V dňoch 4. – 6.9.2019 žiaci prvého ročníka absolvovali Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode. Pekné počasie, trošku pohybu a adrenalínu a k tomu aj spoznávačka pri teambildingových aktivitách. To všetko počas kurzu zažili… Radoslav Zima za PK TŠV
Read more
Dnes družstvo našej školy v zložení: Ema Kasáková, Samuel Jančo 5.G, Linda Lichnerová 5.E, Jakub Knapec a Tobias Gaňa 2.E zvíťazilo v regionálnom kole „ŽUPNEJ KALOKAGATIE 2019“ a postúpilo na krajské kolo, ktoré sa bude konať budúci týždeň. Gratulujeme a držíme palce, Radoslav Zima za 
Read more
Konečne sa dočkali! Naši študenti, ktorí počas minulého školského roka intenzívne pracovali na svojich cieľoch v rámci rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, si 17. septembra boli svoje ocenenie prevziať z rúk známych osobností v Chateau Gbeľany. Ceremónie sa zúčastnila županka ŽSK Erika Jurinová, 
Read more
Do víru enviromentálnych aktivít sa naši študenti začali zapájať bezprostredne po začatí nového školského roka. Už v prvej polovici septembra sa spoločne s vybranými učiteľmi stretli, aby prediskutovali svoje nápady týkajúce sa inovácií, ktoré by sa mohli v škole a jej okolí zrealizovať. Počas stretnutia 
Read more
V stredu 18.9.2019 si naši žiaci mali možnosť zabehať a porovnať si svoje bežecké schopnosti a kondíciu v školskom kole cezpoľného behu. Všetci účastníci podali výborné výkony. Všetkým gratulujeme! Mgr. Dagmar Kultiková
Read more
Milí študenti, v piatok o 13:40 sa v učebni U2 stretne prvýkrát Envirorada – skupina študentov, ktorých sa budeme snažiť podporiť v ich aktivitách (okrem ktorých nás čakajú stretnutia v Španielsku, Nemecku a Poľsku s projektovými partnermi). Ak sa máte záujem pripojiť – stačí prísť, 
Read more
V stredu 11.09.2019 o 14:00 – 15:30 v zborovni bude ukážková hodina pre všetkých záujemcov. Čo ťa čaká? 25 stretnutí s veľkými dielami európskej kultúry film, hudba, literatúra a výtvarné umenie skúsení lektori z radov učiteľov GBZA vstupný a výstupný SCIO test tvorivá a podnetná 
Read more
Milí študenti, určite ste si všimli v priestoroch školy nové (i staré) odpadkové koše na triedený odpad. Ako vám už povedali vaši učitelia, jednou z našich spoločných priorít pre tento rok bude ochrana životného prostredia. Prosíme vás o triedenie odpadu – je to jednoduchá cesta 
Read more
Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode (informovaný súhlas rodičov – kliknite – žiaci dostanú vytlačené v pondelok)   Účasť:             Žiaci prvého ročníka, tried: I.E, F, G. Povinná pre všetkých žiakov. Žiaci, ktorí boli na základnej škole oslobodení od TŠV, alebo s úľavami to oznámia triednemu učiteľovi a budú 
Read more
OZNAM pre študentov španielskej sekcie: V rámci nového projektu Erasmus+ Education Without Frontiers zameraného na vyučovanie a učenia sa jazykov a prírodovedných predmetov potrebujeme aktuálne vybrať dvoch študentov španielskej sekcie (prioritne z tretieho, prípadne a štvrtého ročníka), ktorí by mali záujem pracovať v projekte a mohli vycestovať už v októbri 2019. Záujemcovia hláste 
Read more