MEGA

  Dňa 10.10.2019 sme v škole počas Dňa otvorených dverí pripravili pre verejnosť informačný stánok o projektoch programu ERASMUS+, do ktorých sme zapojení.  Aktuálne sú to tri projekty medzinárodného školského partnerstva kľúčovej  akcie KA2 , v dvoch sme partnerskou školou a jeden (EWF) koordinujeme: HOPE – Human opportunities for 
Read more
Do víru enviromentálnych aktivít sa naši študenti začali zapájať bezprostredne po začatí nového školského roka. Už v prvej polovici septembra sa spoločne s vybranými učiteľmi stretli, aby prediskutovali svoje nápady týkajúce sa inovácií, ktoré by sa mohli v škole a jej okolí zrealizovať. Počas stretnutia 
Read more
Milí študenti, v piatok o 13:40 sa v učebni U2 stretne prvýkrát Envirorada – skupina študentov, ktorých sa budeme snažiť podporiť v ich aktivitách (okrem ktorých nás čakajú stretnutia v Španielsku, Nemecku a Poľsku s projektovými partnermi). Ak sa máte záujem pripojiť – stačí prísť, 
Read more