Školské kolo najprestížnejšej recitátorskej súťaže na Slovensku pozná mená postupujúcich do regionáleho kola. V súboju 22 recitátorov sa mladá krv rozhodne nestratila. Odborná porota zložená zo školských slovenčinárov na čele s M. Kyškovou skonštatovala, že kvalitnejšia recitácia bola zastúpená skôr v kategórii próza, čo sa 
Read more
V usnežený utorkový večer 15.1. si takmer 60 študentov od 1. až po 5. ročník mohlo pozrieť inscenáciu svetoznámej románovej predlohy pod názvom Denník Anny Frankovej, hoci podľa času divadelného predstavenia by sme mohli skôr hovoriť o nočníku. Lucia Korená zvládla úlohu mladej Holaďanky na výbornú, 
Read more
A je to za nami! To je prvé, čo ma teraz pri písaní tohto príspevku napadne. Bol to mesiac chystačiek, ktoré mali vynikajúcu dohru. A o čom vlastne točím? Predsa o vianočných trhoch. Dnes, 21.12.2018, sa konala najznámejšia a už tradičná charitatívna akcia. Každá trieda si prichystala jeden až dva 
Read more
V dňoch 7.12.-8.12.2018 (piatok, sobota) sa na GBZA zorganizoval prvý ročník hromadného prespávania v škole. Cieľom tejto akcie bolo upevnenie vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried prvých ročníkov. Prípravy sa začali už o 16:00, keď už niektorí žiaci pomáhali chystať potrebné vecí. Oficiálny program začal o 
Read more
Literárna cena René 2018 sa na našej škole konala už druhý rok. Zapojilo sa viac ako tridsať študentov, ktorí od septembra do novembra prečítali päť rôznych kníh – Muž z jamy a deti z lásky od Vandy Rozenbergovej, Čierny zošit od Richarda Pupalu, Ďalej na západ sa ísť 
Read more
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch vo štvrtok 29.11.2018 umožnil vychádzku vo aj odsúdenému Vladovi. Svojím kľukatým príbehom upútal pozornosť takmer 90 študentov štvrtých ročníkov, pre ktorých bola beseda určená v rámci vyučovania občianskej náuky v oblasti trestného práva.
Read more
23.11.2018 sa uskutočnil tradičný Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry nášho gymnázia. Koncert Štátneho komorného orchestra pod vedením dirigenta p. Vladimíra Kiradijeva z diel skladateľov rôznej proveniencie dokázal prepojiť francúzsku, španielsku a slovenskú kultúru v magický moment. Moderovanie bolo poňaté ako dialóg predstaviteliek oboch našich sekcií a výborne ho zvládli Begi 
Read more
Naša fínska výmena sa začala v sobotu 10. novembra 2018, keď sme sa s Fínmi stretli prvýkrát v škole kde sme ich pohostili chlebom a soľou a samozrejme koláčmi. Nikto samozrejme na prvýkrát nevedel nájsť svoju fínsku polovičku. Nakoniec, keď sme sa všetci našli, pokračovali sme domov kde pokračovali aj 
Read more
Sárova Bystrica-národné kolo V dňoch 29.11.-30.11.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo postupovej moderátorskej súťaže Sárova Bystrica. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, pričom našu školu sme zastupovali v tej druhej kategórii, a teda kategórii od 18-25 rokov, ja a môj respondent Marek Bartonek. Po 
Read more