Bubnovačka na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, ktorú organizovali Centrum Návrat Žilina, Náruč – Pomoc deťom v kríze a Krajské kultúrne stredisko v Žiline bola v tomto roku aj za účasti GBZA. Žiaci IV.F mohli počas pol hodiny robiť hluk za tých, ktorí tak nemôžu 
Read more
V piatok, 16.11.2018, sa žiaci školy dozvedeli výsledky každoročnej prekladateľskej súťaže, ktorú organizuje naša škola. Žiaci si mohli vybrať text z troch jazykov (angličtina, francúzština a španielčina), ktorý prekladali do slovenského jazyka. Preklady, ktoré do súťaže boli zaslané, hodnotili vyučujúci daných jazykov – Mgr. Hrúzová, Mgr. Pospěchová a ďalší 
Read more
Dňa 8.11.2018 sa v historickej budove Národnej rady v Bratislave konala prvá ceremónia odovzdávania zlatých cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku. Spolu s prvými zlatými účastníkmi si svoje ceny prevzali aj absolventi programu na striebornej úrovni. Medzi nimi boli aj štyria žiaci našej školy. Dve už 
Read more
O pestúnsku starostlivosť nie je v súčasnosti medzi ľuďmi záujem napriek tomu, že v detských domovoch je viac ako 4500 detí. Mať dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti je náročnejšie ako vychovávať vlastné biologické deti. Čakacia doba na osvojenie dieťaťa je v okresne Žilina okolo 8 
Read more
V okresnom kole v bedmintone žiakov SŠ naši žiaci v zložení: Tomáš Hrtus V.G a Lukáš Ihnatišin V.F vybojovali 3.miesto. Gratulujeme. Rado Zima
Read more
Dobrý deň, dovoľte, aby sme Vás informovali, že sme zverejnili slovenskú verziu krátkeho animovaného videa, ktoré je súčasťou celosvetového projektu the World´s Largest Lesson zameraného na globálne vzdelávanie. Video populárnou formou informuje o globálnych cieľoch udržateľného rozvoja. Je určené pre školy, učiteľov a ďalších, ktorí chcú 
Read more
V piatok, 12. októbra sa žiaci francúzskej sekcie zúčastnili na zasadnutí simulovaného Európskeho parlamentu na Ekonomickej fakulte v Bratislave, kde diskutovali o súčasných problémoch Európskej Únie ako migrácia, Brexit či prijatie nových členských štátov do EÚ, a snažili sa nájsť riešenia na danú problematiku, vytvárajúc 
Read more
Dvanásť študentov našlo odvahu a prekročilo dňa 24.10.2018 brány Ústavu na výkonu trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Dva školské tímy v jednotlivých zápasoch hrali nasledovne: GBZA1 – 3B (odsúdení) 4:0 – góly: Harbaz 2x, Bielka, Smuda GBZA2 – 3A (odsúdení) 3:7 – góly: 
Read more
Dňa 22.10.2018 mali žiaci našej školy príležitosť zúčastniť sa besedy so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou, autorkou kníh Tri smrtky sa plavia či Slobodu bažantom. Na besede sa však diskutovalo hlavne o knihe Muž z jamy a deti z lásky, ktorá bola nominovaná na cenu René, konajúcej sa aj na našom 
Read more
V dňoch 27. septembra až 3. októbra, sme sa ja, Samuel Nguyen IV.E, a Marián Bellay z V.G zúčastnili regionálneho kola modelového európskeho parlamentu vo Viedni. Spolu s delegátmi z trinástich ďalších krajín Európskej Únie, ale aj so žiakmi z balkánskych krajín ako napr. Kosovo 
Read more