehodnotení aktuálnej situácie Vám posielame usmernenie pre nasledujúci týždeň. Naďalej pokračujeme v online výučbe. Zdôvodnenie: viacerí študenti sa nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania z rôznych objektívnych príčin a rovnako ich veľa cestuje. Zmena rozvrhu by nepriniesla zlepšenie vzdelávania, logisticky by skomplikovala nielen žiakom, ale aj 
Read more
Pôvodný stav: v 10 triedach a vstupnej chodbe sa používalo 300 neoniek maximílny odber 10 800W životnosť 20 000h neonky postupne strácajú svietivosť (+vysokofrekvenčné blikanie) hlučnosť neoniek nebezpečný odpad priemerne 41,25 LUX pri katedre (4 triedy) Nový stav (december 2020): v 10 triedach a vstupnej 
Read more
Pôvodný stav: online vyučovanie prebiehalo v dopredu nejasných obdobiach štát, napriek rôznym informáciám nedokázal plošne zabezpečiť IKT vybavenie pre učiteľov na nariadené online vyučovanie škola využíva IKT administráciu vyučovania (EduPage, aSc Agenda, Microsoft Office365) viaceré notebooky využívané školou boli na hrane aktuálnych požiadaviek učitelia využívali 
Read more
Bývalé študentky, Petra Fábiková a Lucia Máhriková, nedávno pribudli do učiteľského zboru GBZA. V krátkom rozhovore sme sa ich opýtali niekoľko otázok.
Read more
Erazmus dni 2020 sme museli vzhľadom na prerušenie vyučovanie zorganizovať tohto roku len online. Na web stránke školy sme aktualizovali momentálne prebiehajúce projekty a doplnili nové. Celkovo máme na škole päť projektov podporených grantom z programu Erasmus+. Jeden projekt z kľúčovej akcie 1 – Innovation and Networking ERA a štyri projekty KA2, čo sú partnerstvá škôl 
Read more
Rozhodnutím riaditeľa sa semináre 4. a 5. ročníka budú vyučovať do 15.9. 2020 dištančne, na základe odporúčania nemiešať pri vyučovaní žiakov z rôznych tied. Termín môže byť upravený podľa usmernení ministerstva.
Read more
Dňa 13.2.2020 sa naša škola zúčastnila XI. ročníka Festivalu španielskych divadiel , kde sa ako každoročne stretli divadelné zoskupenia zo všetkých stredných škôl s výučbou v španielskom jazyku. Tento rok sa prezentácia divadelných hier konala v Novom Meste nad Váhom. Diváci si mali možnosť pozrieť 
Read more