Bubnovačka na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, ktorú organizovali Centrum Návrat Žilina, Náruč – Pomoc deťom v kríze a Krajské kultúrne stredisko v Žiline bola v tomto roku aj za účasti GBZA. Žiaci IV.F mohli počas pol hodiny robiť hluk za tých, ktorí tak nemôžu 
Read more
V piatok, 16.11.2018, sa žiaci školy dozvedeli výsledky každoročnej prekladateľskej súťaže, ktorú organizuje naša škola. Žiaci si mohli vybrať text z troch jazykov (angličtina, francúzština a španielčina), ktorý prekladali do slovenského jazyka. Preklady, ktoré do súťaže boli zaslané, hodnotili vyučujúci daných jazykov – Mgr. Hrúzová, Mgr. Pospěchová a ďalší 
Read more
Dňa 8.11.2018 sa v historickej budove Národnej rady v Bratislave konala prvá ceremónia odovzdávania zlatých cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku. Spolu s prvými zlatými účastníkmi si svoje ceny prevzali aj absolventi programu na striebornej úrovni. Medzi nimi boli aj štyria žiaci našej školy. Dve už 
Read more
Dňa 22.10.2018 mali žiaci našej školy príležitosť zúčastniť sa besedy so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou, autorkou kníh Tri smrtky sa plavia či Slobodu bažantom. Na besede sa však diskutovalo hlavne o knihe Muž z jamy a deti z lásky, ktorá bola nominovaná na cenu René, konajúcej sa aj na našom 
Read more
10. – 14. októbra 2018 Účasť: 56 učiteľov a 40 študentov z 18 partnerských škôl a 16 krajín, delegáciu GBZA SK tvorili: Mgr. Viktor Tanító (riaditeľ školy), Mgr. Janka Mládenková (členka Europroject leading team), Mgr. Lucia Hrúzová, Mgr. Ivana Matuščinová a študenti: Johana Divišová, IV.E a Tomáš Kučera, II.G Najdôležitejšie 
Read more
Piatok 5.8. sa niesol v znamení reportážnej literatúry. 1. ročník čitateľskej ceny vydavateľstva Absynt v réžii našej školy by mal byť začiatkom novej tradície. Študenti piatich žilinských gymnázií medzi sebou súťažili v rečníckej zdatnosti, dozvedeli sa výsledky školských hlasovaní o naj reportážnu knihu a neskôr sa zúčastnili besedy 
Read more
Naši žiaci dennodenne čelia rôznym zaujímavým výzvam, spoznávajú a objavujú nové možnosti a prekonávajú samých seba. Program Ceny vojvodu z Edinburghu, ktorý na našej škole koordinuje p. prof. Lucka Hrúzová, má za cieľ motivovať mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov na sebe komplexne 
Read more
Dvadsať statočných sa vybralo na dobrodružnú cestu do pútnického mesta Santiago de Compostela. Ako začať…? Za jedenásť dní sa udialo toho toľko, koľko sa neudialo ani za celé leto. Každý jeden tam šiel s iným zámerom, no nakoniec sme sa zhodli na jednom: najdôležitejšie je 
Read more
Naša škola ponúka možnosť študovať niekoľko týždňov či mesiacov v partnerských stredných školách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Fínsku. Ide o spoluprácu, ktorá vznikla v rámci projektu Comenius – IPM a bola v minulosti podporovaná aj grantom EÚ programu Erasmus+. Avšak teraz realizujeme pobyty len vďaka ochote partnerských škôl umožniť štúdium a nájsť 
Read more
Dňa 14.6.2018 sme sa spolu s pánom profesorom Benikovským zúčastnili oceňovania 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Szabóov grafický Lučenec. Po absolvovaní trojhodinovej cesty auto sme dorazili do Mestského múzea v Lučenci. Ceny boli rozdelené do siedmich kategórií podľa škôl a veku. Všetkých prác, 
Read more