Ponuka – individuálne dvojmesačné študijné pobyty v Španielsku

OZNAM pre študentov španielskej sekcie:

V rámci nového projektu Erasmus+ Education Without Frontiers zameraného na vyučovanie a učenia sa jazykov a prírodovedných predmetov potrebujeme aktuálne vybrať dvoch študentov španielskej sekcie (prioritne z tretieho, prípadne a štvrtého ročníka), ktorí by mali záujem pracovať v projekte a mohli vycestovať už v októbri 2019. Záujemcovia hláste sa u Mgr. Mládenkovej  (0915958981) janka.mladenkova@gbza.eu

Do 6.9. je potrebné vyplniť prihlášku a napísať motivačný list, odovzdať na sekretariáte školy.  Výber sa uskutoční posúdením nasledovných kritérií:

vyplnenie prihlášky, motivačný list, prospech a dochádzka, mimoškolské aktivity, osobnostné predpoklady, možnosť recipročne hosťovať zahraničného študenta

Prihláška (kliknite) vytlačenú a vyplnenú s originál podpismi, prípadne prílohami doniesť najneskôr 6.9. 2019 do 10:00 na sekretariát školy alebo osobne Mgr. Mládenkovej.

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: