Historicky prvé tri učebnice školy s odporúčaním ministerstva

Škole sa v čase pandémie podaril husársky kúsok. Napriek pracovnej vyťaženosti učiteľov dištančnou výučbou a inými bôľmi pandémie sa podarilo vydať tri pôvodné učebné texty so schválením MŠVVaŠ SR.

Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 8. septembra 2021 boli priznané trom manuálom pre študenta statusy didaktických prostriedkov z odporúčacou doložkou č. 2021/16417:5-A2201. Ide o pôvodné učebné texty, ktoré vznikli v rámci viacročnej spolupráce Vydavateľstva Absynt a našej školy v projekte s názvom Cena Absynt. Konkrétne ide o nasledovné texty:

Součková, M. et al. Recenzia – manuál pre študenta. Žilina : Gymnázium bilingválne, 2021. 104 s. ISBN 978-80-570-1963-3,
Krčmárik, M. et al. Reportáž – manuál pre študenta. Žilina : Gymnázium bilingválne, 2021. 149 s. ISBN 978-80-570-1905-3,
Barčiak, J., Čačková, E., Oršula, T. Rečníctvo – manuál pre študenta. Žilina : Gymnázium bilingválne, 2021. 120 s. ISBN 978-80- -973679-2-3.

Učebné texty spadajú do vzdelávacích oblastí: 1. jazyk a komunikácia pre gymnáziá 2. človek a spoločnosť 3. umenie a kultúra. Pri schvaľovaní bralo ministerstvo na zreteľ, že učebné texty budú slúžiť nielen pre potreby Ceny Absynt, ale hlavne pri vyučovaní predmetov slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a umenie a kultúra.

Vďaka vydaniu odporúčacej doložky MŠVVaŠ SR si bude môcť naše učebnice objednať z verejných prostriedkov každá škola zaradená do siete verejného školstva SR. Úspech redakčného a autorského tímu teší o to viac, že autormi učebného textu Rečníctvo sú samotní študenti nielen nášho gymnázia.

Produkcia a vydanie učebníc bolo podporené z projektu Nadácie Slovenskej sporiteľne v celkovej sume 10.000 €.

Martin Benikovský, zodpovedný redaktor manuálov pre študenta

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: