Pokyny k návratu do školy 1.- 4. ročník od 10.05.2021 

6.5.2021

Pokyny k návratu do školy 1.-4. ročník od 10.05.2021 

 1. Od 10.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre 1.-4. ročníky. Keďže sa zároveň otvárajú aj internáty, tak dištančná forma výučby nebude prebiehať. Absenciu budú ospravedlňovať triedni učitelia podľa klasických pravidiel.  
 2. V týždni od 10.5. do 14.5. bude platiť prezenčný rozvrh z jesene minulého roka a bude aktualizovaný a zverejnený v priebehu zajtrajška najneskôr. V rámci prvého týždňa budú mať hodiny 35 min. Od 17.5. 2021 bude rozvrh už klasicky so 45 minútovými hodinami. 
  • 0. hodina 7:20 – 7:55 
  • 1. hodina 8:00 – 8:35 
  • 2. hodina 8:40 – 9:15 
  • 3. hodina 9:35 – 10:05 
  • 4. hodina 10:10 – 10:45 
  • 5. hodina 10:50 – 11:25 
  • 6. hodina 11:30 – 12:05 
  • 7. hodina 12:15 – 12:50 
  • 8. hodina 12:55 – 13:30  
 3. V pondelok 10.5. budú prvé dve hodiny triednické v kmeňových triedach, vyučovanie začne od 3. hodiny podľa rozvrhu. 
 4. V týždni od 10.5. do 14.5. (12.5. riaditeľské voľno) nebude možné písať písomky (keďže sa vraciame k pôvodnému rozvrhu, nie je možné dodržať pôvodne naplánované termíny a treba ich flexibilne zmeniť), tento čas treba venovať spätnej väzbe k dištančnému vzdelávaniu a dovysvetľovaniu nejasností, novému učivu a podobne, zároveň treba dohodnúť nové termíny písomných previerok v čase od 17.5. tak, aby sa dodržala povinnosť mať len 1 písomku dlhšiu ako 20 min.  
 5. Svoj príchod/odchod zo školy je každý žiak a učiteľ povinný označiť elektronicky kvôli prehľadu pohybu osôb v škole 
  • Pred príchodom do školy je nutné elektronicky (cez Edupage) poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • A) Neplnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva rodič z rodičovského konta vEdupage,návod:
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046 
  • B) Plnoletí žiaci – Vyhlásenie podáva plnoletý žiak zo svojho konta vEdupage, návod: 
   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2048

   • Triedni učitelia kontrolujú odovzdanie vyhlásenia v pondelky. Stále platí, že ak žiak absentuje  viac ako tri dni v škole, tak vyhlásenie podáva aj po tých štyroch dňoch 
  • C) Učitelia – podľa predchádzajúcich pokynov rovnako cezEdupage
 6. Ranný filter znamená, že pri vstupe do budovy školy každý/á žiak/žiačka si vydezinfikuje ruky a bude im odmeraná teplota, pri zvýšenej teplote aj po opakovanom meraní, nebude žiak/žiačka vpustený/á do školy.  
 7. Dodržujeme aktuálne protipandemické opatrenia – Dezinfekcia Rúk  Odstup  Rúška 
 8. Pripomíname, že v prípade, že budete mať podozrenie alebo budete pozitívni na ochorenie COVID, alebo budete v karanténe, stále platí povinnosť informovať triedneho a vedenie školy, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnosť všetkých učiteľov a žiakov. 

Dôležité termíny do konca školského roka: 

 • Riaditeľské voľno – 12.5. 
 • Prvácke, druhácke a tretiacke skúšky zo španielčiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 4. ročník šp. sekcie) 
 • Prvácke a druhácke skúšky z francúzštiny – 2.6. (online vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu pre 3. a 4. ročník fr. sekcie) 
 • Ústne jazykové skúšky pre prvý ročník – 7. a 8. 6. 
 • Ukončenie klasifikácie za 2. polrok – do 21.6. 
 • Klasifikačná PR – 23.6. 
 • Školské výlety – 24. a 25. 6. 

 

Pokyny pre 5. ročník v týždni od 10. do 14. 5. 2021 (12.5. – riaditeľské voľno)
 

Náplň práce: 

 • Odovzdávanie učebníc Z: triedni a p. Sališová s p. Milom 
 • Odovzdávanie vyčistených skriniek a kľúčov od nich Z: triedni a p. Záň, p. Krištofíková 
 • Spoločná fotka (posledná 😊) Z: triedni 
 • Text do Ročenky za triedu (posledný 😊) Z: triedni 
 • Individuálny program 

 

Triednické hodiny – 2 hodiny denne 

10.5.  

V.E od 9,35 

V.F od 10,15 – odovzdávanie učebníc od 10,15 

V.G od 8,00 

11.5. 

V.E od 9,35 

V.F od 10,15 

V.G od 11,30 – odovzdávanie učebníc 

12.5. 

RV 

13.5. 

V.E od 8,40 – odovzdávanie učebníc 

V.F od 8,00 

V.G od 9,35 

14.5. 

Slávnostná rozlúčka – na školskom dvore (v prípade zlého počasia v Slniečku) 

9,00 – V.E 

10,00 – V. F 

11,00 – V. G 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: