Prvé stretnutie novej Žiackej školskej rady

Dňa 26.10.2017 sa prvý krát stretla ŽŠR v novozvolenom zložení. Bolo to prvé pracovné stretnutie za účasti p. Beňušovej.

ŽŠR má veľmi dôležité úlohy na škole, definované § 26 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

  • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Členovia:

1. Johana Divišová 3.E
2. Barbora Mládenková 2.G
3. Daniel Saberi Kochesfahani 1.F
4. Ema Dupkalová 3.F
5. Barbora Čelešová 5.F
6. Simona Štillová 1.E
7. Radka Michalová 4.E
8. Dorota Kresaňová 1.G

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: