ENVIRORADA GBZA

AKTUÁLNE ÚLOHY

 1. Infokampaň k triedeniu odpadov v škole:
  • príprava infografiky – T. Mičechová, p. Máhriková
  • infokampaň počas stretnutia s prvákmi 16.10. od 13:45 – E. Čačková, p. Milo, dobrovoľníci (Slniečko, spojené s prezentáciou ŽilinaMUN)
  • kontrola – október – december
 2. Stretnutie Envirorady (aktuálne akcie a príprava na MEGA) 17.10 @ 13:35 – 14:15 v U2
 3. Beseda s ING. Jaroslavou Gažovou (životné prostredie) 25.10 @ 12:40 – 13:45
  • úloha pre žiakov – z každej triedy nájsť jedného žiaka/spriaznenú ekodušu (môže byť aj viac) – ktorí sa zúčastnia a budú naďalej spolupracovať s Ekoradou GBZA
  • p. Mládenková – komunikácia s p. Gažovou
 4. Hľadanie partnerov – všetci
  • rozpracované – mesto, Enjoy Life, hliníkový odpad, …
 5. Príprava SWAPu – ?
 6. Príprava na MEGA v Luxembursku