News

V piatok večer sa pri pravidelnom mesačnom mítingu stretli prezidenti MEGA klubov zo Španielska, Nemecka, Luxemburska, Belgicka a našej školy (za Slovensko). V úvode sme sa navzájom inšpirovali aktivitami z posledného obdobia, medzi ktorými boli: účasť na online aktivitách – eko konferencie, prezentácie, workshopy, MUN, 
Read more
Čo znamená byť Európanom a občanom Európskej únie? Existuje identita EÚ? V ktorých aspektoch sa k nej hlásime a čo to mení pre nás samých a pre našu krajinu? To sú len niektoré z tém projektu Erazmus+ V.I.C. (values, identity, culture), ktorý odštartoval na konci apríla konferenciou v holandskom Geldorpe.  Úloha zodpovedať tieto a ďalšie otázky čaká v najbližších 2 rokoch študentov zo šiestich európskych škôl, vrátane tej našej. 
Read more
6.5.2021 Pokyny k návratu do školy 1.-4. ročník od 10.05.2021  Od 10.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre 1.-4. ročníky. Keďže sa zároveň otvárajú aj internáty, tak dištančná forma výučby nebude prebiehať. Absenciu budú ospravedlňovať triedni učitelia podľa klasických pravidiel.   V týždni od 10.5. do 
Read more
14.4.2021  Milé študentky a milí študenti, je to tu, od pondelka 19.4. 2021 otvárame brány školy pre žiakov 5. ročníka. Žiaľ, doteraz sme mohli neotvoriť na základe prevádzkových dôvodov (kvôli zatvoreným internátom), túto možnosť už ministerstvo školstva zrušilo, preto otvárame. Uvedomujeme si, že to nie 
Read more
V januári 2020 si žiaci vtedajšej 3.F povedali, že si na hodinách francúzskej literatúry chvíľu odskočia od náročných existencialistických otázok a na pár hodín vymenili Sartrovho Cudzinca za malého Indiána Yakariho. Pre vydavateľstvo Slovart preložili z francúzštiny 4. diel série pod názvom Yakari a králik Nanabozo. Spolu s Yakarim si prešli zásadami umeleckého prekladu a v praxi si vyskúšali, aké je to byť umeleckým prekladateľom, 
Read more
Celé znenie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/  
Read more
The presidents and members of the MEGA clubs from our school, Belgium, Spain, Luxembourg, Germany and Poland met online on Friday (12.3.2021). As it was the first online meeting involving the students so the representatives of clubs introduced themselves, as well as their clubs, and 
Read more
Po prehodnotení aktuálnej situácie Vám posielame usmernenie pre nasledujúci týždeň. Naďalej pokračujeme v online výučbe. Zdôvodnenie: viacerí študenti sa nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania z rôznych objektívnych príčin a rovnako ich veľa cestuje. Zmena rozvrhu by nepriniesla zlepšenie vzdelávania, logisticky by skomplikovala nielen žiakom, ale aj 
Read more