AJ NÁSTENKA JE UMENIE

Vedenie školy vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 súťaž Aj nástenka je umenie. 2x do roka bude zaradená triedna nástenka do súťaže:

  1. pred Dňom otvorených dverí (jej aktualizácia pred prijímacími skúškami) hodnotiť sa bude 23.- 24.10. 2018
  2. pred maturitnými skúškami hodnotiť sa bude 10.5. 2019

Rozvite svoju kreativitu a vytvorte triednu nástenku v kmeňových triedach tak, aby spĺňala nasledovné kritériá:

  1. a) nástenka prezentujúca triedu, prípadne univerzálnu tému, príp. tému súvisiacu s maturitným predmetom (to znamená, že nespojiteľnú len s jedným dňom v roku J) – max. 10b
  2. b) kreatívny nápad – max. 10b
  3. c) technické prevedenie – max. 10b

hodnotiť sa bude dvojkolovo:

  1. kolo (komisia v zložení: zástupca VŠ, zástupca pedagógov, zástupca študentov (nominuje ŽŠR), zástupca študentov (dobrovoľník/čka), zástupca nepedagógov – každý bude mať 30 bodov a podľa kritérií ich pridelí)
  2. kolo prebehne na fcb stránke školy – nafotené nástenky sa dajú do skupiny a počet likeov/páčikov sa prevedie na body (každých 10 likeov jeden bod) – podmienka bude, že sa nesmie hlasovať za svoju triedu.

Ceny:

  1. 100 eur (na školský výlet)
  2. 80 eur (na školský výlet)
  3. 50 eur (na školský výlet)

(v prípade výhry 5. ročníka napr. na rozlúčku?)

Trieda s najvyšším počtom bodov získava 1. miesto, v prípade rovnakého počtu bodov sa prihliadne na hlasovanie online a študentské body.

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: