Sárova Bystrica-národné kolo V dňoch 29.11.-30.11.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo postupovej moderátorskej súťaže Sárova Bystrica. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, pričom našu školu sme zastupovali v tej druhej kategórii, a teda kategórii od 18-25 rokov, ja a môj respondent Marek Bartonek. Po 
Read more
O pestúnsku starostlivosť nie je v súčasnosti medzi ľuďmi záujem napriek tomu, že v detských domovoch je viac ako 4500 detí. Mať dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti je náročnejšie ako vychovávať vlastné biologické deti. Čakacia doba na osvojenie dieťaťa je v okresne Žilina okolo 8 
Read more
V okresnom kole v bedmintone žiakov SŠ naši žiaci v zložení: Tomáš Hrtus V.G a Lukáš Ihnatišin V.F vybojovali 3.miesto. Gratulujeme. Rado Zima
Read more
Dňa 28.9.2018 sa konalo Krajské kolo v župnej kalokagatii, kde družstvo z našej školy v zložení: Ema Kasákova, Linda Lichnerová, Samuel Jančo, Lukáš Ihnatišin, Marián Bielka a náhradník Samir Harbaz obsadili 1.miesto a postúpili na celoslovenské kolo. Gratulujeme.
Read more
Naša škola ponúka možnosť študovať niekoľko týždňov či mesiacov v partnerských stredných školách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Fínsku. Ide o spoluprácu, ktorá vznikla v rámci projektu Comenius – IPM a bola v minulosti podporovaná aj grantom EÚ programu Erasmus+. Avšak teraz realizujeme pobyty len vďaka ochote partnerských škôl umožniť štúdium a nájsť 
Read more
During the meeting of the HOPE club Slovakia we had an evaluation session of the ŽilinaMUN conference. During the debate, we spoke a lot about different parts of the conference organization issues, that we tried to find inspiration and solutions from different points of view. 
Read more
Žiačka Natália Matúšková získala 2. miesto na krajskom kole SOČ v odbore 13 (História, filozofia a právne vedy) a postupuje do ďaľšieho kola. Gratulujeme
Read more
Spravte niekomu radosť valentínskou poštou 14.2. v Slniečku. P.S. Ak milujete jedlo, budú aj palacinky Žiacka školská rada
Read more
Cena René 2017 ako úplne prvá oficiálna cena gymnazistov na Slovensku dala 10 školám a ich zastupujúcim 10 vybraným žiakom „dosadených“ na post porotcu jedinečnú príležitosť vyskúšať si kritické ohodnotenie 5 vybraných kníh nominovaných na finalistov ceny Anasoft litera 2017. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v autentickom 
Read more
Roky strávené na GBZA považujem za veľmi prínosné nielen pre akademický, ale aj osobný rozvoj. Momentálne študujem medzinárodné právo na jednej z najprestížnejších svetových inštitúcií v tejto oblasti, Graduate Institute v Ženeve. Taktiež sa pravidelne zúčastňujem zasadnutí OSN v Ženeve v rámci mojej stáže na 
Read more