Dátum prijímacích skúšiek: 20.04. 2021

Kritériá budú zverejnené koncom januára 2021, podľa aktuálnych pandemických opatrení.