NÁDEJ (HOPE) na Gymnáziu bilingválnom vďaka programu Erasmus+

Dnešná doba kladie na mladých ľudí čoraz vyššie nároky a okrem kvalitných relevantných vedomostí od nich očakáva aj určité zručnosti, takzvané „soft skills“, ktoré často nepatria priamo do učebných osnov a sú považované za „niečo navyše,“ no pre reálny život znamenajú veľké, často kľúčové plus. Medzinárodný projekt HOPE (Human Opportunity for Peace in Europe) patriaci pod program Erasmus+ vznikol práve s cieľom rozvíjať zručnosti pre život, akými sú napríklad komunikácia v cudzom jazyku v rámci rôznych úloh, kvalitná argumentácia, práca s informáciami, organizačné schopnosti, občianske kompetencie, zapojenie do spoločnosti či prosociálne správanie. Projekt HOPE koordinuje luxemburská škola Lycée Michael-Rodange, okrem ktorej sú  zapojené ďalšie 4 školy, a to z Nemecka, Poľska, Španielska a svoje zastúpenie v ňom má aj Slovensko – partnerskou školou je aj Gymnázium bilingválne Žilina (GBZA). Na týchto školách vznikli HOPE CLUB-y, ktorých členovia sa pravidelne stretávajú a v rámci trojmesačných úloh a medzinárodných  projektových aktivít sa aktívne zapájajú napríklad do charitatívnych zbierok a akcií, do organizácie medzinárodných modelových zasadnutí OSN, (MiniMun v Luxembursku, ŽilinaMUN 2018 a 2019, ToMun 2018 a 2019, LuxMun 2019,…) na ktorých sa zvyšuje povedome o dôležitých svetových problémoch a s rovesníkmi z mnohých krajín majú možnosť  zapojiť  sa do diskusií o rôznych politických otázkach.

Členovia HOPE CLUB-u na žilinskom gymnáziu vytvorili aj podporný MUN klub a tiež sa zúčastnili charitatívnych akcií a zbierok pre Hodinu deťom, Bielu pastelku, organizáciu MAGNA, UNICEF a na tradičných vianočných trhoch GBZA už druhý rok po sebe predávali „HOPE chceecakes,“ z ktorých zisk putoval na dobročinné účely. Okrem dobročinnosti a venovaniu sa globálnej politike sa členovia zúčastňujú spoločných teambuildingov, ktoré upevňujú vzťahy v rámci klubu a napomáhajú priateľskej atmosfére.

„Je super, keď je prezidentom klubu študent, snažíme sa veci robiť spoločne, bez nadradzovania a podradzovania členov. Som prítomná na každom stretnutí, niekedy rozdeľujem úlohy, priamo sa prihováram členom, motivujem ich a tiež predkladám nápady a návrhy, ktoré by mohli byť uskutočnené. Z istého hľadiska pôsobím ako mediátor, no nie z pohľadu riešenia konfliktov, ale skôr ako osoba blízka študentom. Keď sa niekto potrebuje na niečo spýtať a nechce ísť priamo za koordinátorom projektu, tak to riešim ja,“ hovorí o svojej pozícii Johanna Divišová, prezidentka klubu HOPE na GBZA.

Úlohou koordinátorov projektu je komunikovať s ostatnými zahraničnými školami, dohliadať na priebeh aktivít v rámci klubu a činnosť študentov pri organizácií modelových zasadnutí či charitatívnych eventov. Keďže projektové obdobie HOPE-u trvá len do 30.11.2019, jeden z koordinátorov, Mgr. Imrich Milo objasnil, čo sa bude diať s nezrealizovanými nápadmi aktívnych študentov po tomto dátume:

„Aktuálnou informáciou je, že Luxemburska škola podala návrh na pokračujúci projekt MEGA, ktorý by sa v prípade, ak ho národná agentúra v Luxembursku schváli, venoval okrem rozvoja spomínaných zručností žiakov aj ďalšej kľúčovej téme dneška – ochrane životného prostredia. Dostali by tak príležitosť pracovať v medzinárodných skupinách v Španielsku, Poľsku, Nemecku a u nás na Slovensku“.

Okrem študentov si svoje „plus do života“ odniesol aj samotný koordinátor Milo, ktorý sa podľa vlastných slov prostredníctvom projektu naučil pracovať s webovými technológiami a momentálne vďaka tomu spravuje viaceré webstránky, nehovoriac o reálnej aplikácii projektového vyučovania, simulačných metód a úskaliach tímovej práce.

Nádej teda na GBZA žije – nádej rozvíjať kľúčové „soft skills“ pre budúcnosť študentov, nádej hľadať riešenia pre dôležité výzvy dneška a získať viac než vedomosti – získať príležitosť na všestranný osobný rozvoj v mnohých smeroch.

Autori: Terézia Mičechová, Mgr. Imrich Milo

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: