Dňa 14.6.2018 sme sa spolu s pánom profesorom Benikovským zúčastnili oceňovania 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Szabóov grafický Lučenec. Po absolvovaní trojhodinovej cesty auto sme dorazili do Mestského múzea v Lučenci. Ceny boli rozdelené do siedmich kategórií podľa škôl a veku. Všetkých prác, 
Read more
V dňoch 05. – 06.06.2018 úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen študent IV.G Matej Drdák. V konkurencii 17 študentov zo stredných škôl od Bratislavy po Vranov nad Topľou sa nestratil a jeho výkon porota v obidvoch kolách označila ako osobitý 
Read more
Žiačka IV.E Diana Wildová sa v rámci Majstrovstiev Európy vo fitness žien v španielskej Santa Susanne umiestnila na konečnom 5. mieste. Gratulujeme.
Read more
Regionálne kolo postupovej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen z 10.05.2018 bolo pre našu školu opäť raz úspešné, pretože Matej Drdák (IV.G) vybojoval zaslúžené prvé miesto. Napriek tomu, že prvé kolo súťaže, v ktorom sa žiak uchádzal o body poroty s úvahou na tému 
Read more
Dňa 4.5.2018 sme sa spolu s naším Recitačným kolektívom pri GBZA v zložení: Petra Štefancová (IV.F) , Adriana Moravčíkovňa (III.G), Petra Strýčková (IV.G) a Begϋm Tunčerová (IV.G) zúčastnili súťaže Vajanského Martin, ktorá je krajským postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína. Prehliadka sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. S dievčatami sme 
Read more
V rámci Dní detskej knihy sa 18.04.2018 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila beseda s prekladateľkou Beátou Panákovou. Diskusiu za účasti žiakov 4. ročníka moderovali študentky IV.F Michaela Horová a Emma Paulínyová. Štvrtáčky predstavili  prácu autorky v Slovenskom rozhlase. Spisovateľka od roku 1983 pracuje ako 
Read more
Prvý úspech zaznamenala I.E reprezentovaná Patríciou Mazáňovu, ktorá sa ako členka DDS (Detského divadelného súboru) pri ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta na krajskej prehliadke umeleckej tvorivosti Divadelný medveď 2018 spolu s kolektívom umiestnila v bronzovom pásme. Výraznejšie úspechy zaznamenali študenti našej školy na krajskej prehliadke divadiel 
Read more
Recitačný kolektív GBZA bol na základe kladných ohlasov z okresného kola Hviezdoslavovho Kubína prizvaný k účasti na okresné kolo recitačnej súťaže pre ženy a dievčatá s názvom Vansovej Lomnička. Študentky na základe svojho vystúpenia obdržali pozvánku na účinkovanie v celoslovenskom kole Vansovej Lomničky, ktoré sa bude konať 
Read more
Napriek ťažkej konkurencii sa 27.03. 2018 novovzniknutý dramatický krúžok v slovenskom jazyku vo svojom premiérovom súťažnom vystúpení na regionálnej prehliadke amatérskych divadelných súborov s názvom Detská divadelná Žilina v kategórii FEDIM nestratil. Skupina 5 činohercov, 4 bábkohercov, 4 dabingových hercov a 2 technikov sa umiestnila 
Read more
Dňa 20. marca sa uskutočnila na našej škole v rámci seminára zo slovenského jazyka a literatúry jazyka beseda s prozaikom Marekom Vadasom a básnikom Michalom Habajom. Dozvedeli sme sa, ako začínali, odkiaľ čerpajú inšpiráciu, čo plánujú v najbližšej budúcnosti a čo odporúčajú začínajúcim autorom. Marek 
Read more