VIP 2018 – Visions on Innovative Projects – výročná konferencia siete Europrojekt – Vzdelávanie bez hraníc v Namur, Belgicko

10. – 14. októbra 2018

Účasť: 56 učiteľov a 40 študentov z 18 partnerských škôl a 16 krajín, delegáciu GBZA SK tvorili: Mgr. Viktor Tanító (riaditeľ školy), Mgr. Janka Mládenková (členka Europroject leading team), Mgr. Lucia Hrúzová, Mgr. Ivana Matuščinová a študenti: Johana Divišová, IV.E a Tomáš Kučera, II.G

Najdôležitejšie časti:

  1. Slávnostný podpis obnovenej charty v reprezentatívnych priestoroch budovy Walónskeho parlamentu za prítomnosti zástupcov členských škôl a pozvaných VIP hostí (z 19 škôl bolo 13 riaditeľov, vrátane nášho pána riaditeľa).
  2. Konferencia zameraná na inovácie v školách – učitelia diskutovali o nových metódach vyučovania a učenia sa,  vymieňali si skúsenosti so zavádzaním zmien v školách, reagovali na prednášku lektorky z Kanady o PLC (Professional Learning Community) a jej spolupráci so školou Institute de la Providence v Champion v Belgicku (škola, ktorá konferenciu VIP organizovala).
  3. Študenti (po dvaja z každej partnerskej školy) pracovali v skupinách na svojich víziách „školy zajtrajška“ , tvorili videá a prezentácie, ktoré potom prezentovali prítomným učiteľom a riaditeľom. Venovali sa témam ako hodnotenie získaných kompetencií, ale nie známkami; budovanie osobnosti a sebadôvery v motivačných kluboch a počas študentských výmen; tvorenie projektov zameraných na životné prostredie, využívanie „zelených technológií“; zníženie psychologického stresu; učenie sa pre život, nie pre školu; učiteľ v pozícií kouča, poradcu a nie prednášateľa…
  4. Sieťovanie partnerských škôl prostredníctvom projektov vzájomnej spolupráce, či už multilaterálnych alebo bilaterálnych partnerstiev podporených grantom programu Erasmus+, alebo aj individuálnych mobilít žiakov a učiteľov (job-shadowing), výmen skupín študentov a práce na projektoch.

Záver: 

Sieť Europrojekt – vzdelávanie bez hraníc významne prispieva k internacionalizácii školy a umožňuje rôzne formy medzinárodnej spolupráce. Prítomnosť pána riaditeľa pri podpise obnovenej charty – princípov a záväzkov  škôl – umocňuje dôležitosť nášho členstva v tejto jedinečnej, asi najstaršej sieti škôl v EÚ, ktorá vznikla v roku 1989,  s našou účasťou od roku 2009. Ďakujem študentom Johane a Tomášovi za vzornú reprezentáciu školy a ich prínos do diskusií, kolegom za iniciatívne kroky k nadviazaniu ďalšej spolupráce so školami vo Walónsku, Dánsku, Francúzsku, Fínsku, Luxembursku…

Mgr. Janka Mádenková

FOTOGALÉRIA (klikni)

 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: