Úlohy na týždeň

Žiaci

21. – 25. 10. 2019

21.10.

(pondelok)

p. Hrúzová, Vlčeka, Mládenková, Krištofíková a záujemcovia Školské kolo OAJ – cez 6. hodinu písomná časť v U2 (2B) a U3 (2A) (p. Hrúzová, Vlčeka) a ústna časť od 14:00 v UŠJ (p. Hrúzová, Mládenková a Krištofíková)
21.10.

1.-3. hodina

(pondelok)

p. Beňušová a III. ročník Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie
23.10.

Sučany

(streda)

p. Benikovský a určení študenti Futbalový turnaj – Sučany
24.10. (štvrtok) p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá okresu vo futsale
25.10.

6. hodina

učebňa 5.G

(piatok)

Enviroprojekt (p. Mládenková a Vanková) Envirorada a určení žiaci z tried – Beseda s Ing. Jaroslavou Gažovou (životné prostredie)
25.10.

6. hodina

učebňa UCH

(piatok)

p. Matuška a záujemcovia Biopalivá – prednáška R. Nadániho – 25.10. 12,45 v UCH

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

14. – 18. 10. 2019

14.10. o 13,40

učebňa 3.G

(pondelok)

p. Beňušová a dievčatá II.E a II.G Gynekologická prednáška
15.10. o 13,40

učebňa 3.G

(utorok)

p. Beňušová a dievčatá II.F Gynekologická prednáška
15.10. o 14,00

(utorok)

p. Benikovský a určení študenti Beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou
15.10.

(utorok)

p. Ferko a 10  žiakov Rozhoduj o Európe – regionálny seminár
16.10. o 13:35

Slniečko

(streda)

p. Milo, Envirorada a žiaci I. ročníka ŽilinaMUN a MEGA pre prvákov
16.10. o 14:00

(streda)

p. Benikovský a určení studenti Workshop k školskej televízii
17.10. o 13:35 U2

(štvrtok)

Envirorada Envirorada – stretnutie skupiny (aktuálne úlohy, príprava na MEGA)

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

7. – 11. 10. 2019

7.10. o 13,40

(pondelok)

p. Matuška a záujemcovia o SOČ Inštruktážne stretnutie SOČ – 7.10. o 13,40 v UCH
9.10.

14:00-16:00

(streda)

p. Benikovský a určení študenti Workshop k školskej televízii
10.10.

2.-6. hodina, 15:00 – 17:00

(štvrtok)

celá škola Deň otvorených dverí –

2.-6. h. otvorené hodiny pre návštevníkov DOD

8,50 – slávnostné otvorenie v Slniečku školy

8,55-13,30

– návšteva vyučovacích hodín podľa záujmu od 1., 3. a 5. ročníka

– prezentácia francúzskej a španielskej sekcie

– prezentácia ŽilinaMUN

– Erasmus Days

– prezentácia Žiackej školskej rady a Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

– benefičná desiata

10,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

12,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

15,00 – neformálne stretnutie s riaditeľom školy do 17:00

10.10.

(štvrtok)

p. Furmanová a určení študenti Charitatívne raňajky počas DOD
10.10. (štvrtok) p. Mládenková, p. Milo a určení študenti Erasmus Days v rámci DOD
10.10. (štvrtok) p. Zima, dozor a žiaci II. ročníka OŽZ
10.-11.10.

(štvrtok/piatok)

p. Díriová,  p. Horecká, p. Čurgalyová, p. Rašovcová a študenti 4. ročníka Exkurzia v BA (divadelné predstavenie, návšteva Francúzskeho inštitútu, Cervantesovho inštitútu, Židovského múzea… )

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackých tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

30.9. – 4. 10. 2019

30.9.

(pondelok)

p. Matuška a bývalí autori SOČ Pracovné stretnutie v lab.
30.9.

(pondelok)

p. Matuška a vyučujúci Zverejnenie tém SOČ 
25.9.-2.10. p. Milo, Coheur a vybraní delegáti a prezidenti HOPE Erasmus+ TOMUN 2019 (Toruň, Poľsko)
1.10. (utorok) podľa rozpisu Nácvik akadémie podľa rozpisu (nižšie) – 1.10.
2.10. (streda) p. Matuška a určení žiaci Prípravný výbor PrírDňa v lab.
2.10. (streda) p. Beňušová a určené triedy

1.-3h (3.G)/4.-6.h(3.E)

Profitestovanie
2.10. (streda) p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

 

Prosíme vyučujúcich a študentov, aby svoje mimoškolské aktivity počas nácvikov akadémie (každý utorok od 13:30 do dňa 20. 11. 2019) nesituovali do Slniečka, piatackych tried a zborovne, keďže uvedené priestory potrebujeme na skúšky akadémie. Ďakujeme za pochopenie.

1.10. – nácvik akadémie:

v Slniečku(v zborovni)

13:30 -14:00 skúška tanečníc s Díriovou a Benikovským(kankán, kolumbia, folkloristky, pasodoble)/skúška kapely a prírodovednej časti s Matuškom, francúzskej časti s Florianom a Matuščinovou

14:00 – 15:00 španielska časť (textová skúška) s Gambošovou, Díriovou, Benikovským/ skúška kapely a prírodovednej časti s Matuškom, francúzskej časti s Florianom a Matuščinovou

15:00 – 15:30 anglická časť(pirátky, Hamlet) s Hrúzovou, Krištofíkovou, Díriovou, Benikovským

23. – 27. 9. 2019

24.9.

(utorok)

p. Mládenková a určení žiaci Pred-odjazdový seminár v rámci projektu E+ EWF
25.9.-2.10. p. Milo, Coheur, Mládenková a vybraní delegáti a prezidenti HOPE Erasmus+ TOMUN 2019 (Toruň, Poľsko)
26.9. (štvrtok) podľa rozpisu Aktivity súvisiace s Európskym dňom jazykov (informácie v Edupage)

Burza kníh

○ Súťaži mladých prekladateľov (vyhlásenie)

○ Olympiáda vo francúzskom a španielskom jazyku (cez 4. a 5. hodinu, ústna časť po vyučovaní)

○ Tematické prednášky z oblasti jazykov a kultúr (zápisy na nástenke)

○ Charitatívne raňajky a súťaž o najlepší slaný koláč

27.9 (piatok) p. Berquin a určení študenti MEP Košice
27.9.

(od 16:30) (piatok)

MENSA Slovensko a záujemcovia TESTOVANIE IQ PRE VEREJNOSŤ V ŽILINE

(zadarmo pre žiakov školy – registrácia online

(https://www.mensa.sk/node/1394/register – do políčka “povolanie” treba napísať “študent Gymnázia bilingválneho”)

27.9.

(piatok)

p. Zima a určení študenti Župná kalokagatia: krajské kolo

16. – 20. 9. 2019

celý týždeň všetci Elektronické prihlasovanie na krúžky bude prebiehať prostredníctvom Edupage – pokyny a zoznam krúžkov na nástenke
17.9. od 13:40

(utorok)

p. Milo a určení študenti Stretnutie delegátov a prezidentov TOMUN (HOPE Erasmus+) v U2
17.9. o 14:00

(utorok)

p. Hrúzová, Beňušová a určení študenti Slávnostné odovzdávanie cien DofE v Chateau Gbeľany
17.9. od 13:40

(utorok)

p. Beňušová a záujemcovia z 5. ročníka ● beseda o možnostiach štúdia v zahraničí (Scandinavian study) v 5.F

● beseda s Mudr. Kollárom o možnosti štúdia medicíny v 5.G

18.9.

(streda)

p. Kutliková a určení študenti Cezpoľný beh-školské kolo – 18.9. (detailné informácie na nástenke)
19.9.

(štvrtok)

p. Zima a určení študenti Župná Kalokagatia
20.9.

(piatok)

podľa rozpisu – bude zverejnený na nástenke Žilinský literárny festival 20.9.:

● p. Benikovský, p. Horecká, dozor podľa rozpisu a vybraní študenti – Cena Absynt v rámci ŽLF – 20.9. o 10,00 v Novej synagóge

● p. Díriová, dozor podľa rozpisu a žiaci I. ročníka – Mladí vo večnosti (téma SNP) – 20.9. od 10,00 (3.-4. hodina, vyučovanie pokračuje 5. hodinou) v Krajskej knižnici v rámci ŽLF

● p. Tanító a určení študenti – Beseda s prekladateľmi pri príležitosti 20. výročia školy – 20.9. o 12,00 v Novej synagóge

9. – 13. 9. 2019

10.9. od 13:45

(utorok)

debatný krúžok a záujemcovia Exhibičná debata debatného krúžku – v 2.E
10.9. od 16:30

(utorok)

rodičia a učitelia !Rodičovské združenie!

   16,30 – plenárne RZ v Slniečku, 17,00 – triedne RZ , 17,45/18,00 –  zasadnutie RR

od 11.9.

(streda)

všetci Elektronické prihlasovanie na krúžky bude prebiehať prostredníctvom Edupage – pokyny a zoznam krúžkov na nástenke
13.9. od 13:40 v U2

(piatok)

záujemcovia Zasadnutie študentskej Ekorady (MEGA)

2. – 6. 9. 2019

2.9. od 9,00

(pondelok)

všetci Slávnostné otvorenie školského roka – v Slniečku , triedni učitelia pri svojich triedach:

·         1. (I.E: P. Krištofíková, I.F: R. Zima, I.G: L- Máhriková) a 5. ročník prízemie

·         4. ročník a II. E a II. F –  1. poschodie

·         3. ročník a II.G – 2. poschodie

2.9. od 10:00

(pondelok)

všetci TH po slávnostnom otvorení – 10,00-10,45
3.9.

(utorok)

všetci (0. hodina odpadá)

·         2.-5. ročník 1. a 2. h TH, 3.-6. h vyučovanie podľa rozvrhu

·         1. ročník 1.h test ANJ, 2. – 6. h triednické hodiny

3.9. od 8:00 (utorok) určení žiaci a učitelia Náhradný termín písomnej MS zo španielskeho a francúzskeho jazyka
4.-6.9. (streda – piatok) p. Zima, TU, určení učitelia a žiaci I. ročníka Letný kurz pohybových aktivít
5.9. od 10:00

(štvrtok)

určení žiaci a učitelia Náhradný termín ústnej MS z matematiky v španielskom jazyku
do 6.9. 10:00 (piatok) žiaci šp. sekcie (II. – IV. ročník) možnosť uchádzať sa o 2-mesačný študijný  pobyt v Zaragoze v rámci nového schváleného projektu (informácie na webstránke) – prihláška do 6.9. 10:00 p. Mládenkovej

24. – 28.6.2019

24. – 25.6.

(pondelok – utorok)

všetci Triedne výlety (žiaci, ktorí sa nezúčastnia školských výletov, vykonávajú upratovacie práce v nekmeňových triedach v škole podľa zadelenia VŠ – zraz v daný deň o 8,00 pri vrátnici)
26.6.

8:30 – 12:30

(streda)

všetci Čistiace práce v kmeňovej a určenej triede, vyprázdnenie a čistenie skriniek.

Určené triedy:

I.E – V.E // I.F – V.F // I.G – V.G

II.E – UŠJ // II.F – UFJ // II.G – U2

III.E – UAJ // III.F – INF 1 // III.G – INF 2

IV.E – LAB // IV.F – U3 // IV.G-  UBIO

Odovzdávanie a preberanie učebníc podľa rozpisu

26.6.

(streda)

p. Zima a určení študenti Futbalový turnaj
26.6.

(streda)

určení študenti Školský debatný turnaj
27. 6.

8:30 – 12:30

(štvrtok)

p. Horecká a určení študenti Športový deň, Gril párty, volejbalový turnaj
28.6.

od 8:15

(piatok)

všetci Slávnostné ukončenie školského roka (8,15 v Slniečku školy, po skončení triednické hodiny a odovzdávanie vysvedčení)

17. – 21.6.2019

19.6.

(streda)

všetci Uzavretie dochádzky a klasifikácie za II. polrok
20. a 21. 6.

(štvrtok – piatok)

p. Zima, určení učitelia a žiaci 1. ročníka Letné pohybové aktivity
21.6.

(piatok)

p. Horecká a určení študenti Beseda s účastníčkou Teach for Slovakia
21.6.

(piatok)

všetci Skrátené vyučovanie a cvičný poplach

0.h 7,25-7,55

1.h 8,00-8,30

2.h 8,40-9,10

3.h 9,30-10,00

4.h 10,10 – 10,40

5.h 10,50-11,20

6.h 11,30-12,00 (požiarny poplach)

21.6.

8:00 – 8:45

(piatok)

p. Furmanová a Mládenková, II.E, III.F Beseda s odborníkom zo SSE /Enviroprojekt/- 21.6. 8:00 – 8:45 (učebňa bude upresnená)
21.6.

16:30 – 18:00

(piatok)

p. Horecká a určení študenti a záujemcovia Start the change  – Na okraji (v Artfóre)
21.6.

(piatok)

všetky triedy Vyhodnotenie násteniek v triedach (Enviroprojekt)

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

10. – 14.6.2019

do 14.6. všetci Odovzdanie článkov a fotiek tried do Ročenky
10. – 11.6.

(pondelok – utorok)

žiaci I. ročníka Koncoročné jazykové skúšky – ústne 1. ročník
10.6.

(pondelok)

p. Kutlíková a určená žiačka Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu – 10.6.
11.6.

(utorok)

 

p. Furmanová, p. Torres a určení žiaci Stretnutie s rodičmi: Camino
11.-14.6.

(utorok – štvrtok)

p. Furmanová a určení kolegovia a študenti Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety (11.6. a 13.6.) a humanitné predmety (12.6. a 14.6.)
12.6. od 18:00 (streda) p. Milo, Mensa Slovensko a záujemcovia Spôsoby komunikácie (testovanie temperamentu) – zápis pre 10 záujemcov na nástenke –
13.6. (štvrtok) p. Zima a žiaci 1. ročníka Letné pohybové aktivity
14.6. o 11,00

(piatok)

p. Gil. p. Tunčerová s určení študenti Vyhodnotenie súťaže Matematická fotografia – v Krajskej knižnici v Žiline
15.6.

(sobota)

p. Coheur a určení učitelia a žiaci Medzinárodný deň francúzskeho a španielskeho divadla

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

3. – 7.6.2019

priebežne všetci Fotenie tried podľa zápisu na vrátnici
7.6.

(piatok)

žiaci I. ročníka Koncoročné jazykové skúšky – písomné
4.-5.6.

(utorok – streda)

 

p. Horecká a určená žiačka Celoslovenské kolo Štúrovho Zvolena

 

7.6.

(piatok)

p. Furmanová, p. Torres a určení žiaci Stretnutie so študentmi: Camino

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

27. 5. – 31.5.2019

priebežne všetci Fotenie tried podľa zápisu na vrátnici
28.5.

(utorok)

p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá kraja v orientačnom behu  v Martine
30.5. o 18:30

(štvrtok)

p. Benikovský a určení študenti Derniéra hry Opití (Konzervatórium)

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy
 • Príprava triednych výletov
 • Príprava záverečnej klasifikácie

20. 5. – 24.5.2019

18.5.-25.5. p. Čurgalyová, p. Gil a určení študenti 3. E Jazykovo-poznávací pobyt v Španielsku (zostávajúci žiaci sa budú učiť podľa rozvrhu 3.G šp. sekcia)
17.5.-21.5. p. Amato, p. Coheur  a určení študenti Francúzske divadlo v Turecku
22.5. 11,00-12,30

(streda)

p. Coheur, p. Amato a určení študenti Prednáška ekonomického a obchodného atašé WBI belgického veľvyslanectva
24.5.

13:45 (piatok)

p. Milo, p. Hrúzová, p. Mládenková a záujemcovia Výber delegátov – TOMUN 2019 – HOPE Erasmus+-
25.5. (sobota) p. Holešová a určení študenti Súťaž v programovaní

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – výber delegátov na TOMUN 2019
 • Realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

6. 5. – 10.5.2019

6.5.

(pondelok)

p. Čurgalyová a určení študenti Vansovej Lomnička v Martine
6.5.

(pondelok)

p. Beňušová a určení študenti Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu
7.5.

(utorok)

p. Torres a určení študenti Písomná časť odbornej štátnice z prírodovedných predmetov
9.5.

(od 15:30) (štvrtok)

MENSA Slovensko, p. Milo a záujemcovia TESTOVANIE IQ PRE VEREJNOSŤ V ŽILINE (zadarmo pre žiakov školy – registrácia online (https://www.mensa.sk/node/1394/register – do políčka “povolanie” treba napísať “študent Gymnázia bilingválneho”) – 9.5. (od 15:30)
9.5. – 10. 5.

(štvrtok – piatok)

p. Kutliková a určení študenti Gaudeamus Igitur: celoslovenská olympiáda stredoškolákov/volejbal
9.5. – 10. 5.

(štvrtok – piatok)

p. Coheur a určená žiačka Celoslovenské kolo OFJ
do 10. 5 . I.E, I.G, II.E, II.G, III.E, III.G, IV.E, IV.G vyzbierať 2,5€ na divadelné predstavenie (Oteckovia a teenageri/Dom odborov – 16.5) 
do 10. 5 . I.-IV. ročník Príprava učební na ÚFIČ MS

29. 4. – 3.5.2019

29.4.

1. hodina

(pondelok)

II.E a II.F a ich triedni učitelia Prednáška a beseda o lesoch (Enviroprojekt) – v učebni I.G (TH)
29.4.

(pondelok)

VŠ, p. Laurent, určení vyučujúci a určení študenti Odovzdávanie diplomov

DELF, DALF

30.4.

(utorok)

určení študenti Shakespeare´s Day
30.4.

(utorok)

p. Furmanová a určení vyučujúci a žiaci El atril de Gabilondo – súťaž v rečníckych prejavoch v španielskom jazyku
2.5. do 14:30

(štvrtok)

5. ročník Uzavretie klasifikácie a dochádzky v 5. ročníku
3.5.

(piatok)

5. ročník V.E, V.F, V.G – triednické hodiny (01. a 02. hod)
3.5.

veľká prestávka

(piatok)

všetci Slávnostná rozlúčka s maturantmi

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

22. – 26.4.2019

24.4.

(streda)

všetci RZ triedne a konzultačné (spojené s voľbami do RŠ za rodičov)

16,30 – triedne RZ (prezenčná listina k voľbám, návrhy kandidátov, program RZ)

17,00 – predstavovanie kandidátov v Slniečku

17,15-18,15 – konzultačné RZ

17,30 – zasadnutie Rady rodičov

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

15. – 19.4.2019

15.4. (pondelok) všetci študenti Riaditeľské voľno
16.4. (utorok) 9,00-9,40 druháci a tretiaci (fr.) – zraz na Staničke o 9.00

2.G fr., 3.G fr. návrat do školy po skončení divadelného predstavenia s p. Tanítom  a pokračovanie vo vyučovaní 3. hodinou

2.F, 3. F – zostávajú na Staničke a pokračujú v projekte PDCS

 

11,00-11,40 – štvrtáci a piataci (fr.) –  odchod po 3. h (dozor: RA – 5.F, BS – 4.G, PH – 4.F, WI – 4.F, CO – 5.G, KB – 5.F). Potom návrat do školy a pokračovanie vo vyučovaní

Divadelné predstavenie pre francúzsku sekciu na Staničke
16.4. (utorok) 1.F, 2.F a 3.F – MR, ML, SA zraz a ukončenie na Staničke

 

1.F od 9,00-14,00

2.F + 3.F od 10,00 – 14,00 – v tomto čase si pozrú aj horeuvedené divadelné predstavenie vo FRJ

Pokračovanie v projekte PDCS pre študentov

 

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov v Španielsku a Turecku

8. – 12.4.2019

7.4.-13.4. p. Petrek, p. Ferko, p. Amato a určení študenti Exkurzia Taliansko
8.4.-12.4. p. Hrúzová, p. Pohančeníková a študenti 2. r Výmena Fínsko
9.4. p. Furmanová a určení študenti Náhradný termín pre humanitné  predmety v španielskom  jazyku
10.4. p. Sánchez, p. Torres a určení študenti Divadelné predstavenie v rámci divadelného festivalu  v Nitre
10.4. p. Kutliková a určení študenti Krajské kolo volejbal chlapcov
11.4. p Beňušová a určení študenti Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ
11.4. p. Ferko a určení študenti Mladý Európan
12.4. p. Gil a určení študenti Národné kolo –  Olympiáda z matematiky v španielskom jazyku
12.4. p. Benikovský a určení študenti Štúrovo pero

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – vyhodnotenie ŽilinaMUN
 • Príprava a realizácia pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku

25. – 29.3.2019

Maturitné skúšky z francúzskeho a španielskeho jazyka (5. ročník) – 26.3.

 1. ročník OŽZ (p. Zima, p. Benikovský, p. Kavecká, p. Petrek, p. Kutliková, p. Horecká)
 2. ročník – účasť na filmovom predstavení Jeden svet na Stanici Záriečie
 3. ročník – upravené vyučovanie
 4. ročník – beseda so spisovateľkami 14,00 – 15,30 (absencia sa zapisuje štandardne vo vytvorenej udalosti)

 

ŽilinaMUN (HOPE Erasmus+):

 

25.3. (pondelok) určení študenti Charitatívne raňajky
25.3. (pondelok) p. Benikovský a určení študenti  Regionálne kolo recitačnej súťaže Vansovej Lomnička – 25.3.
25.3. (pondelok) p. Benikovský a určení študenti Detská divadelná Žilina, súťažné vystúpenie – 25.3.
26.3.     (utorok) p. Benikovský a určení študenti Beseda so spisovateľkami

 

26.3.     (utorok) určení študenti  KK OBIO
27.3.     (streda) určení študenti KK OBIO
28.3.     (štvrtok) p. Matuščinová a určení študenti Spievam po francúzsky

 

28.3.     (štvrtok) p. Zima a určené študentky Krajské kolo – stolný tenis (žiačky SŠ)
28.3. – 1.4.     (štvrtok) určení učitelia a žiaci ŽilinaMUN 2019 a HOPE Erasmus+ stretnutie

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku a Turecku

18. – 22.3.2019

17.3.-24.3. p. Matuška a určení študenti TolMUN vo Francúzsku
18.3.-24.3. p. Coheur, p. Berquin a určení študenti Francúzska výmena na Slovensku
18.3. (pondelok) p. Pospěchová, p. Sališová, p. Amato, p. Coheur KK OFRJ
19.3. (utorok) PK SJL Školské kolo Štúrovho Zvolena
19.3. počas prestávok (utorok) p. Beňušová a určení žiaci Simulované prezidentské voľby 2. kolo –
19.3. cez veľkú prestávku SLNIEČKO (utorok) p. Hrúzová, p. Milo a študenti hostiteľských rodín Stretnutie hostiteľských rodín ŽilinaMUN
19.3. (utorok) určení študenti KK MO ktg. Z9
19-20.3. (utorok-streda) B. Tunčerová a určená študentka Celoslovenské kolo OŠPJ
20.3. (prvú hodinu sa učia podľa aktuálneho rozvrhu, od 8,50-13,30 školenie) 1.F, 2.F, 3.F Školenie pre študentov v rámci projektu Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu
21.3. (štvrtok) p. Holešová a určení študenti Matematický klokan
22.3. (piatok) určení študenti Charitatívne raňajky
22.3. (piatok) p. Kavecká a určení študenti Matematický náboj v BA
22.3. (piatok) určená študentka  Okresné kolo CHO ktg. B
22.3. 13:40 v Slniečku (piatok) p. Milo Stretnutie HOPE klubu

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava pobytov vo Fínsku, Španielsku, Taliansku a Francúzov na našej škole

25.2. – 1.3. 2019

25.2. (pondelok) p. Coheur a určení učitelia a študenti Debatný deň a návšteva veľvyslanca Belgického kráľovstva, prednáška, diskusia so študentmi v Slniečku
25.2. od 13:40 (pondelok) p. Cvičková a určení učitelia a žiaci Školské kolo SOČ – 25.2. od 13:40
26.2. (utorok) p. Matuška a určení žiaci Šachový turnaj o pohár riaditeľa ŽSK
26.2. (utorok) p. Milo a záujemcovia Výber delegátov GBZA na ZAMUN
26.2. o 12,40

(utorok)

p. Petrek a určení študenti Organizačné stretnutie účastníkov historicko-poznávacieho zájazdu do Talianska (7.4-13.4.)
28. 2

(štvrtok)

p. Coheur a určení učitelia a žiaci Debatný deň vo FRJ- dokončenie
28. 2

(štvrtok)

p. Beňušová a ŽŠR Workshop v rámci projektu Školy, ktoré menia svet
Do 1.3. všetci žiaci 3. a 4. ročníka UKONČENIE VÝBERU VOLITEĽNÝCH PREDMETOV CEZ EDUPAGE
1.3.

(piatok)

p. Milo, Janči, Nguyen a určení študenti GBZA MUN (1 simulovaný cvičný výbor pre záujemcov)

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Výber voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

18.2. – 22.2. 2019

Pokyny ku žiakom 2. ročníka, ktorí sa nezúčastnia lyžiarskeho výcviku (ráno vždy prísť pred prvou hodinou do zástupcovne):

Španielčinári sa budú učiť podľa rozvrhu II.E triedy, pri delených hodinách podľa 1. skupiny, pri medzitriednom delení podľa II.EE (čiže hodiny II.G a II.E 2. skupiny a II.EG odpadajú)

Francúzštinári sa vzhľadom na malý počet budú učiť podľa I.F, pri delených skupinách podľa 1. skupiny (čiže hodiny II.F a II.G odpadajú)

18. – 22. 2. (pondelok – piatok) p. Kutliková, p. Zima, p. Mládenková a žiaci II. ročníka Lyžiarsky výcvik pre II. ročník
19.2. 13:35 (utorok) p. Milo, p. Matuška a určení žiaci Organizačné stretnutie TOLMUN (Francúzsko)
21.2. (štvrtok) p. Beňušová a určení študenti Okresné kolo volejbalu žiakov SŠ – 21.2.
22.2. (piatok) p. Sališová a určené študentky Okresné kolo volejbalu žiačok SŠ – 22.2.

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Výber voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

11.2. – 15.2. 2019

11.2. (pondelok) p. Gambošová, p. Sánchez a určení žiaci Krajské kolo Olympiády v španielskom

jazyku v Trstenej

12.2. od cca 13:35

(utorok)

p. Milo, p. Coheur a určení študenti Prípravné stretnutie organizátorov ŽilinaMUN (Erasmus+ HOPE)
13.2.

(streda)

p. Pospěchová, p. Berquin a určení študenti DELF B2 písomná časť
13.2.

(streda)

p. Rašovcová, p. Hladká a určení študenti Biologická olympiáda: školské kolo
13.2. (streda) p. Beňušová a ŽŠR Študentské voľby prezidenta SR

 

14.2.

(štvrtok)

určení študenti Majstrovstvá okresu v basketbale
14.2.

(štvrtok)

určení žiaci Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 

14.-15.2.

(štvrtok-piatok)

p. Torres, p. Sánchez a určení študenti Národné kolo divadiel v španielskom jazyku
15.2.

(piatok)

p. Pospěchová, p. Berquin a určení študenti DELF B2 ústna časť

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

4.2. – 8.2. 2019

5.2.

(utorok)

p. Díriová, p. Horecká, p. Benikovský, p. Kyšková a určení žiaci Hviezdoslavov Kubín: školské kolo
5.2.

(utorok)

p. Petrek a určení študenti Biblická olympiáda: školské kolo
5.2.

(utorok)

p. Pospěchová a určení študenti DALF C1: písomná časť – 5.2.

 

8.2.

(piatok)

určení študenti DALF C1: ústna časť – v Banskej Bystrici
8.2.

(piatok)

p. Beňušová a určení žiaci KK GO, Ružomberok

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)
 • Príprava voliteľných predmetov pre 4. a 5. ročník
 • Príprava výmenných pobytov vo Fínsku, Španielsku a Francúzov na našej škole

 

Dôležité termíny:
Prírodovedný deň GBZA – 31.1.2019
Polročné prázdniny – 1.2.2019

28.1. – 1.2. 2019

28.1. od 10,00-11,30 Nadácia Polis študenti 4. ročníka (dozor: IV.E – p. Kavecká, p. Gil, IV.F – p. Hladká, p. Willer a IV.G – p. Sánchez, p. Coheur) Cesta Magdalény Robinsonovej – pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu – odchod zo školy po 2. hodine, príchod do školy: po skončení podujatia)
28.1

14:30

p. Benikovský a určení žiaci Preskúšanie divadla v slovenskom jazyku pred VŠ a PK SJL
29.1. p. Kavecká a určení študenti Školské kolo matematickej olympiády v kategórii C –
30.1. p. Zima a určení študenti Okresné kolo v stolnom tenise
31.1. p. Zima a určení študenti Turnaj v stolnom tenise
31.1. p. Kutliková a určení študenti Majstrovstvá SŠ v lyžovaní a snowboardingu
31.1.

 

všetci Prírodovedný deň

   1.-5. h – prírodovedné aktivity, workshopy, besedy s hosťami (dozor podľa rozpisu)

5./6. h – odovzdanie pochvál riaditeľom školy a vyhodnotenie vvv triedy

za 1. polrok na triednickej hodine

1.2. všetci Polročné prázdniny

 

Všeobecné úlohy:

 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)

Dôležité termíny:
– ukončenie klasifikácie za I. polrok: 25.1. 15:00
ospravedlniť absenciu u triednych učiteľov DO 25.1.

21.1. – 25.1. 2019

22.1.  13:35

v 4. G

L. Furtáková (absolventka) a záujemcovia zo 4. a 5. ročníka Predstavenie a diskusia o FMK Trnava
23.1. 13:30 p. Gil a určení študenti Beseda o možnosti brigádnickej práce v Španielsku
24.1. p. Beňušová a určení študenti Geografická olympiáda: školské kolo

 Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov)

 

Dôležité termíny:
– ukončenie klasifikácie za I. polrok: 25.1. 15:00
– Prírodovedný deň: 31.1.

14.1. – 18.1. 2019

15.1. p. Sališová, p. Gambošová a žiaci I. ročníka Písomné preskúšanie študentov 1. ročníka  z FRJ a zo SPJ
15.1. p. Kavecká  a určení študenti Matematická olympiáda -krajské kolo, kateg. A
16.1. p. Cvičková a určená študentka Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
17.1. p. Pospěchová a určení študenti Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy – príprava ŽilinaMUN (registrácie, informačné zdroje, komunikácia, organizácia tímov

8.1. – 11.1. 2019

8.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
9.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety v SPJ a matematiku vo FRJ
9.-10.1. p. Čurgalyová, určení pedagógovia a žiaci 5. ročníka Simulovaná maturitná skúška zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
9.1. p. Beňušová a určení študenti Beseda o Afrike s p. Timkovou (pre seminaristov z geografie)
10.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
11.1. p. Furmanová a určení študenti Náhradné skúšanie pre  prírodovedné predmety v SPJ a matematiku vo FRJ
11.1. 09:40 v zborovni p. Milo a záujemcovia Stretnutie TOLMUN (Toulouse, Francúzsko) –

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava polročnej klasifikácie
 • HOPE – aktuálne úlohy

17.12. – 21.12. 2018

19.12. všetci 0.hodina podľa rozvrhu

1. hodina: 8:00-8:30

2. hodina: 8:35-9:05

3. hodina: 9:25-9:55

4. hodina: 10:00 – 10:30

5. hodina: 10:35-11:05

6. hodina: 11:10-11:40

7. hodina: 11:45 – 12:15

8. hodina: 12:20 – 12:45

19.12. p. Zima a určení žiaci Vianočný bedmintonový turnaj
21.12.

8:30-9:30

všetky triedy Vianočné triednické hodiny 21.12. 8:30-9:30
21.12.

9:30-12:30

všetci Vianočné trhy GBZA

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

10.12. – 14.12. 2018

10.12. 8,30 – 10,30

prvý ročník

11:00-13:00 druhý ročník

 

p. Benikovský, Čurgalyová, Sališová, Máhriková, Horecká, Gambošová, Furmanová, Torres Díriová, Kubinec Matuška, De la Torre

a žiaci I. a II. ročníka

Bistro Afrika (divadelné predstavenie a diskusia) – 10.12. Mestské divadlo: 8,30 – 10,30 prvý ročník (po skončení sa vrátia do školy a pokračujú vo vyučovaní 4. h), 11,00 – 13,00  druhý ročník (odchádzajú po 3. h)
11.12.  2.-6. hodina p. Kavecká a určení študenti Matematická olympiáda ktg A – školské kolo (laboratórium chémie)
13.12. 8:00-16:00 p. Kavecká a určení študenti B-deň (8:00-16:00)
14.12. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

3.12. – 7.12. 2018

6.12.     2. hodina p. Ferko a určení študenti Olympiáda ľudských práv – školské kolo
6.-9.12. určení študenti (p. Ferko) Rozhoduj o Európe
7. 12. p. Matuška a určení študenti Chemická olympiáda ktg. A – školské kolo

 

Všeobecné úlohy:

 • Príprava Vianočných trhov
 • HOPE – dokončenie teambuildingu, participácia na UNICEF, prezentácia EU, priebežná príprava ŽilinaMUN, aktivita na trhy

26.11. – 30.11. 2018

27.11. o 14,00 v 1. G p. Benikovský, p. Čurgalyová a určení študenti Beseda o drogách a mladých v Ekvádore
29.11. 10,45-11,50 p. Benikovský, p. Zima a študenti 4. ročníka Beseda s mladistvými odsúdenými
29.11. p. Hrúzová a záujemcovia Školská prekladateľská súťaž textov
29.11. (1. – 2. hodina) študenti 3.G Vyhodnotenie profitestovania
29.11.(4.- 5. hodina) p. Kavecká a určení študenti Expert geniality show
29.11.: 16,30-18,00 všetci !!! RZ – individuálne konzultácie pre rodčov
29.-30.11. určení študenti Sárova Bystrica (celoslovenské kolo)
30.11.-1.12. p. Benikovský, p. Čurgalyová a určený študent Cena René (Bratislava)
30.11. 13:40 p. Milo a určení študenti Erasmus+ HOPE stretnutie klubu

 

19.11. – 23.11. 2018

19. a

20. 11.

p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
21.11. od 9:40 p. Matuška a dobrovoľníci Stretnutie k organizácii Prírodovedného dňa (laboratórium)
21.-23.11 p. Ferko a určení žiaci Dejepisná súťaž SR a ČR (Cheb)
22.11. p. Berquin a záujemcovia zo 4.-5. ročníka Prezentácia štúdia vo Francúzsku
22.11. od 16-20:00 I. a II. ročník Imatrikulácie
23.11.

10:45-13:00

všetci Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry

Všeobecné úlohy:

Štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

12.11. – 16.11. 2018

10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku – žiaci 3.F sa učia podľa rozvrhu francúzskej časti 3.G
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
12.11. a 14.11. p. Beňušová a žiaci 3. ročníka Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie počas vyučovania
13.11. p. Furmanová, p. González, p. Muňoz, p. Sánchez Náhradné skúšanie pre humanitné predmety v SPJ
13.11. 14:00 p. Benikovský, Čurgalyová a študenti, ktorí sa zapíšu na nástenke Beseda: Drogy v rukách mladých v Ekvádore – zápis na nástenke (učebňa 1.G)
15.11.      3. hodina p. Holešová a vybraní žiaci 2. a 3. ročníka iBobor (matematická súťaž)
15.11. p. Matuška a určení žiaci Majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu
16.11. p. Matuška a určení študenti Fyzikálny náboj
DO 16.11. VŠETCI DOPLNENIE VYHODNOTENIA DOCHÁDZKY A ŠTVRŤROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

5.11. – 9.11. 2018

7.11. p. Hrúzová a určení učitelia a žiaci Školské kolo OAJ
7.11. p. Tanító a určení študenti 3. ročníka Innovation Camp v Bratislave
7.11. určený žiak Ocenenie žiaka prednostom OÚ v Žiline za účasti ministerky školstva
8.11. p. Hrúzová a určení žiaci Strieborná ceremónia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu v Bratislave
8.11. p. Kutliková a určení študenti Beh 17. novembra
9.11. p. Furmanová, p. Gil, p. Torres, p. De la Torre, p. Willer Náhradné skúšanie pre prírodovedné predmety v SPJ a matematika vo FRJ
9.11. p. Beňušová a určení žiaci Hodina deťom
9.11. – 10.11 p. Gonzáles a záujemcovia Skúšky DELE
10.11. – 17.11. p. Cvičková,  Pohančeníková, Hrúzová a určení žiaci 2. ročníka Výmenný pobyt Fínsko – Fíni u nás
10.11. – 17.11. p. Berquin, Coheur a určení študenti 3. ročníka Výmenný pobyt Francúzsko – naši žiaci vo Francúzsku

Všeobecné úlohy:

Príprava na štvrťročné hodnotenie

Stužková slávnosť 5. E – 9.11. a 5. F – 10.11.
ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov, Hodina deťom

22.10. – 26.10. 2018

22.10. od 13:15 ŽŠR, p. Berquin a záujemcovia Otvárací petangový turnaj (plagát a zápis na nástenke
22.10. od 14:00 p. Benikovský a určení študenti Beseda s V. Rozenbergovou
23. 10 – 25. 10. p. Mládenková a určená žiačka Informačno-študijná návšteva Bruselu a inštitúcii EÚ
25. 10.– 26.10. p. Díriová, p. Rašovcová, p. Gambošová, p. Čurgalyová a študenti 4. ročníka Exkurzia Bratislava
25.10. všetci žiaci a učitelia ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26.10. p. Ferko a určení študenti Súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie
26.10. p. Zima a určení žiaci Okresné kolo bedmintonu

Všeobecné úlohy:

Deň otvorených dverí 2018príprava prezentácii (španielska a francúzska sekcia, Žiacka školská rada, DofE, ŽilinaMUN), nástenky, uvádzači.

ERASMUN+ HOPE – prebiehajúce súťaže jednotlivých tímov

15.10. – 19.10. 2018

15.10. p. Cvičková a záujemcovia po 6. hodine v UAJ Stretnutie všetkých záujemcov o SOČ
16.10. p. Benikovský a určení študenti Sárova Bystrica
16.10. p. Beňušová a určení študenti Beseda ku SCIO-testom
18.10. p. Kutliková a určení študenti Krajské kolo futsalu
19.10. od 13:45 p. Milo a určení študenti v Sliečku HOPE Erasmus+ TEAMBUILDING

Všeobecné úlohy:

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

Deň otvorených dverí 2018 – príprava prezentácii

 

8.10. – 12.10. 2018

8.10. p. Tanító a členovia ŽŠR Stretnutie so ŽŠR v riaditeľni
8.10. p. Čurgalyová a tretiaci (E a G) Videokonferencia s Benicarlom (čas bude upresnený podľa španielskeho partnera)
10.-14.10. p. Tanító, p. Mládenková, p. Hrúzová, p. Matuščinová a určení žiaci Visions on Inovative Projects – konferencia Europrojektu v Belgicku
11.10. p. Ferko a určení študenti Rozhoduj o Európe
11.10. p. Zima a určení študenti Florbal chlapci– okresné kolo
12.10. p. Kutliková a určené študentky Florbal dievčatá– okresné kolo
12.10. p. Berquin, p. Amato a určení študenti MEP vo francúzštine v Bratislave
12.10. p. Matuška, p. Beňušová a študenti 3. ročníka Exkurzia Kremnica a Harmanec

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

1.10. – 5.10. 2018

2.10. 15:30 p. Tanító, p. Díriová, p. Hrúzová a určený žiak Zasadnutie Rady školy
2.10. 16:30 p. Benikovský a určení študenti Účasť divadelného súboru v diskusii v nadácii Polis v rámci ŽLF Štúr a osmičkové roky
3.10.-8.10. p. Milo, p. Coheur a určení študenti TOMUN 2018 (HOPE Erasmus+)
5.10. p. Benikovský a určení študenti Udeľovanie Ceny Absynt v Synagóge

Všeobecné úlohy:

 

Krúžková činnosť – postupne začínajú činnosť jednotlivé krúžky

ERASMUN+ HOPE – príprava teambuildingu a ŽilinaMUN, aktuálne aktivity, TOMUN

 

24.9. – 28.9. 2018

do 24.9. 23:59 všetci žiaci Odovzdať vzdelávacie poukazy a prihlásiť sa na krúžky cez Edupage (vyberte si krúžok, na ktorý chcete chodiť/podporiť)
25.9. 13:40 – 14:00 (5.G) p. Milo a určení študenti a záujemcovia HOPE Erasmus+ informačné stretnutie – informácie a pripravované aktivity
25.9. 13:45 (5.F) p. Hrúzová a určení študenti a záujemcovia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – úvodné stretnutie pre program
26.9. určení žiaci a učitelia Európsky deň jazykov

p. Gambošová, p. Muñoz – Burza kníh

p. Tunčerová, p. Coheur – Olympiády: FRJ, SPJ, NJ

p. Pospěchová – prednáška k umeleckému prekladu

p. Gambošová – Čitateľská výzva

26.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
26.9. p. Matuška, určení učitelia a žiaci 2. ročníka Exkurzia Martin (detaily na nástenke)
27.9. od 16:30/17:00 celá škola Plenárne a triedne RZ
28.9. p. Zima a určení študenti Župná kalokagatia: krajské kolo

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazyDO 24.9. (pondelok) výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – informačné stretnutie pre záujemcov – utorok 25.9. (13:40 v učebni V.G).

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

17.9. – 21.9. 2018

18.9. 13:40 p. Beňušová a záujemcovia Beseda so Scandinavian study pre 4./5. ročník
19.9. p. Hrúzová, p. Beňušová, p. Tanító a určení žiaci Slávnostné odovzdávanie bronzových cien DofE
19.9. p. Kutliková a určení žiaci Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Všeobecné úlohy:

Plenárne a triedne RZ – 27.9. o 16,30/17,00, informujte rodičov

Záujmová činnosť/vzdelávacie poukazy – výber krúžku prostredníctvom Edupage do 24.9. Krúžky sú zverejnené na nástenke v hlavnej chodbe.

ERASMUN+ HOPE – príprava na konferenciu TOMUN a príprava teambuildingu.

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA – prosíme nepreťažujte siete (nosnosť do 100 kg) – SÚ LEN PRE JEDNU OSOBU. Rovnako ostatný mobiliár. Ak chcete prispieť k budovaniu záhrady – kontaktujte p. Sališovú.

Harmonogram aktivít cez maturitný týždeň (13. 05. - 16. 05. 2019)

Piatok 10.05.2019 –  študijné voľno pre IV.E a IV.G triedu

Pondelok 13. 05. 2019

Trieda Aktivita Pedagog. dozor Pokyny
I.E Synagóga P. Sánchez, L. Cvičková Miesto a čas stretnutia: Synagóga, 9:50
I.F Rosenfeldov palác S. Amato, C. Willer Miesto a čas stretnutia: Rosenfeldov palác, 9:50
I.G Považská galéria umenia M. De la Torre, A. Torres Miesto a čas stretnutia: Nám. A. Hlinku, 8:45
II.E, II.F, II.G Riaditeľské voľno ☺
III.E OŽZ L. Gil, S. Furmanová Miesto a čas  stretnutia: Budatín, Nám. Hrdinov, 08:30
III.F OŽZ R. Zima, A. Berquin Miesto a čas stretnutia: Budatín, Nám. Hrdinov, 08:30

 

III.G OŽZ D. Kutliková, Z. Sališová Miesto a čas stretnutia: Budatín, Nám. Hrdinov, 08:30

 

IV.E MS+žiacke služby nematurujúcich    
IV.F Študijné voľno    
IV.G MS+žiacke služby nematurujúcich    
V.E, V.F, V.G MS
Žiacke služby v triedach (formálne oblečenie) 5g – 08:00-10.00 – Višňovská, Kyseľová

5g – 10.35 –11.55 – Višňovská, Kyseľová

5g– 13.55 – 15.35 – Bistáková, Jandzíková

5g – 16:10 – 17:30 – Bistáková, Jandzíková

 

5f – 08:00-10.00 – Ninisová, Tabačková

5f – 10.35-11.55 – Ninisová, Tabačková

5f – 13.55  – 15.35 – Daňová, Nováková

5f–  15.50 – 17.30 –  Daňová, Nováková

 

Uch – 08:00 – 10:00 – Omachelová, Mayerová

10:35 – 11:55  –  Gajdošová, Kasmanová

–           15:00 – 15:40 –  Miklúš

 

3g – 08:00 – 10.00 – Melcerová, Labudová

10:35  – 11.55 – Kubová, Klundová

13:55 – 14:35 –  Bučkuliak, Korman

Bufet – 5e

07:45 – 10:00 – Mazániková, Veselá

11:30 – 13:00 –  Mazániková, Veselá

14:00 – 16:00 – Romancová, Bohmeová

 

 

 

Utorok 14.05.2019

Trieda Aktivita Pedagog. dozor Pokyny
I.E, I.F, I.G Riaditeľské voľno ☺
II.E Záverečné jazykové skúšky II.E/1 (UŠJ):

– 08:00  – 09.30 h – S. Furmanová

– 09:40 – 10:45 h –  C. Willer

II.E/2 (UAJ):

– 08:00  – 09.30 h –  M. De la Torre

– 09:40 – 10:45 h –  S. Amato

 

II.E/1 – v UŠJ – o 08:00 h – priebeh podľa pokynov vyučujúcej

II.E/2 – v UAJ – o 08:00 h – priebeh podľa pokynov vyučujúcej

II.F Považská galéria umenia II.F/f1 – D. Markušová

II.F/f2 – I. Pohančeníková

Miesto a čas stretnutia: Nám. A. Hlinku, 8:45
II.Gš Záverečné jazykové skúšky II.Gš (UFJ):

– 08:00  – 09.30 h –  A. Torres

– 09:40 – 10:45 h –  L. Gil

 

II.G/š – v UFJ – o 08:00 h – priebeh podľa pokynov vyučujúcej
II.Gf Synagóga J. Holešová II.G/f o 9,20 pred Synagógou
III.E OŽZ D. Kutliková, M. Čurgalyová, Miesto stretnutia: pred GBZA, 08:00
III.F OŽZ R. Zima, J. Ferko Miesto stretnutia: pred GBZA, 08:00
III.G OŽZ M. Matuška, A. Berquin Miesto stretnutia: pred GBZA, 08:00
IV.E MS+žiacke služby nematurujúcich    
IV.F MS+žiacke služby    
IV.G MS+žiacke služby nematurujúcich    
V.E, V.F, V.G MS
Žiacke služby v triedach (formálne oblečenie) 5g – 08:00-10.00 – Abaffy, Plevová

5g – 10.35 –11.55 – Krchňavá, Cigániková

5g– 13.55 – 15.35 – Sakala, Jalovičiar

5g – 16:10 – 17:30 – Chamajová,Matúšková

 

5f – 08:00 -10. 10 – Muška, Papánková, Konáriková

5f – 10:15 – 12:05 – Bielková, Klocháňová, Michálková

5f – 13.55  – 15.35 – Takáčová, Zatkalíková, CHyláková

5f–  15.50 – 17.30 –  Michelová, Remišová, Michalcová

 

Bufet – 5e

07:45 – 10:00 – Brišková, Beníková, Veselá

11:30 – 13:00 – Malíková, Valašíková, Višňovská

13:30 – 14:30 – Bistáková, Mazániková

 

 

Streda 15.05.2019

Trieda Aktivita Pedagog.dozor Pokyny
I.E, I.F, I.G Riaditeľské voľno ☺
II.E, II.F, II.G Riaditeľské voľno ☺
III.E OŽZ C.González Miesto stretnutia: pred vchodom do telocvične ŽU “Stará menza”, 08:15
III.F OŽZ A. Berquin Miesto stretnutia: pred vchodom do telocvične ŽU “Stará menza”, 08:15

 

III.G OŽZ R. Zima Miesto stretnutia: pred vchodom do telocvične ŽU “Stará menza”, 08:15

 

IV.E 1.      hod –  GEG (BS) v 2e

2.      hod –    IV.E/1 – SIF (MU) v 2e

–     IV.E/2 – SJA (SZ) v U2

3.      hod –    EE – MAT (GI) v 2e

–  EG – FYZ (KB) v 2f

4. hod – EE – FYZ (KB) v 2e

– EG – MAT (GI) v 2f

IV.F MS+-žiacke služby nematurantov
IV.G 1.      hod –  španielčinári – SJA (SZ) – v 2f

–          francúzštinári – ANJ (PH) – v U2

2.      hod – GEG (BS) v 2f

3.      hod –  EG – FYZ (KB) v 2f

–          francúzštinári- FRJ (SA) – v U2

4. hod – EG – MAT (GI) v 2f

–          francúzštinári – MAT (WI) v UFJ

V.E, V.F, V.G MS
Žiacke služby v triedach  (formálne oblečenie) 5g – 08:00-9.40 –  Fašánková

5g – 10.05 –11.45 –  Gambošová

5g– 13.55 – 14.55 –  Ondoš

5g – 15:20 – 17:40 –  Rendarová

 

5f – 08:00 -12.05 –  Wallenfelsová, Niepelová

5f – 13.55  – 15.35 –   Mičieta, Štadáni

5f–  15.50 – 17.30 –   Ničíková

 

Bufet – 5e

07:45 – 10:00 – Uhrínová,

11:30 – 13:00 – Dupkalová

 

 

 

Štvrtok 16.05.2019

Trieda Aktivita Pedagog.dozor Pokyny
I.E Divadelné predstavenie E. Hladká

R. Petrek

Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
I.F Projekt PDCS Z. Sališová 08:00 h – stretnutie v učebni 1g, následne podľa pokynov do tried na 2. poschodí v bloku B
I.G Divadelné predstavenie J. Pospěchová

R. Zima

Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
II.E Divadelné predstavenie S. Furmanová

J. Holešová

Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
II.F Projekt PDCS D. Markušová 08:00 h – stretnutie v učebni 1g, následne podľa pokynov do tried na 2. poschodí v bloku B
II.G Divadelné predstavenie D. Kutliková

I. Pohančeníková

Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
III.E Záverečné jazykové skúšky III.E/1 – M. Čurgalyová

III.E/2 – A.Torres

08:00 – 10:00 v UCH

08:00 – 10:00 v UBIO

III.F Projekt PDCS A.Berquin 08:00 h – stretnutie v učebni 1g, následne podľa pokynov do tried na 2. poschodí v bloku B
III.Gf Divadelné predstavenie M. Matuška Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
III.Gš Záverečné jazykové skúšky III.Gš – M. de la Torre 08:00 – 10:00 v UFYZ
IV.E Divadelné predstavenie M. Beňušová

L. Máhriková

Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
IV.F MS
IV.G Divadelné predstavenie I. Matuščinová

Z. Rašovcová

Miesto stretnutia: Miesto stretnutia: Pred Domom odborov, Žilina, 08:45
V.E, V.F, V.G MS

 

Piatok 17.05.2019

 • – 4. ročník – vyučovanie podľa platného rozvrhu
 • ročník – 1. a 2. vyučovacia hodina – TRH

Organizačné zabezpečenie maturitného týždňa (12. 03. 2019 – 15.03.2019)

 

Utorok 12.03.2019

1.ročník Divadelné predstavenie –  zraz o 10.15 h pred Domom Odborov Španielska sekcia – Gambošová, Máhriková

Francúzska sekcia –  Sališová, Petrek

2. ročník OŽZ – zraz:

II.E –  7.50 Nám. Požiarnikov

II.F – 8.20 – Nám. Požiarnikov

II.G – 08:50 – Nám. Požiarnikov

II.E –  Zima, Berquin

II.F –  Markušová, De la Torre

II.G – Kutliková, Gil

3. ročník Divadelné predstavenie – zraz o 10.15 h pred Domom Odborov Španielska sekcia –  Čurgalyová, Holešová

Francúzska sekcia – Hladká, Ferko

4. ročník Maturitná skúška zo SJL Administrátori:  Furmanová, Kavecká, Matuščinová, Matuška, Pohančeníková, Pospěchová, Rašovcová

Pomocný dozor na chodbách:

Muňoz – 09:15 – 10:20 –  1. poschodie B

Torres –  10:20 – 11:30 – 1. poschodie B

14:00 – 15:20 – 1. poschodie B

Tunčerová –  12:40 – 14: 00 – 1. poschodie B

Sánchez –  10:20 – 11:30 – 2. poschodie B

14:00 – 15:20 – 2. poschodie B

Willer – 09:15 – 10:20 –  2. poschodie B

12:40 – 14: 00 – 2. poschodie B

5.ročník Upravený rozvrh:

 

Trieda 1.       hodina 2.       hodina 3.       hodina 4.hodina
V.E JSP – GO – v 5.e ANJ/1 – CV-v 5e

ANJ/2 – HR – v 5f

GEG – GO – v 5e UKL – GO – v 5e
V.F ANJ/1 – CV – v 5f

ANJ/2 – HR –  v 5g

FJL – CO – 5g FJL – CO – 5g FJL – AM – 5g
V.G FJL – CO – v 4f

JSP – MU – v 4g

FJL – AM – v 4f

GEG – GO – v 4g

ANJ/1 – CV – v 4f

ANJ/2 – HR – v 4g

FJL – CO v 4f

JSP – MU  – v 4g

 

 

Streda 13.03.2019

 

1.ročník Exkurzia Varín   

–  francúzska  sekcia –  zraz pred GBZA o 07:45 h

– španielska sekcia – zraz pred GBZA o 10:00 h

Organizačné zabezpečenie: Hladká

Francúzska sekcia–   Horecká, Benikovský

Španielska sekcia – Benikovský, Horecká

2. ročník II.E – Triklandia  –  zraz o 06.25 h na Železničnej stanici v Žiline

OŽZ- zraz o:

II.F –  7.45, MHD Hurbanova

II.G – 08:30 –  pred budovou GBZA

Podľa pokynov španielskeho veľvyslanectva sa v tento deň vybraní žiaci sa zúčastnia šk. kola olympiády v španielskom jazyku –  o 08.00 h v 2g

II.E –  Furmanová, Torres

 

 

II.F –  Zima, Pohančeníková

II.G – Kutliková, Matuščinová

 

Zodpovedný: Gil

3. ročník Upravený rozvrh + Podľa pokynov španielskeho veľvyslanectva sa v tento deň vybraní žiaci sa zúčastnia šk. kola olympiády v španielskom jazyku –  o 08.00 h v 2g
Trieda 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
III.E  konverzácie v SPJ  -MU – v 5e III.EE – konverzácie v SPJ – GO v 5e

III.EG – CHE – DT – v U CH

SJL – DI v 5e SIF – SZ – v 5e
III.F III.FF – MATf – WI v 5f

III.FG – BIOf – RA – UBIO

III.FF – BIOf  – RA – v UBIO

III.FG – MATf – WI – v 5f

III. FF – FYZ – KB v UFYZ

III. FG –  CHEf – MK v UCH

FLR – CO v 5f
III.G III.FG – BIOf – RA – UBIO

III.G/šp – SIF-SZ v 5g

III.FG – MATf – WI – v 5f

III.EG – CHE – DT – v  UCH

 

III. FG –  CHEf – MK v UCH

III.G/šp – SIF – SZ – v 5g

 

FIG – TA – v 5g

4. ročník Upravený rozvrh
Trieda 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
IV.E SJL – DI- v 4e IV.EE – MAT – KA v 4e

IV.EG – FYZ – KB v UFYZ

IV.EE – FYZš – DT v UFYZ

IV.EG – MAT – KA v 4e

IV.EE – FYZ – KB v UFYZ

IV.EG – FYZš – DT v UCH

IV.F FRJ – AM v 4f SJL – DI v 4f IV.FF – BIOf – RA – v UBIO

IV.FG – MATf – WI – v 4f

IV.FF – MATf – WI v 4f

IV.FG – BIOf – RA – v UBIO

IV.G FYZf – MK v UFYZ IV.G/fr – FRJ – AM v 4g

IV.EG – FYZ – KB v UFYZ

IV.FG – MATf – WI – v 4f

IV.EG – MAT – KA v 4e

IV.FG – BIOf – RA – v UBIO

IV.EG – FYZš – DT v UCH

5. ročník MS z ANJ

Konzultácie s prítomnými vyučujúcimi

Administrátori: Čurgalyová, Ferko, Holešová,Máhriková, Markušová, Sališová

Pomocný dozor:

Berquin – 09:30 – 10:00 – 2. poschodie B

– 10:00 – 10:50 – 2. poschodie B

Amato – 10:50  – 11:45 – 2. poschodie B

13:15 – 14:00 – 1. poschodie B

González – 12:25 – 13:15 – 2. poschodie B

Coheur – 10:00 – 10:50 – 1. poschodie B

13:15 – 14:00 – 2. poschodie B

Muňoz – 09:30 – 10:00 – 2. poschodie B

10:50  – 11:45 – 1. poschodie B

Gil – 12:25  – 13:15 – 1. poschodie B

Hodnotitelia ÚKO EČ: Gambošová, Kavecká, Matuška, Matuščinová, Pohančeníková, Mládenková

 

 

 

 

 

Štvrtok  14. 03. 2019

1.       ročník –  OŽZ  I.E – UCH – 1.hod – civilná ochrana – Kubinec

2.hod –  zdravotná príprava – Kutliková

3. hod –  topografia – Zima

I.F – Ufyz –  1.hod – topografia – Zima

2.hod –  civilná obrana  – Kubinec

3. hod – zdravotná príprava – Kutliková

I.G – UBIO –  1.hod –  zdravotná príprava – Kutliková

2.hod –  topografia – Zima

3. hod  – civilná obrana  – Kubinec

 

4.-6. hodina – organizovaný presun po určenej trase

Zodpovední: I.E – Benikovský, Kubinec

I.F – Zima, Sališová

I.G – Kutliková, Horecká

2.       ročník – 4. ročník Výučba podľa aktuálneho rozvrhu
5.       ročník –  nematuranti z MAT

 

–          maturanti z MAT – v UŠJ

Výučba podľa aktuálneho rozvrhu

 

Administrátor: Gambošová

Pomocný dozor:  Markušová – 09:10 – 10:00

Furmanová – 10:00 – 10:50

Markušová – 10:50 – 11:45

 

 

 

 

Piatok 15.03.2019 – exkurzia do Osvienčimu pre 2., 4., a 5. ročník

Miesto stretnutia: pred GBZA o 04.30 h

Zodpovední pedagógovia: Furmanová, Gambošová – triedy II. E+I I.G/š + IV.E

Ferko, Petrek  – triedy IV.G + V.F + V.G

Díriová, Tunčerová – triedy II.G/f + II.F + IV.F

Zostávajúci žiaci:

II.E Gaňová,Knapcová,Kremlová,Michelová, Mintálová, Stiller, Šebeňová,Šobichová,Štillová Učia sa  podľa II.E, II.E/1.sk a II.EE pri medzitriednom delení
II.F Ferechová, Hubová, Kišoňová, Kotrčová, Németh, Randa, Remeková, Seo, Struharňanská, Vrláková Učia sa  podľa II.F, II.F/1.sk a II.FF pri medzitriednom delení
II.G Čačková, Čičmanová, Čišecká, Dávidová, Dvorský, Chabadová, Lamošová, Madigárová, Maťková, Smolková, Šištíková, Tekeliová Rozvrh II.G sa ruší

 

Španielčinári sa učia podľa podľa II.E, II.E/1.sk a II.EE pri medzitriednom delení

 

Francúzštinári sa učia podľa II.F, II.F/1.sk a II.FF pri medzitriednom delení

IV.E Astalošová, Bučkuliak, Cigániková, Hušťavová, Krchňavá, Labudová, Matúšková, Melcerová, Miklúš, Romancová, Sakala Učia sa  podľa IV.E, IV.E/1.sk a IV.EE pri medzitriednom delení
IV.F Gajdošíková, Chyláková, Janiga, Krivková, Miniariková, Niepelová, Rybanová, Šimko, Štrbáková, Uhrínová, Vraňanová Učia sa  podľa IV.F, IV.F/1.sk a IV.FF pri medzitriednom delení
IV.G Akantisová,Hanzelová,Herudová,Kapasný,Laššáková, Malíková,Takáčová,Topoľská,Trpišová,Vrábel,Zatkalíková Rozvrh IV.G sa ruší

 

Španielčinári sa učia podľa IV.E, IV.E/1.sk a IV.EE pri medzitriednom delení

 

Francúzštinári sa učia podľa IV.F, IV.F/1.sk a IV.FF pri medzitriednom delení

V.F Dubovcová,Grofová,Harciník,Horová,Jakubcová,Káčeríková,Korcová, Kuparová, Mintálová, Murínová, Paulínyová, Pavlíčková, Štefancová Učí sa podľa aktuálneho rozvrhu triedy, pri skupinovom delení platí rozvrh V.F/1.sk
V.G Španielska sekcia + Knihová,Gažová, Drdák, Bellay Španielčinári – učia sa podľa aktuálneho rozvrhu

Francúzštinári – učia sa podľa rozvrhu V.F triedy

 

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

20. výročie školy

PONDELOK 2.9.2019

Slávnostné otvorenie v Slniečku (9:00 – 10:00)

I. ročník (I.E: P. Krištofíková, I.F: R. Zima, I.G: L. Máhriková) a V. ročník – prízemie

IV. ročník a II. E a II. F – 1. poschodie

III. ročník a II.G – 2. poschodie

Triednická hodina (10:00 – cca 10:45)

UTOROK 3.9.2019

II.-V. ročník – 1. a 2. hodina triednická, potom vyučovanie

I. ročník – 1. hodina ANJ, 2.-6. hodina triednická (učebnice, pokyny)

STREDA – PIATOK 4.-6.9.2019

I. ročník – Letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode (kliknite pre ďalšie informácie)

ŽilinaMUN - HOPE Erasmus+

Camino 2019

Divadelný krúžok GBZA: Opití (I. Vyrypajev)

La Gatomaquia - španielske divadlo

Vianočné trhy GBZA 2018 - pozvánka

1ère Journée Internationale du Théâtre Francophone de Zilina 2018 - Aftermovie

Často kladené otázky:

Ako si mám vyberať semináre?

Zmyslom času stráveného na škole je rozvoj osobných schopností a vzdelania, ktoré potrebujete pri ďaľšom štúdiu. Kariérne plánovanie by teda malo byť pre každého študenta prioritou, a čím skôr sa rozhodnete zamerať svoj čas a energiu pre budúce štúdium, tým väčšiu šancu budete mať dostať sa na kvalitnú univerzitu a následne sa stať kvalitným a žiadaným profesionálom pre svoju oblasť.

Odporúčame sa najneskôr v treťom ročníku rozhodnúť pre všeobecné smerovanie (prírodné vedy, spoločenské vedy, jazyky, …), aby ste si boli schopní vybrať semináre pre svoju budúcnosť. Vo štvrtom ročníku by ste už mali mať predstavu o konkrétnom odbore, prípadne i univerzite, lebo si definitívne volíte pväčšinu predmetov do piateho ročníka. V piatom ročníku už len venujete svoj čas a energiu na dosiahnutie svojho cieľa pri príprave na maturitu (účasťou a prácou na seminároch) a prijímacie skúšky.

Aj keď je ťažké vybrať si svoju budúcnosť, nebojte sa toho. Nebojte sa byť sebou a tvoriť svoju budúcnosť. Je to zmyslom vášho času na strednej škole. Žiadne štúdium nie je ľahké, no ľahké veci určite neprinesú do života nič hodnotné.

Prečo som v strese?

Problémov môže byť viac:

 1. Robíte veci na poslednú chvíľu
 2. Neoddychujete (škola, práca, aktivity, hádky…)
 3. Na hodine ste sa nenaučili dôležité veci a musíte sa ich naučiť doma
 4. Nekomunikujete s vyučujúcim/výchovným poradcom/školským psychológom v prípade problémov s učivom
 5. Nemáte žianu životosprávu a vaše telo trpí
 6. Sociálne médiá vás pripravili o reálny život
 7. Nemáte kvalitný časový plán
 8. Nekontrolovane preferujete veci zaujímavé pred dôležitými
 9. Nemáte dostatočnú vnútornú motiváciu pre náročné štúdium
 10. Nemáte doma dobré psychologické zázemie

Všetky tieto problémy (a ďaľšie) sa dajú riešiť (často jednoducho), poraďte sa s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, výchovnou porakyňou, alebo školským psychológom, nehovoriac o rodičoch a priateľoch. Komunikácia, odhodlanie a vytrvalosť sú začiatok riešenia, ktoré prinesie osoh vám.

Prečo sa musíme učiť to čo sa učíme?

Gymnázium bilingválne ako štátna škola musí napĺňať Štátny vzdelávací program SR a medzinárodné zmluvy so Španielskym a Belgickým kráľovstvom. Tieto plány sú zamerané na kvalitu, hĺbku, všestrannosť a schopnosť aplikovať požadované vedomosti zo všetkých predmetov školského vzdelávacieho programu.

Je prirodzené, že niektoré predmety sú individuálne viac či menej obľúbené a aj vaše hodnotenie reflektuje vašu budúcu profiláciu, na strednej škole bilingválneho typu sa na rozdiel od základnej školy dá len výnimočne dosiahnuť výborné hodnotenie zo všetkých predmetov.

Nemôže nám spojená hodina odpadnúť?

Učebný plán akéhokoľvek štúdia je pomerne náročný a preto ministerstvo všeobecne neodporúča odpadávanie hodín. Počas každej hodiny by ste mali dostať príležitosť sa vzdelávať a rozvíjať, čo sa dá aj opakovaním, samostatnou či skupinovou prácou, komunikáciou či diskusiou. Sme povinní zabezpečiť vyučovanie v maximálne možnej miere, preto veríme, že aj neodborne zastupované, či spojené hodiny vie profesionálny pedagóg využiť na rozvoj kompetencií daných študijným programom, prípadne využiť na prácu, ktorou si ušetríte čas pri domácej príprave.

Prečo sa musím prezúvať?

Každá škola sa môže rozhodnúť, či sa jej žiaci budú prezúvať, alebo nie, a toto je zapísané v školskom poriadku. Výhody neprezúvania sú získané 2 minúty dňa, výhodou prezúvania je kvalitnejšie a esteticky i hygienicky lepšie prostredie na vyučovanie (v škole trávite priemerne viac než 6 hodín dňa).

Pre Gymnázium bilingválne je od vzniku  vyššou pripritou práve kvalitnejšie prostredie pre vzdelávanie, čo je hlavne zreteľné v období dažďových, či snehových preháňok. Rovnako je to doma, kde sa prezúvate, aby ste trávili čas v kultúrnejšom prostredí, aj keď je tam oveľa menej ľudí než v škole, kde nakoniec často strávite oveľa viac času než doma (nepočítajúc spánok).

Ak sa niekto čisto egocentricky rozhodne, že jeho 2 minúty sú viac než znehodnocovanie prostredia pre svojich spolužiakov, je to jeho osobná vizitka. V škole sa pohybuje približne 500 ľudí denne, a sme radi, že absolútna väčšina kultúrnosť prostredia chápe a rešpektuje.

Ako je to s kúrením v škole?

Vykurovacie obdobie je jasne vymedzené platnou legislatívou a v danom období sa vykuruje systémom, ktorý dodáva teplo jednotne bez možnosti vypnúť či zapnúť jednotlivé časti školy. Kúri sa teda stále.

Prekúrenie či podkúrenie konkrétnej miestnosti vzniká jedine činnosťou užívateľov – žiakov a učiteľov. Ide hlavne o:

 1. Vypínanie/zapínanie radiátorov v učebniach
 2. Otvorené okná po odchode z miestnosti
 3. Dlhodobo otvorené okná na záchodoch

K prekúreniu dochádza hlavne v najvyššom poschodí starej budovy (UAJ a UŠJ – odporúčame vypnúť radiátory a priebežne vetrať), podkúreniu hlavne pod veľkými sklenenými plochami – Slniečko).

V poslednom období sme tepelne izolovali hlavné vchody, kde dochádzalo k únikom tepla a plánujeme výmenu okien v novom učebnom pavilóne.

Teplota (počet radiátorov) je daná projektom školy, ktorý vychádza z noriem daných legislatívou – na chodbách je to teplota nad 15˚C (nameraný priemer je 18˚C). V triedach bol nameraný priemer 23˚C (norma je 20˚C). Tieto normy vie meniť len štát a následne meniť počet radiátorov v projekte školy (napríklad na chodbách). Padavý chladnejší vzduch je vždy pod veľkými sklenenými plochami (napríklad Slniečko).

Vyhláška č. 527/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

b) v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota

1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,

2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,

3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,

4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,

5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.

Správy a podnety pre vedenie školy:

Dans une grande âme tout est grand. -Blaise Pascal

Un objetivo es un sueño con fecha. Napoleon Hill