Začiatok školského roka 2020/2021

2.9. – otvorenie školského roka – triedach s triednym učiteľom

Príchod do školy v časoch (pri vchode je ranný filter, rodičia do budovy nevstupujú): 

 • 1. ročník – 8:00 – 8:15 (stretnutie v Slniečku – TU zoberú žiakov do tried)
 • 2. ročník – 8:30 – 8:45 (do tried)
 • 3. ročník – 9:00 – 9:15 (do tried)
 • 4. ročník – 9:30 – 9:45 (do tried)
 • 5. ročník – 10:00 – 10:15 (do tried)

Dôležité informácie:

V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. Dezinfekcia rúk je vo vstupe do budovy.

Pri príchode zo zahraničia treba dodržiavať pokyny ministerstva zahraničných vecí:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Zákonný zástupca/plnoletý žiak:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
 • Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 • Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: