Ako sme prekladali Yakariho

V januári 2020 si žiaci vtedajšej 3.F povedali, že si na hodinách francúzskej literatúry chvíľu odskočia od náročných existencialistických otázok a na pár hodín vymenili Sartrovho Cudzinca za malého Indiána Yakariho. Pre vydavateľstvo Slovart preložili z francúzštiny 4. diel série pod názvom Yakari a králik Nanabozo. Spolu s Yakarim si prešli zásadami umeleckého prekladu a v praxi si vyskúšali, aké je to byť umeleckým prekladateľom, aké úlohy musí prekladateľ riešiť, ako vhodne priniesť príbeh z francúzštiny slovenským čitateľom.  Yakari im bol teda sprievodcom v procese vzniku literárneho textu až po vydanie knihy. A trinásť žiakov Gymnázia bilingválneho prostredníctvom tejto aktivity prepojilo naraz viacero svetov: svet školy so svetom praxe, svet frankofónie so svetom slovenčiny, svet práce so svetom zábavy. Knižka sa v plnej paráde dostala k nám a na pulty kníhkupectiev začiatkom školského roka 2020/2021.  

A ako vidia prácu na knižke samotní aktéri, mladí prekladatelia? Tu je zopár ich postrehov: 

Ako sa vám páčila práca na preklade Yakariho? 

 • Bolo to super! Mám rada takéto aktivity, navyše text mal pointu a bolo to milé. 
 • Bavilo ma to, bolo to niečo iné. Som rada, že sme si to vyskúšali. Bolo zaujímavé vidieť a zažiť celý ten proces tvorby knihy z inej strany.  
 • Veľmi sa mi to páčilo, preklad som si užila. Yakariho som ako malá videla vtelke, takže som sa na to tešila. V budúcnosti sa chcem prekladom zaoberať. Za mňa veľmi dobrá a užitočná  skúsenosť. Preklad bol zaujímavý, zábavný a poučný.  
 • Pre mňa to boli asi najzaujímavejšie hodiny na francúzskej literatúre. Boli zábavné a mala som možnosť vyskúšať si používanie jazyka v praxi. Niečo podobné si predstavujem ako svoju budúcu prácu, takže som rada, že som si to v škole vyskúšala. 
 • Práca s prekladom sa mi veľmi páčila. Naučila som sa nové veci o syntaxi a aj knižka ma zaujala. 

Čo konkrétne ste sa naučili? 

 • Určite veľa o francúzskej a slovenskej syntaxi. A tiež o použití slovesných časov – francúzština ich má veľa.  Francúzština využíva veľa neosobných konštrukcií – v slovenčine sa to vyjadruje inak. 
 • Nutnosť vyjadrenia osoby vo francúzštine – v slovenčine máme zamlčaný podmet. 
 • Rozdielny slovosled – vo francúzštine pevný: podmet, prísudok ostatné vetné členy. 
 • Francúzsky slovosled sa dosť líši od slovenského. Vo francúzštine sú zámená aj tam, kde by sme ich v slovenčine nepoužili. 
 • Okrem slovosledu si v slovenčine treba dávať pozor na správnu interpunkciu. Aj na interpretáciu niektorých slov. Ďalej treba vedieť, či píšeme pre deti alebo pre dospelých. 

Na čo si treba dať pozor, keď prekladáme z francúzštiny do slovenčiny? 

 • Niekedy trvá dosť dlho, kým pochopíme myšlienku a správne ju transformujeme  do slovenčiny, aby v našom jazyku znela prirodzene a nie kostrbato 😊. Ak sa dá, môžeme sa v preklade „uvoľniť“ a písať spontánne. 
 • Citoslovcia sa prekvapivo inak prekladajú do slovenčiny, aj zvuky zvierat. 
 • Podľa mňa nám dali najviac zabrať citoslovcia 
 • Na správny slovosled, na správne vyjadrenie myšlienky,“ uvoľnenie“ sa od doslovného prekladu, na správnu slovenskú gramatiku, vrátane interpunkcieNajskôr si musíme celý text dôkladne prečítať v origináli, až potom môžeme začať prekladať.  
 • Nedá sa prekladať doslovne. Preklad musíme prispôsobiť čitateľom. 
 • Slovosled je v každom jazyku špecifický. Pri preklade sa môžem aj trocha uvoľniť, aby preklad nebol „suchý“. Nie všetko sa dá preložiť úplne/ dokonale. Väčšinou je preklad zložitejší, ako očakávame. 

Myslíte si, že preklad je pre spoločnosť dôležitý? 

 • Jasné, pre celý svet, inak by sme nemohli čítať rovnaké diela. Nikto by nemal byť o to ukrátený. 
 • Áno, pretože nie všetci rozumejú cudzím jazykom. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Preklad a čítanie nám pomáhajú v sebarozvoji. 
 • Áno, preklad nám umožňuje čítať všetko, čo chceme a nemusíme sa viazať len na pôvodné slovenské texty. 
 • Určite áno, vďaka prekladu nemáme žiadne hranice. Umožňuje nám rozumieť aj textom v cudzom jazyku a uľahčuje nám prácu. 
 • Preklad je pre spoločnosť dôležitý, lebo bez prekladu by sme sa bez poznania daného cudzieho jazyka nedostali k veľkým svetovým dielam a neboli by sme tak „kultúrne obživení 😊“, ako sme vďaka knihám. 

Slovo učiteľa: 

Žiaci na knižke pracovali s nadšením a veľa sa toho naučili. Kreatívna a tvorivá práca s prvkami reálneho života a praxe by mala byť súčasťou vzdelávania a prípravy na povolanie. Aj pre mňa bola táto práca radosťou, o to viac, že niektorí možno budú v budúcnosti v preklade pokračovaťŽiaci pracovali v tímoch veľmi usilovne, nebolo jednoduché dať celý text dohromady. Za mňa veľká pochvala. Teším sa, že nám knižka vyšla a prináša radosť malým aj veľkým čitateľom na Slovensku. Je úžasné, že žiaci gymnázia dokázali vyjsť zo školských lavíc a spájať ľudí . 

Žiaci 4.F a Mgr. Jarmila Pospěchová 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: