Študenti GBZA získali víťazstvo 1. miesto v krajskom kole v Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR a postup do medzinárodného finále v Chebe. Gratulujeme.
Read more
Žiačka Natália Matúšková získala 2. miesto na krajskom kole SOČ v odbore 13 (História, filozofia a právne vedy) a postupuje do ďaľšieho kola. Gratulujeme
Read more
Recitačný kolektív GBZA bol na základe kladných ohlasov z okresného kola Hviezdoslavovho Kubína prizvaný k účasti na okresné kolo recitačnej súťaže pre ženy a dievčatá s názvom Vansovej Lomnička. Študentky na základe svojho vystúpenia obdržali pozvánku na účinkovanie v celoslovenskom kole Vansovej Lomničky, ktoré sa bude konať 
Read more
Napriek ťažkej konkurencii sa 27.03. 2018 novovzniknutý dramatický krúžok v slovenskom jazyku vo svojom premiérovom súťažnom vystúpení na regionálnej prehliadke amatérskych divadelných súborov s názvom Detská divadelná Žilina v kategórii FEDIM nestratil. Skupina 5 činohercov, 4 bábkohercov, 4 dabingových hercov a 2 technikov sa umiestnila 
Read more
The International Mathematical Modeling Challenge (IM2C) je americká súťaž, ktorá sa snaží ukázať mladým ľuďom, kde všade je možné využiť matematiku. Úlohou súťažného tímu je vyvinúť univerzálny postup na riešenie daného problému. Na vyriešenie úlohy a popísanie problému má tím celých 5 dní. Tento rok 
Read more
Informácie v plagáte 🙂
Read more
28.3. Pripravujeme: Skrátené vyučovanie: 0.h. 7,25-7,55 // 1.h. 8,00-8,30 // 2.h. 8,40-9,10 // 3.h. 9,30–10,00 // 4.h 10,10-10,40 // 5.h 10,50-11,20 // 6.h 11,30-12,00 Aktivity ŽŠR – Gala Deň 3.h. 9,30–10,00 Slniečko Komenského pošta
Read more
Fantastické IT podniky a školy po celom Slovensku vám otvoria svoje brány 26. apríla. Príďte a inšpirujte sa. Lepšie raz zažiť, ako sto krát počuť! Viac info nájdete 🔎www.girlsday.sk
Read more
Dňa 20. marca sa uskutočnila na našej škole v rámci seminára zo slovenského jazyka a literatúry jazyka beseda s prozaikom Marekom Vadasom a básnikom Michalom Habajom. Dozvedeli sme sa, ako začínali, odkiaľ čerpajú inšpiráciu, čo plánujú v najbližšej budúcnosti a čo odporúčajú začínajúcim autorom. Marek 
Read more
Dňa 13.3. 2018 sa študenti 2. ročníka zúčastnili v Gill aréne firmy Žilmont odbornej inštruktáže o lezení s ukážkami špeciálnych lán a pomôcok na lezenie v horách i na lezeckých stenách. Zároveň mali možnosť si pod odborným vedením skúseného inštruktora vyskúšať lezenie vo veži, ktorá je kultúrno-technickou pamiatkou mesta Žilina. Firma 
Read more