V.I.C., to sú hodnoty, identita a kultúra. 

Čo znamená byť Európanom a občanom Európskej únie? Existuje identita EÚ? V ktorých aspektoch sa k nej hlásime a čo to mení pre nás samých a pre našu krajinu? To sú len niektoré z tém projektu Erazmus+ V.I.C. (values, identity, culture), ktorý odštartoval na konci apríla konferenciou v holandskom Geldorpe. 

Úloha zodpovedať tieto a ďalšie otázky čaká v najbližších 2 rokoch študentov zo šiestich európskych škôl, vrátane tej našej. Mladí ľudia z Luxemburska, Dánska, Holandska, Rakúska, Grécka a Slovenska budú spoločne čeliť výzve zistiť, ako vnímame svoje národné identity a ako svoju spoločnú európsku naprieč krajinami, ale aj generáciami.  Postupne vyskúšajú rôzne prístupy – od interaktívnych hier cez analýzy, tvorbu dokumentu či umeleckého diela až po možný návrh obohatenia vzdelávacieho kurikula. 

„Téma európskej identity a hodnôt je určite hodná plodnej diskusie a myslím si že bude ešte veľmi zaujímavé ďalej sa o tom rozprávať a všimnúť si pohľad iných ľudí z iných krajín.“ Laura Poliaková. 3.G 

„Objavila som projekt, s ktorým sú spojené umenie a európske hodnoty. EURÓPA A UMENIE, chápete? Musím povedať, že takúto perfektnú kombináciu na zamestnanie študenta nie je ľahké nájsť. Je to tiež skvelá príležitosť na zviditeľnenie sa, ale aj na spoznanie mentality iných krajín, ba dokonca aj svojej, pretože, ako určite viete, podaktorí Slováci si vo svojom srdci stále neodbytne držia „ľudové a monotónne“ Slovensko.“ Miriam Kubáňová, 3.G 

„Na projekte ma zaujala najprv téma Európskych hodnôt, pretože je mi kultúrne aj záujmovo blízka.“ Lucia Lamošová, 4.G 

Na prvej spomedzi štyroch konferencií sa virtuálne zúčastnilo množstvo učiteľov zo zapojených krajín so svojimi študentmi. Hovorilo sa o cieľoch a metódach projektu, o vzdelávaní v oblasti hodnôt EÚ, možných formách spolupráce a študenti si zahrali online hry na prvé zoznámenie sa s témou i navzájom.    

„Pri aktivite Escape room som sa naučila, aká dôležitá je komunikácia a vzájomná spolupráca, keď ide o riešenie problémov. Myslím si, že táto aktivita by mohla pomôcť mnohým inštitúciám pri teambuildingu.“ Ema Donková, 2.E 

„Pri účasti na projekte som si hlavne uvedomila, že podvedome sme si vedomí Európskych hodnôt. Čiastočne sú predsa súčasťou nášho každodenného života. Nenapadlo mi však, že by bol rozdiel medzi hodnotami Európy a Európskej únie, ktorý predsa len je povšimnutiahodný. Takisto som si odniesla skúsenosť z Escape room v online prostredí, ktorá bola výzvou pre mňa aj pre našu schopnosť spolupracovať, nakoniec však dopadla oveľa lepšie, ako sme čakali.“ (Dievčatá vyhrali s najlepším časom😊) Lucia Lamošová, 4.G 

Projekt VIC sa teda rozbehol, začína žiť svoj európsky život, spájať Európanov z rôznych kútov sveta pri tvorivej práci, ktorú budú študenti prezentovať postupne na konferencii vo Viedni a v Luxembursku v ďalšom akademickom roku.  

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: