Úlohy na týždeň

Žiaci

10.12. – 14.12. 2018

10.12. 8,30 – 10,30

prvý ročník

11:00-13:00 druhý ročník

 

p. Benikovský, Čurgalyová, Sališová, Máhriková, Horecká, Gambošová, Furmanová, Torres Díriová, Kubinec Matuška, De la Torre

a žiaci I. a II. ročníka

Bistro Afrika (divadelné predstavenie a diskusia) – 10.12. Mestské divadlo: 8,30 – 10,30 prvý ročník (po skončení sa vrátia do školy a pokračujú vo vyučovaní 4. h), 11,00 – 13,00  druhý ročník (odchádzajú po 3. h)
11.12.  2.-6. hodina p. Kavecká a určení študenti Matematická olympiáda ktg A – školské kolo (laboratórium chémie)
13.12. 8:00-16:00 p. Kavecká a určení študenti B-deň (8:00-16:00)
14.12. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

3.12. – 7.12. 2018

6.12.     2. hodina p. Ferko a určení študenti Olympiáda ľudských práv – školské kolo
6.-9.12. určení študenti (p. Ferko) Rozhoduj o Európe
7. 12. p. Matuška a určení študenti Chemická olympiáda ktg. A – školské kolo

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

26.11. – 30.11. 2018

27.11. o 14,00 v 1. G p. Benikovský, p. Čurgalyová a určení študenti Beseda o drogách a mladých v Ekvádore
29.11. 10,45-11,50 p. Benikovský, p. Zima a študenti 4. ročníka Beseda s mladistvými odsúdenými
29.11. p. Hrúzová a záujemcovia Školská prekladateľská súťaž textov
29.11. (1. – 2. hodina) študenti 3.G Vyhodnotenie profitestovania
29.11.(4.- 5. hodina) p. Kavecká a určení študenti Expert geniality show
29.11.: 16,30-18,00 všetci !!! RZ – individuálne konzultácie pre rodčov
29.-30.11. určení študenti Sárova Bystrica (celoslovenské kolo)
30.11.-1.12. p. Benikovský, p. Čurgalyová a určený študent Cena René (Bratislava)
30.11. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

 

19.11. – 23.11. 2018

19. a

20. 11.

p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
21.11. od 9:40 p. Matuška a dobrovoľníci Stretnutie k organizácii Prírodovedného dňa (laboratórium)
21.-23.11 p. Ferko a určení žiaci Dejepisná súťaž SR a ČR (Cheb)
22.11. p. Berquin a záujemcovia zo 4.-5. ročníka Prezentácia štúdia vo Francúzsku
22.11. od 16-20:00 I. a II. ročník Imatrikulácie
23.11.

10:45-13:00

všetci Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry

Všeobecné úlohy:

Štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

12.11. – 16.11. 2018

10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku – žiaci 3.F sa učia podľa rozvrhu francúzskej časti 3.G
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
12.11. a 14.11. p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
13.11. p. Furmanová, p. González, p. Muňoz, p. Sánchez Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
13.11. 14:00 p. Benikovský, Čurgalyová a študenti, ktorí sa zapíšu na nástenke Beseda: Drogy v rukách mladých v Ekvádore – zápis na nástenke (učebňa 1.G)
15.11.      3. hodina p. Holešová a vybraní žiaci 2. a 3. ročníka iBobor (matematická súťaž)
15.11. p. Matuška a určení žiaci Majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu
16.11. p. Matuška a určení študenti Fyzikálny náboj
DO 16.11. VŠETCI DOPLNENIE VYHODNOTENIA DOCHÁDZKY A ŠTVRŤROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

5.11. – 9.11. 2018

7.11. p. Hrúzová a určení učitelia a žiaci Školské kolo OAJ
7.11. p. Tanító a určení študenti 3. ročníka Innovation Camp v Bratislave
7.11. určený žiak Ocenenie žiaka prednostom OÚ v Žiline za účasti ministerky školstva
8.11. p. Hrúzová a určení žiaci Strieborná ceremónia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu v Bratislave
8.11. p. Kutliková a určení študenti Beh 17. novembra
9.11. p. Furmanová, p. Gil, p. Torres, p. De la Torre, p. Willer Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety v SPJ a matematika vo FRJ
9.11. p. Beňušová a určení žiaci Hodina deťom
9.11. – 10.11 p. Gonzáles a záujemcovia Skúšky DELE
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

Stužková slávnosť 5. E – 9.11. a 5. F – 10.11.
ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov, Hodina deťom

22.10. – 26.10. 2018

22.10. od 13:15 ŽŠR, p. Berquin a záujemcovia Otvárací petangový turnaj (plagát a zápis na nástenke
22.10. od 14:00 p. Benikovský a určení študenti Beseda s V. Rozenbergovou
23. 10 – 25. 10. p. Mládenková a určená žiačka Informačno-študijná návšteva Bruselu a inštitúcii EÚ
25. 10.– 26.10. p. Díriová, p. Rašovcová, p. Gambošová, p. Čurgalyová a študenti 4. ročníka Exkurzia Bratislava
25.10. všetci žiaci a učitelia ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26.10. p. Ferko a určení študenti Súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie
26.10. p. Zima a určení žiaci Okresné kolo bedmintonu

Všeobecné úlohy:

Deň otvorených dverí 2018príprava prezentácii (španielska a francúzska sekcia, Žiacka školská rada, DofE, ŽilinaMUN), nástenky, uvádzači.

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

15.10. – 19.10. 2018

15.10. p. Cvičková a záujemcovia po 6. hodine v UAJ Stretnutie všetkých záujemcov o SOČ
16.10. p. Benikovský a určení študenti Sárova Bystrica
16.10. p. Beňušová a určení študenti Beseda ku SCIO-testom
18.10. p. Kutliková a určení študenti Krajské kolo futsalu
19.10. od 13:45 p. Milo a určení študenti v Sliečku HOPE Erasmus+ TEAMBUILDING

Všeobecné úlohy:

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

Deň otvorených dverí 2018 – príprava prezentácii

 

8.10. – 12.10. 2018

8.10. p. Tanító a členovia ŽŠR Stretnutie so ŽŠR v riaditeľni
8.10. p. Čurgalyová a tretiaci (E a G) Videokonferencia s Benicarlom (čas bude upresnený podľa španielskeho partnera)
10.-14.10. p. Tanító, p. Mládenková, p. Hrúzová, p. Matuščinová a určení žiaci Visions on Inovative Projects – konferencia Europrojektu v Belgicku
11.10. p. Ferko a určení študenti Rozhoduj o Európe
11.10. p. Zima a určení študenti Florbal chlapci– okresné kolo
12.10. p. Kutliková a určené študentky Florbal dievčatá– okresné kolo
12.10. p. Berquin, p. Amato a určení študenti MEP vo francúzštine v Bratislave
12.10. p. Matuška, p. Beňušová a študenti 3. ročníka Exkurzia Kremnica a Harmanec

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

1.10. – 5.10. 2018

2.10. 15:30 p. Tanító, p. Díriová, p. Hrúzová a určený žiak Zasadnutie Rady školy
2.10. 16:30 p. Benikovský a určení študenti Účasť divadelného súboru v diskusii v nadácii Polis v rámci ŽLF Štúr a osmičkové roky
3.10.-8.10. p. Milo, p. Coheur a určení študenti TOMUN 2018 (HOPE Erasmus+)
5.10. p. Benikovský a určení študenti Udeľovanie Ceny Absynt v Synagóge

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

 

24.9. – 28.9. 2018

do 24.9. 23:59 všetci žiaci Odovzdať vzdelávacie poukazy a prihlásiť sa na krúžky cez Edupage (vyberte si krúžok, na ktorý chcete chodiť/podporiť)
25.9. 13:40 – 14:00 (5.G) p. Milo a určení študenti a záujemcovia HOPE Erasmus+ informačné stretnutie – informácie a pripravované aktivity
25.9. 13:45 (5.F) p. Hrúzová a určení študenti a záujemcovia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – úvodné stretnutie pre program
26.9. určení žiaci a učitelia Európsky deň jazykov

p. Gambošová, p. Muñoz – Burza kníh

p. Tunčerová, p. Coheur – Olympiády: FRJ, SPJ, NJ

p. Pospěchová – prednáška k umeleckému prekladu

p. Gambošová – Čitateľská výzva

26.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
26.9. p. Matuška, určení učitelia a žiaci 2. ročníka Exkurzia Martin (detaily na nástenke)
27.9. od 16:30/17:00 celá škola Plenárne a triedne RZ
28.9. p. Zima a určení študenti Župná kalokagatia: krajské kolo

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazyDO 24.9. (pondelok) výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – informačné stretnutie pre záujemcov – utorok 25.9. (13:40 v učebni V.G).

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

17.9. – 21.9. 2018

18.9. 13:40 p. Beňušová a záujemcovia Beseda so Scandinavian study pre 4./5. ročník
19.9. p. Hrúzová, p. Beňušová, p. Tanító a určení žiaci Slávnostné odovzdávanie bronzových cien DofE
19.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazy – výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – príprava na konferenciu TOMUN a príprava teambuildingu.

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

Vianočné trhy GBZA 2018 - pozvánka

1ère Journée Internationale du Théâtre Francophone de Zilina 2018 - Aftermovie

Často kladené otázky:

Ako si mám vyberať semináre?

Zmyslom času stráveného na škole je rozvoj osobných schopností a vzdelania, ktoré potrebujete pri ďaľšom štúdiu. Kariérne plánovanie by teda malo byť pre každého študenta prioritou, a čím skôr sa rozhodnete zamerať svoj čas a energiu pre budúce štúdium, tým väčšiu šancu budete mať dostať sa na kvalitnú univerzitu a následne sa stať kvalitným a žiadaným profesionálom pre svoju oblasť.

Odporúčame sa najneskôr v treťom ročníku rozhodnúť pre všeobecné smerovanie (prírodné vedy, spoločenské vedy, jazyky, …), aby ste si boli schopní vybrať semináre pre svoju budúcnosť. Vo štvrtom ročníku by ste už mali mať predstavu o konkrétnom odbore, prípadne i univerzite, lebo si definitívne volíte pväčšinu predmetov do piateho ročníka. V piatom ročníku už len venujete svoj čas a energiu na dosiahnutie svojho cieľa pri príprave na maturitu (účasťou a prácou na seminároch) a prijímacie skúšky.

Aj keď je ťažké vybrať si svoju budúcnosť, nebojte sa toho. Nebojte sa byť sebou a tvoriť svoju budúcnosť. Je to zmyslom vášho času na strednej škole. Žiadne štúdium nie je ľahké, no ľahké veci určite neprinesú do života nič hodnotné.

Prečo som v strese?

Problémov môže byť viac:

 1. Robíte veci na poslednú chvíľu
 2. Neoddychujete (škola, práca, aktivity, hádky…)
 3. Na hodine ste sa nenaučili dôležité veci a musíte sa ich naučiť doma
 4. Nekomunikujete s vyučujúcim/výchovným poradcom/školským psychológom v prípade problémov s učivom
 5. Nemáte žianu životosprávu a vaše telo trpí
 6. Sociálne médiá vás pripravili o reálny život
 7. Nemáte kvalitný časový plán
 8. Nekontrolovane preferujete veci zaujímavé pred dôležitými
 9. Nemáte dostatočnú vnútornú motiváciu pre náročné štúdium
 10. Nemáte doma dobré psychologické zázemie

Všetky tieto problémy (a ďaľšie) sa dajú riešiť (často jednoducho), poraďte sa s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, výchovnou porakyňou, alebo školským psychológom, nehovoriac o rodičoch a priateľoch. Komunikácia, odhodlanie a vytrvalosť sú začiatok riešenia, ktoré prinesie osoh vám.

Prečo sa musíme učiť to čo sa učíme?

Gymnázium bilingválne ako štátna škola musí napĺňať Štátny vzdelávací program SR a medzinárodné zmluvy so Španielskym a Belgickým kráľovstvom. Tieto plány sú zamerané na kvalitu, hĺbku, všestrannosť a schopnosť aplikovať požadované vedomosti zo všetkých predmetov školského vzdelávacieho programu.

Je prirodzené, že niektoré predmety sú individuálne viac či menej obľúbené a aj vaše hodnotenie reflektuje vašu budúcu profiláciu, na strednej škole bilingválneho typu sa na rozdiel od základnej školy dá len výnimočne dosiahnuť výborné hodnotenie zo všetkých predmetov.

Nemôže nám spojená hodina odpadnúť?

Učebný plán akéhokoľvek štúdia je pomerne náročný a preto ministerstvo všeobecne neodporúča odpadávanie hodín. Počas každej hodiny by ste mali dostať príležitosť sa vzdelávať a rozvíjať, čo sa dá aj opakovaním, samostatnou či skupinovou prácou, komunikáciou či diskusiou. Sme povinní zabezpečiť vyučovanie v maximálne možnej miere, preto veríme, že aj neodborne zastupované, či spojené hodiny vie profesionálny pedagóg využiť na rozvoj kompetencií daných študijným programom, prípadne využiť na prácu, ktorou si ušetríte čas pri domácej príprave.

Prečo sa musím prezúvať?

Každá škola sa môže rozhodnúť, či sa jej žiaci budú prezúvať, alebo nie, a toto je zapísané v školskom poriadku. Výhody neprezúvania sú získané 2 minúty dňa, výhodou prezúvania je kvalitnejšie a esteticky i hygienicky lepšie prostredie na vyučovanie (v škole trávite priemerne viac než 6 hodín dňa).

Pre Gymnázium bilingválne je od vzniku  vyššou pripritou práve kvalitnejšie prostredie pre vzdelávanie, čo je hlavne zreteľné v období dažďových, či snehových preháňok. Rovnako je to doma, kde sa prezúvate, aby ste trávili čas v kultúrnejšom prostredí, aj keď je tam oveľa menej ľudí než v škole, kde nakoniec často strávite oveľa viac času než doma (nepočítajúc spánok).

Ak sa niekto čisto egocentricky rozhodne, že jeho 2 minúty sú viac než znehodnocovanie prostredia pre svojich spolužiakov, je to jeho osobná vizitka. V škole sa pohybuje približne 500 ľudí denne, a sme radi, že absolútna väčšina kultúrnosť prostredia chápe a rešpektuje.

Ako je to s kúrením v škole?

Vykurovacie obdobie je jasne vymedzené platnou legislatívou a v danom období sa vykuruje systémom, ktorý dodáva teplo jednotne bez možnosti vypnúť či zapnúť jednotlivé časti školy. Kúri sa teda stále.

Prekúrenie či podkúrenie konkrétnej miestnosti vzniká jedine činnosťou užívateľov – žiakov a učiteľov. Ide hlavne o:

 1. Vypínanie/zapínanie radiátorov v učebniach
 2. Otvorené okná po odchode z miestnosti
 3. Dlhodobo otvorené okná na záchodoch

K prekúreniu dochádza hlavne v najvyššom poschodí starej budovy (UAJ a UŠJ – odporúčame vypnúť radiátory a priebežne vetrať), podkúreniu hlavne pod veľkými sklenenými plochami – Slniečko).

V poslednom období sme tepelne izolovali hlavné vchody, kde dochádzalo k únikom tepla a plánujeme výmenu okien v novom učebnom pavilóne.

Teplota (počet radiátorov) je daná projektom školy, ktorý vychádza z noriem daných legislatívou – na chodbách je to teplota nad 15˚C (nameraný priemer je 18˚C). V triedach bol nameraný priemer 23˚C (norma je 20˚C). Tieto normy vie meniť len štát a následne meniť počet radiátorov v projekte školy (napríklad na chodbách). Padavý chladnejší vzduch je vždy pod veľkými sklenenými plochami (napríklad Slniečko).

Vyhláška č. 527/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

b) v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota

1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,

2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,

3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,

4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,

5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.

Správy a podnety pre vedenie školy:

Dans une grande âme tout est grand. -Blaise Pascal

Un objetivo es un sueño con fecha. Napoleon Hill