News

V januári 2020 si žiaci vtedajšej 3.F povedali, že si na hodinách francúzskej literatúry chvíľu odskočia od náročných existencialistických otázok a na pár hodín vymenili Sartrovho Cudzinca za malého Indiána Yakariho. Pre vydavateľstvo Slovart preložili z francúzštiny 4. diel série pod názvom Yakari a králik Nanabozo. Spolu s Yakarim si prešli zásadami umeleckého prekladu a v praxi si vyskúšali, aké je to byť umeleckým prekladateľom, 
Read more
Celé znenie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/  
Read more
The presidents and members of the MEGA clubs from our school, Belgium, Spain, Luxembourg, Germany and Poland met online on Friday (12.3.2021). As it was the first online meeting involving the students so the representatives of clubs introduced themselves, as well as their clubs, and 
Read more
Po prehodnotení aktuálnej situácie Vám posielame usmernenie pre nasledujúci týždeň. Naďalej pokračujeme v online výučbe. Zdôvodnenie: viacerí študenti sa nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania z rôznych objektívnych príčin a rovnako ich veľa cestuje. Zmena rozvrhu by nepriniesla zlepšenie vzdelávania, logisticky by skomplikovala nielen žiakom, ale aj 
Read more
Na základe Rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.februára 2021 a na základe Odporúčania Okresného úradu Žilina zo dňa 05.02. 2021 Vám oznamujem, že školské vyučovanie pre končiaci 5. ročník sa na Gymnáziu bilingválnom začne 22.2.2021, ak sa nezmenia epidemiologické 
Read more
Gymnázium bilingválne v Žiline, Ul. T. Ružičku 3, ponúka pracovné miesto: učiteľ/ka chémie – úväzok: 0,55. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu 
Read more
Tento projekt je taký menší výzkum o rastline Dionea muscipula (lat.), lepšie známej pod slovenských názvom Mucholapka podivná. Zaoberá sa spôsobom jej ochrany pred vyhynutím, pretože my ako ľudia zbytočne ničíme biodiverzitu planéty len pre vlastné potešenie. Túto rastlinu sme použili len ako príklad, keďže 
Read more