Samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy

Milí kolegovia, 

teší nás, že viacerí z vás už začali využívať rôzne formy spolupráce so žiakmi počas prerušeného vyučovania, aby sme spolu „zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy”.  

Prosíme, aby ste dodržiavali požiadavku primeranosti, cieľom tejto aktivity nie je, aby každý žiak vyrábal 8 známkovaných referátov denne, ale aby výuka pokračovala a učiteľ ju vhodne koordinoval, keďže prácu neprerušujeme dovolenkou ani náhradným voľnom, ministerstvo rozhodlo o online komunikácii. Zároveň musíte najskôr poriadne dohodnúť spoluprácu so žiakmi (napríklad cez Edupage), až potom ju začať. 

Posielame vám tento zoznam “podnetov”, ako sa spomínaný proces dá realizovať. Zároveň vás žiadame, aby ste svoje Edupage a OFFICE365 kontá pravidelne kontrolovali.

Najjednoduchší postup je vytvorenie plánu práce pre žiakov na požadované obdobie, podľa ktorého budú žiaci postupovať a učiteľ skontroluje ich prácu. Existuje však veľa dostupných nástrojov na efektívnejšiu prácu.

Edupage – už vytvorené prostredie, kde majú kontá všetci učitelia a žiaci.  

  1. Umožňuje posielanie informácií/pokynov žiakom a zdieľanie dokumentov, linkov (videí, …), vytváranie dokumentov k jednotlivým hodinám 
  2. Umožňuje zadávanie domácich úloh k hodinám 
  3. Umožňuje vytváranie prezentácií a rôznych online materiálov 

Office 365/pracovný mail – keďže sme v tomto školskom roku iniciovali vytvorenie pracovného prostredia Office 365, veríme, že už v polovici budúceho týždňa budú mať aj žiaci prihlasovacie údaje ku školským kontám. Máme 2 týždne, ak budete chcieť toto prostredie využiť 

  1. OUTLOOK – školské mailové účty používajte na  posielanie a prijímanie mailov. 
  2. TEAMS – (na poslednom vzdelávaní) možnosť vytvoriť triedy – komunikácia, výmena dokumentov a linkov, zadávanie úloh, teamspeak a videorozhovory 
  3. OneDrive – dokumenty môžete zdieľať žiakom 

FACEBOOK – účty má väčšina učiteľov a žiakov 

  1. Možnosť vytvárať skupiny – chat, telefonáty a video rozhovory, odosielanie dokumentov, videí, … 

YOUTUBE – funguje prostredníctvom GMAIL účtov, ktoré má väčšina ľudí 

  1. Umožňuje nahratie a poslanie online videí žiakom + komunikáciu o nich