ETúsek

Pôvodný stav: v 10 triedach a vstupnej chodbe sa používalo 300 neoniek maximílny odber 10 800W životnosť 20 000h neonky postupne strácajú svietivosť (+vysokofrekvenčné blikanie) hlučnosť neoniek nebezpečný odpad priemerne 41,25 LUX pri katedre (4 triedy) Nový stav (december 2020): v 10 triedach a vstupnej 
Read more
Pôvodný stav: online vyučovanie prebiehalo v dopredu nejasných obdobiach štát, napriek rôznym informáciám nedokázal plošne zabezpečiť IKT vybavenie pre učiteľov na nariadené online vyučovanie škola využíva IKT administráciu vyučovania (EduPage, aSc Agenda, Microsoft Office365) viaceré notebooky využívané školou boli na hrane aktuálnych požiadaviek učitelia využívali 
Read more
Pôvodný stav: kúrenie prebiehalo v manuálnom režime – poverený pracovník mal neustále kontrolovať a manuálne nastavovať intenzitu kúrenia (množstvo pary dodávaného do systému) nebolo možné neustále prispôsobovať intenzitu kúrenia nebezpečné situlácie (úniky pary, akumulácie tepla) Nový stav: intenzita a kontrola kúrenia prebieha v plne automatickom 
Read more
Cieľ: žiaci a študenti môžu efektívne využívať bezdrôtovú WiFi internetovú sieť pre potreby vyučovania a získavania informácií požiadavka: žiaci školy, triedni učitelia, ŽŠR a riaditeľ Pôvodný stav: Pôvodné riešenie školskej bezdrôtovej počítačovej siete (wifi) bolo riešené troma zariadeniami Cisco AP – Cisco Aironet 1200 (SSID: 
Read more