Tajomstvo fínskeho vzdelávacieho modelu, šťastie v škole, pitva oka, tvorba argumentačného textu … 

Tajomstvo fínskeho vzdelávacieho modelu, šťastie v škole, pitva oka, tvorba argumentačného textu … 

… a mnoho ďalších zaujímavostí sprostredkovali počas workshopov dňa 23.11. 2021 učitelia, ktorí sa zúčastnili mobilít v rámci projektu KA1 Innovation and Networking ERA od 1.12.2019 do 30.11.2021.

Pracovné stretnutia boli v malých skupinkách a v rôznych jazykoch, aby sa mohli zúčastniť aj naši lektori francúzskej a španielskej sekcie.  

Mgr. Lucia Máhriková, učiteľka biológie a chémie vo francúzskom jazyku sa zúčastnila pozorovaní hodín v dánskej škole Bagsværd Kostskole or Gymnasium ešte pred začiatkom pandémie v decembri 2019. Videla, že chemické laboratórium bola jedna z najmodernejších učební v celej historickej škole a okrem chemických experimentov mala možnosť vyskúšať si spolu s našimi žiakmi, ktorí tam boli na výmenu, pitvu oka a srdca.  Zároveň v lete 2021 absolvovala mesačný intenzívny kurz francúzskeho jazyka na úrovni C1 s cieľom získať v budúcnosti certifikát DALF. Kolegom sprostredkovala skúsenosť z kurzu – ako formou hry naučiť žiakov slovnú zásobu cudzieho jazyka na hodine i ako využívať platformu padlet. 

Mgr. Petra Fábiková a Mgr. Jana Gambošová, učiteľky anglického jazyka boli v septembri na trojdňový jobshadowing v partnerskej škole Schildtin lukio pozorovať individuálny prístup k študentom, ako ich smerovať k pochopeniu, že sú sami zodpovední za svoje vzdelávanie a inšpirovať sa praktickými predmetmi, ktoré majú Fíni v učebnom pláne a ktoré pomáhajú v príprave na život. 

Mgr. Dana Markušová tiež v septembri absolvovala jobshadowing vo Francúzsku a v škole Lycée Charles de Gaulle v Chaumont mala možnosť vidieť hodiny, na ktorých aplikovali argumentačné technik. Ak je u nás cieľom tvorba argumentačného textu od 2. ročníka vo francúzskej sekcii, mala by každá aktivita na hodinách k tomu čiastkovo prispievať. Počas workshopu vysvetlila aj ako sa pripravujú žiaci na písanie maturitnej dizertácie a s účastníkmi porovnali štruktúru argumentu celkovo v ANJ a FRJ. 

Blaise Fontaine, lektor francúzskeho jazyka a literatúry,  sa zúčastnil na metodickom kurze v Nice v októbri a vrátil sa s odpoveďami na otázky:  Šťastie v škole: je to naozaj možné? Ako ho poňať, definovať a zaviesť do praxe v triede – pre žiakov aj učiteľov? Na tieto dve otázky možno odpovedať vďaka niektorým výskumom pozitívnej psychológie a jej aplikácii v oblasti vzdelávania a učenia. Prostredníctvom špecifických vzdelávacích stratégií a cvičení zameraných na pohodu v triede (všímavosť, vyjadrovanie pocitov, identifikácia vnútorných silných stránok…) má učiteľ možnosť zvýšiť pocit šťastia v triede, vštepiť ho svojim žiakom a umožniť im osobnostný, individuálny rozvoj a zároveň prispieť k úspešnému dosiahnutiu stanovených vzdelávacích cieľov.   S kolegami prítomnými na jeho prezentácii aj zopár aktivít vyskúšal. 

PaedDr. Mária Čurgalyová sa zúčastnila na dvojtýždňovom metodickom kurze španielskeho jazyka, kultúry a civilizácie v Seville a kolegom odprezentovala rôzne pomocné stratégie na vyučovanie jazyka. Absolvovala aj „kurz ryže“ a chystá sa nám predviesť, ako sa naučila navariť tradičnú paellu. 

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: