Voľné pracovné miesta

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku telesnej a športovej výchovy

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018/Úväzok: 100%

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znalosť francúzštiny, španielčiny alebo angličtiny na komunikačnej úrovni výhodou.

Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z:

Platová tarifa  9: 690,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Platová tarifa 10: 753,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Platová tarifa 11: 843,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Platová tarifa 12: 944,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 31. 05. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 13.6.2018.

 

K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto znení:

do 25.5. 2018

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v organizácii Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 28 odst. 1 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

po 25.5.2018 (vrátane)

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v organizácii Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 14 odst. 6 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Spolupráca

Aktuálne hľadáme odborníkov z oblastí:

  • poisťovníctva
  • architektúry

Pripravované projekty

Aktuálne žiadne informácie.