Začiatok školského roka 2021/22

Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, 

zverejňujeme základné údaje k novému školskému roku. Veríme, že ho spoločne zvládneme. Bude to zas náročný rok s novými výzvami, ale dúfame, že nielen pandemickými. Budeme radi, keď sa vrátime k prezenčnému vyučovaniu, radi by sme dokončili projekty s našimi zahraničnými partnermi v podobe výmen, študentských mobilít a ďalších aktivít. Podľa informácií z ministerstva školstva sa v tomto školskom roku nepočíta s plošným zatváraním škôl. V prípade, že sa objaví pozitívny prípad na Covid, do karantény pôjde celá trieda, príp. jej časť podľa rozhodnutia RUVZ.  

2.9. 2021 – nástup do školy a slávnostné otvorenie školského roka v triedach. Príchod do školy je naplánovaný v nasledovných časových intervalov:

 1. ročník – 8:00 – 8:15 (do tried)
 2. ročník – 8:15 – 8:30 (do tried)
 3. ročník – 8:30 – 8:45 (do tried)
 4. ročník – 8:45 – 9:00 (do tried)
 5. ročník – 9:00 – 9:15 (do tried)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Pred nástupom do školy (pred 2.9.) je nevyhnutné, aby rodičia alebo plnoletí žiaci poslali vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage, alebo doniesli podpísané tlačivo. 
Tlačivo nájdete tu:
https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx
Postup pre odovzdanie tlačiva v programe EduPage tu: 
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1567/u1594/u2462 

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má v zásade 2 možnosti: 

 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
  2. poslaťscan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom. 

Plnoletý žiak si vypíše tlačivo pred vstupom do budovy školy. 

Ranný filter bude naďalej pokračovať, takže pri vstupe Vám odmeriame teplotu a vydezinfikujete si ruky. 

ROR:
Prosíme všetkých žiakov i návštevníkov školy, aby dodržiavali základné protipandemické opatrenia: 

 • RÚŠKO – je povinné nosiť všade v interiéri školy 
 • ODSTUP – vyhýbajte sa zbytočnému blízkemu kontaktu 
 • RUKY – pri vstupe a priebežne v budove si dezinfikujte ruky 

Tešíme sa na stretnutia v škole.  

 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: