Dvadsať statočných sa vybralo na dobrodružnú cestu do pútnického mesta Santiago de Compostela. Ako začať…? Za jedenásť dní sa udialo toho toľko, koľko sa neudialo ani za celé leto. Každý jeden tam šiel s iným zámerom, no nakoniec sme sa zhodli na jednom: najdôležitejšie je 
Read more
Naša škola ponúka možnosť študovať niekoľko týždňov či mesiacov v partnerských stredných školách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Fínsku. Ide o spoluprácu, ktorá vznikla v rámci projektu Comenius – IPM a bola v minulosti podporovaná aj grantom EÚ programu Erasmus+. Avšak teraz realizujeme pobyty len vďaka ochote partnerských škôl umožniť štúdium a nájsť 
Read more
Dňa 14.6.2018 sme sa spolu s pánom profesorom Benikovským zúčastnili oceňovania 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Szabóov grafický Lučenec. Po absolvovaní trojhodinovej cesty auto sme dorazili do Mestského múzea v Lučenci. Ceny boli rozdelené do siedmich kategórií podľa škôl a veku. Všetkých prác, 
Read more
V dňoch 05. – 06.06.2018 úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen študent IV.G Matej Drdák. V konkurencii 17 študentov zo stredných škôl od Bratislavy po Vranov nad Topľou sa nestratil a jeho výkon porota v obidvoch kolách označila ako osobitý 
Read more
Je už istou tradíciou španielskej sekcie našej školy, že každý rok sa uskutoční rečnícka súťaž v španielčine na určené témy. Ale je to skutočne iba súťaž? Ako prváčka síce neviem posúdiť, aké boli minulé roky, ale táto udalosť mi prišla skutočne čarovná. Nebola to súťaž ako 
Read more
29.4.2018 o 8.30 pristálo v Londýne lietadlo plné študentov druhého ročníka bilingválneho gymnázia. Privítalo nás tradičné londýnske upršané počasie, ktoré sa s nami nerozlúčilo až do nášho odchodu. Samozrejme, nie všetci boli na to pripravení, a tak prvé suveníry, ktoré sme kúpili v pouličných stánkoch, boli dáždniky a pršiplášte. Napriek tomu 
Read more
The International Mathematical Modeling Challenge (IM2C) je americká súťaž, ktorá sa snaží ukázať mladým ľuďom, kde všade je možné využiť matematiku. Úlohou súťažného tímu je vyvinúť univerzálny postup na riešenie daného problému. Na vyriešenie úlohy a popísanie problému má tím celých 5 dní. Tento rok 
Read more
Pred šiestimi rokmi sa na našej škole spojili dve iniciatívy – snaha nájsť čas, formu a priestor popularizovať prírodné vedy a zatraktívniť prelom medzi polrokmi. Vznikol Prírodovedný deň. Aj na tom tohtoročnom sa nám to podarilo. Darovali sme krv, hľadali Vodu vo vesmíre, sledovali Vtákov nad našimi 
Read more
“The UN was not created in order to bring us to heaven, but it was created in order to save us from hell. ” Naše delegátky projektu HOPE sa už v Luxembursku venujú témam ako je postavenie Kurdov a jadrová bezpečnosť v pilotnom MUN medzinárodnom 
Read more