I. ročník – Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode

Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode

(informovaný súhlas rodičov – kliknite – žiaci dostanú vytlačené v pondelok)

 

Účasť:             Žiaci prvého ročníka, tried: I.E, F, G. Povinná pre všetkých žiakov. Žiaci, ktorí boli na základnej škole oslobodení od TŠV, alebo s úľavami to oznámia triednemu učiteľovi a budú mať prispôsobený program podľa zdravotného stavu.

Termín:           4. – 6.9.2019 streda – štvrtok – piatok

Rozsah:           3 dni, 15 hodín

Zameranie:     Turistika, outdorové aktivity, športy v prírode, netradičné športy a činnosti, teambuildingové aktivity

 

Program:

 4.9.2019 (streda)

Zameranie:     prekonávanie umelých prekážok, lezenie na umelej stene

LaSkala- lezecké centrum Žilina, Centrálna 8919/2, 010 01 Žilina

Odborná inštruktáž: predstavenie špeciálnych lán a pomôcok na lezenie, praktické ukážky techniky lezenia a istenia na umelej stene, bouldering – lezenie bez istenia.

Záujemcovia si môžu techniky lezenia vyskúšať pod vedením odborných inštruktorov. Lezecká výstroj- sedák a vstup zdarma, inštruktor 3,-€, lezecké topánky- za poplatok 2,50,-€, kto má vlastné lezecké topánky, môže si doniesť a poplatok neplatí.

 

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, organizovaný presun do lezeckého centra LaSkala

 

5.9.2019 (štvrtok)

Zameranie:     Turistika a enviromentálna aktivita ( čistenie náučného chodníka Súľovské skaly ) , Súľov parkovisko – Gotická brána – Súľovský hrad – Lúka pod hradom – Lúka pri Kamennom hríbe – obec Súľov – Súľov parkovisko.                  Poplatok za autobusovú dopravu 2,50,-€         

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, presun autobusom do Súľova

 

6.9.2019 (piatok)

Zameranie:     Športy v prírode a teambuildingové aktivity ( Orientácia v teréne, freesbee , hod granátom na cieľ , teambuildingové hry )

Miesto a čas zrazu: 8,00 hod. pri škole, organizovaný presun do lesoparku Chrasť

 

Pokyny pre žiakov:  Zobrať si vhodný športový odev a obuv vzhľadom k počasiu a vykonávanej činnosti, deku, podložku, desiatu, dodržiavať pitný režim, povinnosť zúčastniť sa plánovaného programu. Rešpektovať miesto a čas zrazu v jednotlivých dňoch. Plán kurzu bude k dispozícii pre každú triedu a vyvesený na centrálnej nástenke a webe školy. Informácie žiakom odovzdajú a poučenie BOZ vykonajú triedny učitelia na vyučovaní v čase do 3.9.2019. Bezpečnostné zásady budú konkretizované pred každým zamestnaním a v súvislosti s vykonávanými činnosťami. Poplatok za kurz celkom 8,-€ / žiaci , ktorí majú vlastné lezecké topánky 5,50,-€ /

 

Zaradenie vyučujúcich:

streda, 4.9.2019:        lezecká stena:             Zima, Máhriková, Krištofíková a určení učitelia

štvrtok, 20.6.2019:     turistika:                     Zima, Máhriková, Krištofíková a určení učitelia

piatok, 21.6.2019:       športy v prírode:        Zima, Máhriková, Krištofíková a určení učitelia

 

Žilina,  27.8.2019

 

Vypracoval:  Mgr. Radoslav Zima

Schválil:      Mgr. Viktor Tanító, riaditeľ školy

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: