ERASMUSDAYS 2019 počas GBZA DOD

 

Dňa 10.10.2019 sme v škole počas Dňa otvorených dverí pripravili pre verejnosť informačný stánok o projektoch programu ERASMUS+, do ktorých sme zapojení.  Aktuálne sú to tri projekty medzinárodného školského partnerstva kľúčovej  akcie KA2 , v dvoch sme partnerskou školou a jeden (EWF) koordinujeme:

HOPE – Human opportunities for peace in Europe (2017-2019) – partneri: LUX, DE, ES, PL

MEGA – Make the environment great again (2019 – 2021) – partneri:  LUX, DE, ES, PL, BE

EWF – Education Without Frontiers (2019 – 2021) – SK, FI, ES (viac v časti medzinárodná spolupráca)

a jeden projekt v rámci kľúčovej akcie KA1 – New Management ERA (2018-2019) zameraný na profesijný rast učiteľov (metodické a jazykové kurzy a job-shadowing v partnerských školách).

Vďaka týmto projektom rozvíjame spoluprácu s partnerskými školami v rôznych oblastiach, študenti majú možnosť zlepšovať svoje jazykové a digitálne zručnosti,  budovať odborné i osobnostné  kvality.

 

Súčasťou HOPE projektu boli modelové zasadnutia OSN – ŽilinaMUN, ESMUN, FRAC, ToMUN, LuxMUN,  charitatívne akcie – počas DOD študenti zorganizovali mini simuláciu zasadnutia, vysvetľovali spôsob prípravy a realizácie MUN konferencie a sprostredkovali osobné skúsenosti a zážitky získané počas týchto konferencií. MEGA projekt reflektuje aktuálnu klimatickú zmenu a zameriava sa na praktické riešenia problémov životného prostredia. V školách zapojených do projektu fungujú MUN kluby, enviro-rady, študentské skupiny, ktoré realizujú projektové zámery, stretávajú sa a prinášajú návrhy zmien do vyučovacieho a mimovyučovacieho procesu s cieľom zatraktívniť spôsob získavania poznatkov.

Ďalším typom prezentácie výsledkov projektov boli otvorené hodiny kolegov, ktorí absolvovali stáže alebo kurzy v zahraníčí , premietanie dokumentov o výmenných pobytoch našich žiakov , výstava fotografií, roll-up bannery a osobné svedectvá účastníkov mobilít. Rozdali sme aj učebný materiál a letáky z predchádzajúceho projektu YEL (Mladí Európski Lídri) a aj všetky reklamné materiály. Najmladšou návštevníčkou nášho info-stánku bola trojročná Andrejka, dcéra bývalej študentky, ktorej syn má záujem študovať na našej škole.

Ďakujeme všetkým za prejavený záujem.

Mgr. Janka Mládenková, koordinátorka medzinárodných aktivít

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: