TECHNICKÝ ÚSEK GBZA

Dokončené úlohy

Aktuálne úlohy

Mgr. Imrich Milo
(zástupca riaditeľa školy)

  • prieskum trhu – prerobenie vstupných dverí (opatrenie PO) – v priebehu
  • odstránenie závad zistených pri kontrole KRrHAZZ (do 28.3.) – v priebehu
  • IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole (do 14.1.) – v priebehu
  • termosnímkovanie Slniečka – úniky tepla cez sklenené plochy + opatrenia – v priebehu
  • prehodnotenie predĺženia zmluvy – tlač v zborovni (zmluva končí I.2020) – v priebehu