Dňa 18.9 sa študenti štvrtého ročníka (4.G.,4.F) zúčastnili prednášky, ktorá niesla názov Úteky za železnú oponu. Táto akcia sa konala v priestoroch nadácie Polis, pričom prednášajúcimi boli rovesníci z Gymnázia Varšavská cesta v Žiline. Študenti predstavili štyri konkrétne príbehy ľudí v období totalitného režimu (1948-1989). 
Read more
Vážení študenti, na základe vašich podnetov z koncoročného dotazníka študentov 2017/2018 a vďaka podpore zriaďovateľa sme v škole začali viac projektov na zlepšenie prostredia školy (výmena okien, odhlučnenie, oprava kúrenia,…). Jeden z podnetov sa týkal oddychových zón našej preplnenej školy. Preto sme postupne začali s 
Read more
Dvadsať statočných sa vybralo na dobrodružnú cestu do pútnického mesta Santiago de Compostela. Ako začať…? Za jedenásť dní sa udialo toho toľko, koľko sa neudialo ani za celé leto. Každý jeden tam šiel s iným zámerom, no nakoniec sme sa zhodli na jednom: najdôležitejšie je 
Read more
Naša škola ponúka možnosť študovať niekoľko týždňov či mesiacov v partnerských stredných školách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Fínsku. Ide o spoluprácu, ktorá vznikla v rámci projektu Comenius – IPM a bola v minulosti podporovaná aj grantom EÚ programu Erasmus+. Avšak teraz realizujeme pobyty len vďaka ochote partnerských škôl umožniť štúdium a nájsť 
Read more
Naša škola 3.9. slávnostne otvorila dvere všetkým svojim študentkám a študentom. O 9:30 začal príhovor riaditeľa školy v  prítomnosti dvoch vážených hostí reprezentujúcich zriaďovateľa školy, PhDr. Michala Lavríka, prednostu Okresného úradu v Žiline a PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, vedúceho odboru školstva OÚ. Následne pán prednosta oficiálne otvoril nový 
Read more
Včera (4.9.2018) sa pred búrkou malo možnosť schovať pod strechou našej školy množstvo Slovenských, Španielských, Nemeckých, Českých, Slovinských, Maďarských, Portugalských i Anglických hláv. Tieto hlavy sa ocitli na Slovensku pod záštitou projektu Erasmus+ a včera oslávili svoje kultúrne rozdiely v podobe medzinárodného večera, kde sa 
Read more
Pondelok (3.9.2018): 9:30-10:00 Slávnostné otvorenie, od 10:00 triednická hodina Utorok (4.9.2018): Nultá hodina odpadá, 1.-2- hodina pre všetky triedy triednická, potom vyučovanie, 1. ročník má ešte 3. a 4. hodinu triednickú, potom vyučovanie. Podrobné informácie nájdete vždy na: http://gbza.eu/ziaci/
Read more
Príjemnou tradíciou školy na posledné dni školského roka je už neodmysliteľný školský futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy. Aj tento rok sa žiaci stretli v dramatických zápasoch (popri priebiehajúcich majstrovstvách sveta) a sláva a pohár samotného pána riaditeľa patria víťazom z 4.F
Read more
Tentokrát nie klasifikácia, oveľa horšie – Hitler. Študenti nielen štvrtého ročníka si zašli do Mestského divadla v Žiline, aby sa stali v premiére 21. júna svedkami prebudenia vodcu v súčasnom Berlíne. Spočiatku svieža situačná komédia – predstavte si ho, ako zisťuje, že Nemecku šéfuje žena, svet je multikultúrny 
Read more
Dňa 14.6.2018 sme sa spolu s pánom profesorom Benikovským zúčastnili oceňovania 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Szabóov grafický Lučenec. Po absolvovaní trojhodinovej cesty auto sme dorazili do Mestského múzea v Lučenci. Ceny boli rozdelené do siedmich kategórií podľa škôl a veku. Všetkých prác, 
Read more