Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 04. septembra o 09:00 hod !!!

V posledný školský deň sme odovzdali žiakom vysvedčenia, rozlúčili sa s obľúbeným belgickým lektorom Blaiseom Fontaineom, večne pozitívne naladeným pánom zástupcom Kubincom a milovanou pani riaditeľkou Vankovou....

Dňa 28. júna 2017  sa uskutočnilo vyhodnotenie jedinečnej fotografickej súťaže s matematickým motívom, ktorú každoročne organizuje učiteľ matematiky Luis Gil. Víťazkou súťaže sa stala T. Filová zoIV.G, na 2.mieste skončila P. Majtánová z III.E a  3.miesto obsadila V.Witkovská z I.E triedy. Blahoželáme.

Dňa 23. júna sa v našej škole konal  už  6. ročník  medziškolskej súťaže GBZA vs. GVARZA.  Žiaci GBZA dokázali, že dokážu byť naozaj veľkorysí a dovolili súperom vyhrať na našej vlastnej pôde :-)

Martina Neslušanová zo IV.F triedy sa stala víťazkou vo výberovom konaní na letný jazykový pobyt.  Získala možnosť precvičovať si francúzštinu počas letných prázdnin priamo v Belgicku. Želáme veľa krásnych zážitkov!

S istotou, prehľadom a šarmom typickým pre pána Vlasáka vyhralo dňa 07.06.2017 5-členné družstvo GBZA regionálne kolo stredných skôl Župnej kalokagatie 2017. Žiaci Sandanus (IV.G), Bielka (III.F), Ihnatišin (III.F), Kasáková (II.G) a Lichnerová (II.E) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri 2017.

 

Na vynikajúcom 4. mieste na Majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike a fitnes skončila v prvý júnový víkend v talianskom Rimini naša Kristína Lacková z II.E triedy! Krásnej šampiónke blahoželáme!

Dňa 31. 05.2017 sa 14 žiakov našej školy zúčastnilo na Behu do strečnianskych hradných schodov. Ema Kasáková (II.G) sa vo svojej kategórii umiestninla na 1. mieste a  Martina Remišová (II.G) na 3. mieste. Blahoželáme!

V dňoch 22. 05.2017 - 25.05.2017 sa konala ústna forma internej časti maturitných skúšok 2017 ! Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili v dňoch 22.05.2017-24.05.2017 Kurzu na ochranu života a zdravia a všetky prvé triedy absolvovali 24.05.2017-26.05.2017 Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode.

Škola získala grant v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA1 vo výške 12 560 EUR na realizáciu projektu Inspiring ERA+ zameraného na tzv. pracovné stáže učiteľov, či už vo forme job-shadowingu alebo metodického kurzu pre 8 učiteľov (cieľové krajiny - Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia)

Lucia Špircová z V.F triedy sa dňa 11.05.2017 stala víťazkou národnej speváckej súťaže Bojnícka perla. Blahoželáme :-)

Po zlatú medialu si dňa 28.04.2017 doveslovalo družstvo dievčat na Majstrovstvách Slovenska v halovom veslovaní. K.Timková (III.E), V.Brišková (II.G), M.Odrušková (IV.E) a D.Wildová (III.E), ste super!!

V rámci súťaže Shakespeare´s Day sa dňa 28. 04. 2017 umiestnila naša žiačka M. Kavčiaková (V.E) na 1. mieste a S. Sádecká (V.E) a A. Moravčíková (II.G) obsadili dve druhé miesta. Všetkým účastníkom blahoželáme!

Pod záštitou OECD  sa naša škola dňa 25.04.2017 zúčastnila pilotného medzinárodného merania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov PISA 2018

Tím dievčat GBZA úspešne reprezentoval našu školu a aj Slovensko v týždni od 20. 04. do 25. 04. 2017 v Budapešti na Medzinárodných školských mastrovstvách ISF v plávaní. K.Timková (III.E) skončila na 6. mieste, V. Brišková (II.G) na 12. mieste. Úpešným plavkyniam blahoželáme!!

Dňa 20. apríla 2017 15 chlapcov našej školy s urputným nasadením všetkých síl bojovalo za farby GBZA na majstrovstvách okresu stredných škôl vo futbale.

V regionálnom kole súťaže Mladý Európan obsadili  21.04.2017 naši žiaci A.Harciník (III.F), M.Drdák (III.G) a M.Bellay (III.G) pekné 4. miesto. Blahoželáme!

V národnom kole matematickej olympiády v španielskom jazyku obsadil dňa 07.04.2017 v Nitre 4. miesto Radovan Urdák z III.G triedy. Blahoželáme úspešnému riešiteľovi a za prípravu ďakujeme  španielskemu lektorovi Luisovi Gilovi !!!

Rýchlo počítame, vynikáme v športe, vyznáme sa v dejinách, debatujeme plynule v troch svetových jazykoch a ešte sa na nás aj dobre pozerá! V medzinárodnej súťaži študentiek stredných škôl MISS RENETA 2017 skončila v českom Havířove na 1. mieste naša Xénia Gregušová z III.G triedy!!! :-)

Z 1. miesta Krajského kola dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR postúpili do medzinárodného finále  v Chebe žiaci našej školy E. Paulínyová (III.F), A. Harciník (III.F) a M. Drdák (III.G). Blahoželáme!

V šachovej súťaži o Pohár riaditeľa Žilinského samosprávneho kraja sme obsadili 1. aj 2. miesto! (M.Michálek-V.G a A. Krivková-II.F). Matej sa stal zároveň absolútnym víťazom súťaže! Blahoželáme :-)

V dňoch 31.03. - 01.04. organizovala naša škola 6. ročník medzinárodného modelového zasadnutia OSN  ZAMUN.  Popri anglickom jazyku (ZAMUN) rokovali delegácie aj v španielčine (ESMUN) a francúzštine (FRAC).

Norbert Mojsej z I.G triedy sa stal úspešným riešiteľom na Krajskom kole matematickej olympiády v kategórii Z9. Blahoželáme!

Dňa 24. 03. 2017 nás deväť žiakov úspešne reprezentovalo v Ružomberku na Krajskom kole geografickej olympiády

Štyria žiaci našej školy (M. Sandanus, T. Filová, A. Mináriková, L. Mandová, všetci zo IV.G triedy) sa v matematickej súťaži B-day umiestnili v rámci Slovenska na krásnom 4. mieste :-)  Blahoželáme!!

Na Dekanátnom kole biblickej olympiády sa na 2. mieste umiestnil tím GBZA - Ivana Wallenfelsová (IV.E), Valéria Brnčalová (I.E) a Filip Janči (III.G). Blahoželáme!

Dňa 22.03.2017 našu školu úspešne reprezentovalo 7 žiakov na  Okresnom kole majstrovstiev stredných škôl v basketbale.

V rámci IV. stredoslovenského regionálneho turnaja Slovenskej debatnej ligy skončil tím GBZA 1 na 3. mieste. Matej Drdák z III.G skončil na 3. mieste a Matej Bellay na 5. mieste v súťaži rečníkov. Blahoželáme!

Všetky prvé priečky v súťaži  Rozhoduj o Európe obsadili dňa 21.03.2017 v Ružomberku žiaci GBZA (M.Drdák z III.G, E. Paulínyová z III.F, M. Bellay z III.G a A. Harciník z III.F) . Blahoželáme!!!

Na Medzinárodné školské  majstrovstvá ISF v plávaní sa dňa 20.03.2017 v Trenčíne z druhej priečky prebojovalo 6 žiačok našej školy - K. Timková (III.E), N. Balogová (III.G), V. Brišková (II.G), L.Lichnerová (II.E), N.Sýkorová (I.F) a L.Hodás-Pauerová (I.E). Úspešným plavkyniam blahoželáme a držíme palce na medzinárodných majstrovstvách v Budapešti !!!

Dňa 16. 03.2017  sa konala MS z matematiky, žiaci II. ročníka absolvovali mediálnu výchovu a II.G trieda sa pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Viktora Tanítóa zúčastnila na projekte Amnesty International Fair Play.

Dňa 15.03.2017 absolvovali žiaci V. ročníka EČ a PFIČ MS z anglického jazyka, žiaci II. a III. ročníka navštívili divadelné predstavenie Ženský zákon a žiaci IV. ročníka  išli v rámci enviromentálnej výchovy do  Školy ochrany prírody do Varína

создать сайт