Nie K2-ka, ale KA1 !

KA1 v rámci programu Erasmus+ je projekt určený na mobilitu pedagogických zamestnancov za účelom skvalitnenia ich práce. Inak povedané: ideš, sedíš, „kukáš“, pýtaš sa, zisťuješ, hľadáš…. Nie je to síce K2-ka, ale občas sa to podobá na riadne kopčisko, ktorý treba zdolať. 

A tak som sa dostala do Francúzska, do Chaumont – na job-shadowing, alias obzeranie argumentačných techník v praxi. Na tamojšie gymnázium má GBZA už dlhšie väzby a tak nás tam privítali priam kráľovsky. 

V prvom rade : samotná škola! Rozprestiera sa na 10ha a je jasné, že ide o veľkolepý priestor. Pre našinca, zvyknutého, že aj o sklad sa treba deliť, je tento areál úplným rajom: množstvo tried, učební vybavených na rôzne predmety, jedáleň pre 300 ľudí, miestnosť s hudobnými nástrojmi, miestnosť pre štúdium s knižnicou a počítačmi, escape room, telocvičňa, ihrisko, internáty a …. no čo Vám budem hovoriť – jedna báseň!  

Na druhej strane prísť do školy o ôsmej a končiť o osemnástej nie je zrovna študentským alebo učiteľským snom. Hodiny trvajú 60minút a prebiehajú v odlišnej atmosfére: to, čo Francúzi nazývajú študijným ruchom by som ja i viacerí naši študenti nazvali chaosom. Naši študenti sa sťažujú na veľké množstvo predmetov, vysoké nároky a stres. Avšak ani francúzsky systém výučby nie je zrovna dokonalý. Zaostáva najmä v oblasti výučby cudzích jazykov a všeobecného rozhľadu.  

Čo sa týka samotnej argumentácie, tak je nutné podotknúť, že motto viacerých diskusií medzi nami kolegami francúzskej sekcie: „Ja sa nehádam, prejavujem slobodne svoj názor“ je jednoznačne súčasťou francúzskej mentality hlbšie ako si vieme predstaviť. Preto techniky argumentácie v písomnom aj ústnom prejave sú pre nich absolútne samozrejmé. Bolo neuveriteľné pozorovať 16-ročnú slečnu, ktorá „z fleku vytvorila dokonalú osnovu a predviedla argumentáciu „par excellence“ učiteľovi počas prestávky. V podstate na každej jednej hodine, bez ohľadu na predmet (všetci si vieme predstaviť filozofiu, literatúru… ale patria sem aj prírodovedné predmety ako matematika), je nutné používať umenie argumentácie rovnako ako pero, počítač alebo učebný materiál.

Presne pre tieto skúsenosti je také občerstvujúce zúčastniť sa mobility, nabrať nový vzduch do plachiet, tešiť sa z toho, čo máme a pripravovať sa na ďalšie horské výstupy, ktoré sú pred nami.

Mgr. Dana Markušová

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: