Program letného kurzu pohybových aktivít pre I. ročník

Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode

Účasť: Žiaci prvého ročníka, tried: I.E, F, G. Povinná pre všetkých žiakov. Žiaci, ktorí boli na základnej škole oslobodení od TŠV, alebo s úľavami to oznámia triednemu učiteľovi a budú mať prispôsobený program podľa zdravotného stavu.

Termín: 6. – 8.9.2021 pondelok- utorok- streda

Rozsah: 3 dni, 15 hodín

Zameranie: Turistika, outdorové aktivity, športy v prírode, netradičné športy a činnosti, teambuildingové aktivity

Program:

6.9.2021 (pondelok)

Zameranie: prekonávanie umelých prekážok, lezenie na umelej stene

LaSkala- lezecké centrum Žilina, Centrálna 8919/2, 010 01 Žilina

Odborná inštruktáž: predstavenie špeciálnych lán a pomôcok na lezenie, praktické ukážky techniky lezenia a istenia na umelej stene, bouldering – lezenie bez istenia.

Záujemcovia si môžu techniky lezenia vyskúšať pod vedením odborných inštruktorov. Lezecká výstroj- sedák a vstup zdarma, inštruktor 3,-€, lezecké topánky- za poplatok 2,50,-€, kto má vlastné lezecké topánky, môže si doniesť a poplatok neplatí.

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, organizovaný presun do lezeckého centra LaSkala

7.9.2021 (utorok)

Zameranie: Turistika a envirnomentálna aktivita ( čistenie náučného chodníka Súľovské skaly ) , Súľov parkovisko – Gotická brána – Súľovský hrad – Lúka pod hradom – Lúka pri Kamennom hríbe – obec Súľov – Súľov parkovisko. Poplatok za autobusovú dopravu 2,50,-€

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, presun autobusom do Súľova

8.9.2021 (streda)

Zameranie: Športy v prírode a teambuildingové aktivity ( Orientácia v teréne, freesbee , hod granátom na cieľ , teambuildingové hry )

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, organizovaný presun do lesoparku Chrasť

Pokyny pre žiakov: Zobrať si vhodný športový odev a obuv vzhľadom k počasiu a vykonávanej činnosti, deku, podložku, desiatu, dodržiavať pitný režim, povinnosť zúčastniť sa plánovaného programu. Rešpektovať miesto a čas zrazu v jednotlivých dňoch. Plán kurzu bude k dispozícii pre každú triedu a vyvesený na centrálnej nástenke a webe školy. Informácie žiakom odovzdajú a poučenie BOZ vykonajú triedny učitelia na vyučovaní v čase do 3.9.2021. Bezpečnostné zásady budú konkretizované pred každým zamestnaním a v súvislosti s vykonávanými činnosťami. Poplatok za kurz celkom 8,-€ / žiaci , ktorí majú vlastné lezecké topánky 5,50,-€ /

Zaradenie vyučujúcich:

pondelok, 6.9.2021: lezecká stena: Zima, Gambošová, Díriová, Šrancová a určení učitelia:

utorok, 7.9.2021: turistika: Zima, Gambošová, Díriová, Šrancová a určení učitelia:

streda, 8.9.2021: športy v prírode: Zima, Gambošová, Díriová, Šrancová a určení učitelia:

Žilina, 27.8.2021

Vypracoval: Mgr. Radoslav Zima

Schválil: Mgr. Viktor Tanító, riaditeľ školy

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: