Vyhlásenie víťazov Súťaže mladých prekladateľov 2018

V piatok, 16.11.2018, sa žiaci školy dozvedeli výsledky každoročnej prekladateľskej súťaže, ktorú
organizuje naša škola. Žiaci si mohli vybrať text z troch jazykov (angličtina, francúzština a španielčina),
ktorý prekladali do slovenského jazyka. Preklady, ktoré do súťaže boli zaslané, hodnotili vyučujúci
daných jazykov – Mgr. Hrúzová, Mgr. Pospěchová a ďalší vyučujúci francúzskeho jazyka a Mgr.
Furmanová. Všetky preklady si prečítala aj Mgr. Horecká. Po vzájomnej dohode vyučujúcich daných
jazykov a Mgr. Horeckej, boli vyhlásení víťazi. Knižné odmeny nám už tradične zaslalo vydavateľstvo
Slovart, za čo sme mu vďační. Žiaci sa knižkám veľmi potešili. Zároveň sa chcem poďakovať
kolegyniam, ktoré boli ochotné venovať svoj čas čítaniu a hodnoteniu preložených textov.
Tí, ktorí sa do súťaže nestihli zapojiť, alebo sa neumiestnili, a preklad ich baví, budú mať ešte v týchto
dňoch príležitosť. Európska komisia dáva tento rok možnosť zapojiť sa do prekladateľskej súťaže
Juvenes Translatores aj žiakom škôl, ktoré neboli vybraté do oficiálnej súťaže. Sledujte nástenky
a EDUpage, určite sa v najbližších dňoch dozviete bližšie informácie.

Mgr. Lucia Hrúzová

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: